Kwaliteitsmanagement

Sinds de oprichting van Bio-Connect in 2004 hebben we veel tijd en energie besteed aan het implementeren van een goed kwaliteitssysteem. Inmiddels is het werken met ons kwaliteitssysteem zo in onze genen verweven dat we in januari 2009 zijn beloond met de ISO 9001 certificering. Iets waar we natuurlijk erg blij mee zijn!

Wat betekent dit voor u?
Werken met een kwaliteitssysteem is voor ons geen doel op zich maar een middel. Borging van al onze processen zoals het doen van bestellingen en verzendingen, bestelstatus, waarborgen van productkwaliteit, beantwoorden van technische vragen, klachtenbehandeling, informeren van klanten etc. zijn zo ingericht om aan de verwachtingen van u als klant te voldoen en deze het liefst te overtreffen. Volgens ons de enige manier om in ons vakgebied succesvol te kunnen zijn.

Wat betekent het voor Bio-Connect?
Omdat we alle processen goed hebben gedocumenteerd en deze ook gebruiken bij ons dagelijkse werk zijn we in staat om onze service naar onze klanten continu te verbeteren. Iets wat in deze snel veranderende markt van levensbelang is voor een bedrijf als Bio-Connect om goed te blijven presteren.


Onze visie op MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, Planet and Profit

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze toekomstgerichte visie betekent duurzaam ondernemen dat wij bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven als de kansen moeten benutten voor een beter milieu, meer welvaart en welzijn voor onze medewerkers en de maatschappij. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, verwerven inzicht in de effecten van onze activiteiten op de maatschappij, onze belanghebbenden en duurzame ontwikkeling. Wij treden in dialoog met onze stakeholders, maken bewuste keuzes en zijn bereid daarover verantwoording af te leggen. Het betekent voor ons dat MVO en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid over alle activiteiten een stap verder gaan dan waartoe de wet- en regelgeving ons verplicht.