Sitemap
 
 
ICAM3 antibody [8V23]
Interferon alpha antibody [8U18]
Interferon gamma Receptor 1 antibody [9U19]
IGFBP1 antibody [8V26]
IGF1 antibody [5C66]
IGF2 antibody [5L20]
IL1 alpha antibody [9F46]
IL10 antibody [6Q24]
IL10 Receptor alpha antibody [7Q35]
IL11 antibody [9T27]
IL17 Receptor alpha antibody [8D15]
IL18BP antibody [10G36]
IL1F6 antibody [3C55]
IL1F9 antibody [2P38]
IL20 Receptor alpha antibody [9F40]
IL21 Receptor antibody [9Z26]
IL26 antibody [6D20]
IL4 antibody [4Z33]
IL5 antibody [5F55]
IL6 antibody [1X45]
Integrin alpha 2 antibody [2B13]
Integrin alpha 4 antibody [2L30]
Integrin alpha 6 antibody [2F37]
Integrin alpha V antibody [3H31]
PSA antibody [5F28]
Kallikrein 5 antibody [4D27]
Kallikrein 7 antibody [5J28]
Kallikrein 8 antibody [6G15]
KGF antibody [12Z7]
KIR3DL1 antibody [11G25]
KIR3DL1 antibody [1L34]
LAG3 antibody [3C39]
LTBP1 antibody [5L38]
LECT2 antibody [4B24]
Leukotriene B4 Receptor antibody [4H25]
LIF antibody [6H31]
LIFR antibody [9B23]
Lipocalin 1 antibody [1K45]
Lymphotoxin antibody [12B4]
MERTK antibody [7N20]
MICB antibody [3C37]
MIF antibody [4E19]
AMH antibody [7H26]
Wnt3a antibody [14K3]
CD32b/c antibody [11S7]
Neuregulin-1 antibody [1Y45]
Neurotrimin antibody [5X25]
NKG2A antibody [8S36]
NKG2C antibody [9R17]
NKG2D antibody [10R27]
NKp46 antibody [8F24]
Nogo Receptor antibody [6H43]
Orexin A antibody [8G22]
OSCAR antibody [6S6]
Osteopontin antibody [20Z7]
Pappalysin 2 antibody [8M12]
P-Cadherin antibody [9V11]
Thymidine Phosphorylase antibody [9A3]
Pentraxin 3 antibody [6B7]
DYNLL1 antibody [9S2]
Presenilin 1 antibody [7G6]
Presenilin 2 antibody [7F8]
Prolactin Receptor antibody [6G8]
RAGE antibody [8D11]
Resistin antibody [9F28]
Ret antibody [10F12]
ROR2 antibody [12G3]
SCGF antibody [6D5]
SEMA6C antibody [9S21]
alpha 1 Antitrypsin antibody [8C7]
alpha 1 Antichymotrypsin antibody [9H11]
Kallistatin antibody [10N8]
PAI-1 antibody [12V3]
PEDF antibody [1C37]
Alpha 2 Antiplasmin antibody [3F22]
SERPINI2 antibody [4K4]
sFRP-3 antibody [9J18]
Siglec-5 antibody [6D33]
Siglec 7 antibody [8D8]
CD150 antibody [6L6]
SLPI antibody [5F22]
Sclerostin antibody [9N13]
ST2 antibody [6B72]
ADAM17 antibody [8C13]
TACI antibody [9D22]
CD71 antibody [1X34]
Thrombopoietin antibody [1Z3]
Thrombospondin 2 antibody [9T19]
LAP2 antibody [8S37]
TIM-1 antibody [6D21]
TNF Receptor I antibody [5D31]
TNF Receptor II antibody [4G22]
DR4 antibody [8Y3]
TREM1 antibody [9T3]
TrkB antibody [7Y6]
TACSTD2 antibody [49D6]
TWEAK antibody [10T24]
ULBP2 antibody [7F33]
UNC5C antibody [7F31]
uPAR antibody [18L1]
Vasorin antibody [4B34]
Versican antibody [7D41]
VWF antibody [5F22]
WIF1 antibody [6D27]
WISP1 antibody [7H14]
XEDAR antibody [2L23]
Ihh antibody, N-Term [9L16]
Complement Component C5/C5a antibody [6H13]
LDL Receptor antibody [11A2]
NCAM antibody [5F27]
Neurotrophin 4 antibody [31A1]
BMP9 antibody [16S11]
Neuregulin-1 antibody [19R23]
CLEC9A antibody [30L2]
EDA antibody [17Y41]
GASP-1 antibody [17V26]
Legumain antibody [46I3]
IGF2R antibody [6N50]
Clusterin antibody [11E38]
TFPI antibody [19G38]
DAND5 antibody [25D4]
IL34 antibody [36W18]
FSH Receptor antibody [22H8]
VEGF Receptor 1 antibody [5F13] - Orthogonal Validated
PDGF Receptor alpha antibody [3G28]
TNF Receptor I antibody [6F13]
IL1 Receptor 1 antibody [11B7]
ACVRL1 antibody [1B03]
TrkC antibody [6G17]
MERTK antibody [3D07]
c-Met antibody [6F7]
FLT3 antibody [12B6]
AXL antibody [10E7]
CD5 antibody [5L31]
c-Kit antibody [9D2]
CD3 antibody [3B19]
Macrophage antibody [11H3]
CD105 antibody [6J9]
CD34 antibody [1A9]
IL2 Receptor alpha antibody [MAB0710]
CD40L / CD154 antibody [MAB0712]
Dendritic Cell Marker antibody [MAB0801]
ICAM1 / CD54 antibody [MAB0802]
CD86 antibody [MAB0803]
VCAM1 / CD106 antibody [MAB0804]
Ret antibody [4G1]
EphA2 antibody [8F21]
EphA3 antibody [7C13]
EphA4 antibody [11C13]
CD45 antibody [5C16]
Pan-Endothelial Cell Marker antibody [4J13]
Ly6g antibody [6D17]
GITR antibody [7C13]
4-1BBL / CD137L antibody [3H19]
ACE antibody [9B21]
ADAM9 antibody [7D10]
Angiopoietin-3 antibody [2H34]
CXCL5 antibody [32B3]
EDAR antibody [8L53]
EGF antibody [2M13]
ESM1 antibody [5J44]
Galectin 7 antibody [8J52]
GAS6 antibody [6J2]
Dhh antibody [7C8]
HAI-1 antibody [3G21]
HHIP antibody [8L46]
HDGFL1 antibody [5B24]
IGFBP1 antibody [12D24]
IGFBP3 antibody [11B16]
IGFBP6 antibody [21D24]
IGF1 antibody [2F54]
IGF2 antibody [3J42]
IL10 Receptor alpha antibody [9E12]
IL17 Receptor beta antibody [9J28]
IL2 Receptor beta antibody [9E33]
IL20 Receptor alpha antibody [11C42]
IL23 Receptor antibody [6D34]
IL-3R beta antibody [42A7]
IL6 Receptor antibody [14F33]
JAM-A antibody [1M21]
Blood Group Kell Antigen antibody [7L32]
LIF antibody [5M28]
Neogenin antibody [3G55]
Nogo Receptor antibody [3D66]
RAGE antibody [2B65]
Sclerostin antibody [4D77]
SPARC antibody [5F41]
TGF beta Receptor 2 antibody [6G11]
TIMP1 antibody [6A34]
TLR2 antibody [5B57]
TSP50 antibody [6H39]
WIF1 antibody [3M51]
ADAM10 antibody [7H12]
ADAM15 antibody [6D34]
AGRP antibody [23E24]
ALS antibody [4K23]
ANGPTL2 antibody [6F16]
Cathepsin 3 antibody [2K13]
Cathepsin 7 antibody [4A12]
Cathepsin E antibody [7J15]
Cathepsin F antibody [6J10]
Cathepsin H antibody [8J11]
MCP5 antibody [8J25]
MDC antibody [9L23]
CCL25 antibody [7N28]
CCL27 antibody [6M35]
CCL28 antibody [7N12]
MIP1 alpha antibody [5F17]
RANTES antibody [5J42]
CCL6 antibody [7J13]
MIP1 gamma antibody [28B3]
CER1 antibody [8K12]
Complement C5a antibody [7L11]
Cripto antibody [3J9]
Cryptic antibody [1M10]
CTLA4 antibody [6G10]
CX3CL1 antibody [7F17]
CXCL10 / IP10 antibody [15J7]
BCA1 antibody [19N1]
CXCL14 antibody [17P3]
CXCL15 antibody [16M7]
CXCR2 antibody [24D12]
Cystatin B antibody [45N2]
Cystatin H antibody [8D33]
Dectin-1 antibody [9A44]
Dectin-2 antibody [7B45]
DLL4 antibody [11D36]
CD26 antibody [9J28]
Ephrin A1 antibody [6D31]
Ephrin A4 antibody [8K23]
Fetuin A antibody [4N42]
Epiregulin antibody [6H12]
FSTL1 antibody [7G20]
Frizzled 1 antibody [9A12]
Frizzled 2 antibody [7D14]
Frizzled 6 antibody [6H38]
GDF5 antibody [13J15]
GDF8 / Myostatin antibody [13F2]
GFR alpha 4 antibody [1M21]
Granzyme D antibody [8G14]
IFNAR2 antibody [5L16]
IL1 alpha antibody [9M44]
IL1 beta antibody [11N21]
IL11 antibody [22C39]
IL12 antibody [9F33]
IL16 antibody [3G41]
IL17 antibody [4H48]
IL22 antibody [8C61]
IL23 antibody [10E27]
IL28B antibody [23A14]
IL3 antibody [9D19]
IL5 antibody [3M58]
IL6 antibody [5A37]
IL7 Receptor alpha antibody [6F11]
LIMP II antibody [1K53]
MAdCAM-1 antibody [11A55]
MBL2 antibody [8M79]
MD1 antibody [8G19]
AMH antibody [8D29]
MMP24 antibody [7J71]
Neprilysin antibody [6E71]
Nodal antibody [3A71]
CCN3 antibody [3D65]
P-Cadherin antibody [9J46]
PCOLCE antibody [7H78]
Pentraxin 3 antibody [6G73]
Plasminogen antibody [6L19]
Prolactin antibody [8N44]
CD62P antibody [17H23]
REG2 antibody [5D45]
PEDF antibody [3E33]
Alpha 2 Antiplasmin antibody [2H63]
SIGIRR antibody [2M39]
Siglec-5 antibody [13H11]
CD209e antibody [9B29]
DKKL1 antibody [3N45]
Shh antibody [6K12]
Sca-1 antibody [2M39]
DR5 antibody [9K26]
RANK antibody [12G33]
BCMA antibody [17B1]
CD130 antibody [15D27]
IL28A antibody [9T12]
CCL6 antibody [11D7]
LTBR antibody [11N1]
CD27 antibody [10M2]
GITR antibody [6D39]
TNF alpha antibody [7F34]
TNF beta antibody [4J11]
E-Cadherin antibody [6N32]
Fas Ligand antibody [8K41]
CD153 antibody [9C33]
WISP1 antibody [6G22]
Wnt3a antibody [13F9]
Wnt8a antibody [38L1]
Lymphotactin antibody [29B12]
IL2 Receptor gamma antibody [6A21]
Pro-MMP9 antibody [7S41]
eIF2B3 antibody [1H3]
CDH11 antibody [5B2H5]
CPT2 antibody [1C2AE6]
DECR1 antibody [8B1AD10]
EHHADH antibody [7F6AF11]
Dendritic Cell Marker antibody [33D1]
ACTBL2 antibody
ADAMTS10 antibody
AKR1CL2 antibody
ABCA5 antibody
ADAM28 antibody
AKAP10 antibody
PMP70 antibody
ACE antibody
gamma Adducin antibody
alpha 2a Adrenergic Receptor antibody
PBK (phospho Thr9) antibody
MEK1/2 (phospho Ser218/Ser222) antibody
MEK1/2 (phospho Ser222/Ser226) antibody
CaMK1 (phospho Thr177) antibody
HDAC8 (phospho Ser39) antibody
CDC25A (phospho Ser75) antibody
EGFR (phospho Tyr1045) antibody
NCF1 (phospho Ser304) antibody
Histone H3S28ph (phospho Ser28) antibody - Orthogonal Validated
ACADM antibody
AIF antibody - KO/KD Validated
Albumin antibody
alpha 1 Catenin antibody
AMPK beta 2 antibody
AMY1A antibody
ANKRD52 antibody
Annexin A8 like 2 antibody
SNAP91 antibody
AP2A1 antibody
AP2B1 antibody
APRIL antibody
Aromatase antibody
ATAD3A antibody
ATP5H antibody
ATP6V1B2 antibody
BAP1 antibody
BBS2 antibody
BCKDK antibody
beta Tubulin 3/ Tuj1 antibody
BNIP1 antibody
C14orf166 antibody
CD244 antibody
CD69 antibody
CD84 antibody
CD86 antibody
CDK2 antibody
CEBP gamma antibody
CENPC antibody
CIAO1 antibody
CLCN1 antibody
CLPTM1 antibody
COL5A1 antibody
Factor I antibody
COQ7 antibody
CPA6 antibody
CrkL antibody
Cyclin A1 antibody
CYP2E1 antibody
Cytokeratin 8 antibody - KO/KD Validated
DCP2 antibody
DDX11 antibody
DGUOK antibody
DNAJC2 antibody
DTX2 antibody
EDF1 antibody
ELAC2 antibody
Ephrin A1 antibody
Ephrin B2 antibody
EPO receptor antibody
Exportin 5 antibody
Fatty Acid Synthase antibody
FBXL5 antibody
FKBP6 antibody
Frizzled 9 antibody
G protein alpha 13 antibody - KO/KD Validated
GATA2 antibody
GDAP1 antibody
GFM1 antibody
GRASP65 antibody
GRB2 antibody
GSTO2 antibody
HDC antibody
Hec1 antibody
hnRNP A0 antibody
IFI6 antibody
IGF1 antibody
IL18 antibody - KO/KD Validated
IL18BP antibody
IL4I1 antibody
JHDM1D antibody
KIR2DS4 antibody
Lamin B Receptor antibody
LAT antibody
LDHA antibody
mAChR M1 antibody
MAP4K3 antibody
MCM4 antibody
MED6 antibody
MMP1 antibody
MPS1 antibody
NADPH oxidase 5 antibody
NEDD1 antibody
NeuN antibody
NNMT antibody
NQO1 antibody
N-WASP antibody
OCA2 antibody
O-GlcNAc transferase antibody
Osteoglycin antibody
PDCD2L antibody
PEX19 antibody
PGP9.5 antibody
PLCG2 antibody
PPAR gamma antibody
PPP3R2 antibody
Profilin 1 antibody
Prohibitin 2 antibody
Prolactin antibody
PSMA6 antibody
PSMD10 antibody
PSME3 antibody
PSRC1 antibody
RAB1B antibody
RANKL antibody
RICH2 antibody
RPL5 antibody
RPS14 antibody
RPS4X antibody
SCAND1 antibody
SCG3 antibody
SCGF antibody
SFI1 antibody
delta Sarcoglycan antibody
SH3GL2 antibody
SMAD5 antibody
SMARCAD1 antibody
SNX32 antibody
SPTLC1 antibody
SSNA1 antibody
STAT5B antibody
STIP1 antibody
STK19 antibody
Striatin antibody
STXBP3 antibody
TEF1 antibody
TGF beta 2 antibody
TGM1 antibody
THRSP antibody
TLK2 antibody
TOM70 antibody
Mast cell tryptase antibody
TRAF6 antibody
Transferrin antibody
Transglutaminase 2 antibody
TSEN2 antibody
UGDH antibody
Uromucoid antibody
USP7 antibody
VAPB antibody
VISA antibody
Vitamin D Receptor antibody
Von Hippel Lindau antibody
VTI1B antibody
YTHDC1 antibody
ZBTB38 antibody
ZBTB48 antibody
CD4 antibody [MAB0810]
CD11b antibody [MAB0813]
Integrin alpha E antibody [MAB0828]
Interferon gamma Receptor 1 antibody [MAB0830]
IL2 Receptor beta antibody [MAB0831]
ICOS Ligand antibody [MAB0838]
NKG2D antibody [MAB0840]
Integrin alpha 4 + beta 7 antibody [MAB0841]
GITR antibody [MAB0860]
CD90 antibody [MAB0861]
TCR beta antibody [MAB0872]
4-1BBL / CD137L antibody [MAB0875]
PD-L2 antibody [MAB0877]
VEGF Receptor 1 antibody [7G96]
VEGFD antibody [7E79]
TIE2 antibody [21G7]
MMP3 antibody [3E44]
MMP10 antibody [9G10]
EPO receptor antibody [MM0031-6G7]
TIMP4 antibody [9F3]
EG-VEGF antibody [2L13]
Activin Receptor Type IA antibody [9J17]
Activin Receptor Type IIA antibody [6J16]
CCR8 antibody [4G19]
ACE2 antibody [11A31]
ADAM9 antibody [8A15]
Azurocidin antibody [7F31]
CD239 antibody [1M39]
Cardiotrophin-1 antibody [16B9]
CART antibody [7C11]
Cathepsin A antibody [14H2]
Cathepsin D antibody [6K22]
Cathepsin E antibody [4F50]
Eotaxin antibody [11F7]
MIP5 antibody [2M24]
TARC antibody [6J30]
CCL25 antibody [9G99]
CCL27 antibody [7H44]
CCL28 antibody [9G34]
MCP2 antibody [7D27]
CD151 antibody [6F40]
CD200 antibody [2K50]
CD23 antibody [2C23]
CD27 antibody [7H21]
CD28 antibody [12B3]
CD36 antibody [7K35]
CD4 antibody [10A2]
CD40L / CD154 antibody [14B9]
CD6 antibody [3C26]
CD94 antibody [5F26]
CMKLR1 antibody [6A30]
NNT1 antibody [11D28]
Factor X antibody [10A10]
CRTAM antibody [21A9]
CTLA4 antibody [8F16]
CXCL1 / GRO alpha antibody [9A18]
CXCL2 / GRO beta antibody [11B27]
CXCL5 antibody [10L19]
CXCL7 antibody [9H20]
CXCR4 antibody [7L25]
Cystatin D antibody [4K33]
Neurotrophin 3 antibody [14C9]
CD299 antibody [2U25]
Decorin antibody [6Z1]
Desmoglein 1 antibody [7P1]
CD26 antibody [1G24]
MIP1 beta antibody [25G9]
Neurturin antibody [32E21]
Ephrin A4 antibody [9H13]
Ephrin B3 antibody [12X1]
Epiregulin antibody [12Y4]
CD16 antibody [4P29]
Fetuin A antibody [6M23]
FGFR1 antibody [6F10]
FGFR3 antibody [6G11]
FGF17 antibody [5H27]
FGF4 antibody [9H51]
Flt3 Ligand antibody [9G23]
Follistatin antibody [9D28]
Galectin 8 antibody [4X13]
GAS6 antibody [5Y23]
G-CSF antibody [7L42]
GCSF Receptor antibody [8F19]
GDF15 antibody [10A3]
GDNF antibody [12F9]
CD130 antibody [9X23]
ICAM2 antibody [7L4]
IFNAR1 antibody [8H64]
IGFBP2 antibody [6T32]
IGFBP3 antibody [6U23]
IL1 beta antibody [4M27]
IL12 antibody [7M58]
IL12 Receptor beta1 antibody [7V24]
IL17 antibody [9J17]
IL17 Receptor beta antibody [5P14]
IL1F5 antibody [2J30]
IL1F7 antibody [4C33]
IL1F8 antibody [2Q27]
IL2 Receptor beta antibody [1Y60]
IL28A antibody [6Z37]
IL3 antibody [10B35]
IL5 Receptor alpha antibody [6J30]
IL7 antibody [12T6]
IL7 Receptor alpha antibody [10V5]
IL9 Receptor antibody [7D20]
LILRB3 antibody [9S32]
Jagged 1 antibody [4A24]
JAM-B antibody [4L28]
Kininogen antibody [11L36]
KIR2DL4 antibody [8L21]
LAMP3 antibody [3H44]
LEFTY2 antibody [5A25]
LIGHT antibody [8C34]
Lipocalin-2 antibody [2G32]
LTBR antibody [3T24]
Marapsin antibody [3H15]
CD146 antibody [4H55]
M-CSF Receptor antibody [5V36]
MD2 antibody [2B36]
MICA antibody [13M21]
RON antibody [10F24]
NCR3 antibody [9D31]
KLRF1 antibody [7D32]
CCN3 antibody [7H11]
Neurotrophin 3 antibody [8F23]
OPG antibody [7D37]
Prolactin antibody [5F8]
DLL4 antibody [28V45]
RANK antibody [7G22]
Relaxin 1 antibody [6L12]
SCF antibody [13F4]
SEMA6A antibody [8D9]
Semaphorin 6B antibody [10F7]
PAI3 antibody [11B7]
SIGLEC9 antibody [6K12]
DKKL1 antibody [6G10]
SPARC antibody [8N38]
Spinesin antibody [5B52]
TFPI2 antibody [9F6]
DR5 antibody [10B4]
DcR2 / CD264 antibody [6G9]
TPP1 antibody [9V1]
TrkA antibody [8X5]
CRLF2 antibody [9T2]
IL12A / IL12 p35 antibody [2Y37]
ULBP1 antibody [10K10]
ULBP3 antibody [6E12]
DDX4 antibody [11G15]
TGFBI antibody [30G12]
FAP antibody [16F50]
DMP1 antibody [35K29]
CEACAM1 antibody [28T25]
VEGF Receptor 3 antibody [5F63]
VEGF 164 + VEGF 120 antibody [2G02]
TNF Receptor II antibody [6F13]
IL1 Receptor 2 antibody [7D7]
TGF beta Receptor I antibody [3A11]
TrkB antibody [6B10]
CD31 antibody [1D12]
CD62L antibody [MAB0709]
CD28 antibody [MAB0711]
TIE2 antibody [MAB0807]
EphA7 antibody [6E1]
EphB4 antibody [6A14]
CD45R antibody [9F14]
Integrin alpha E antibody [7A3]
CD137 antibody [4G33]
Adiponectin antibody [7J61]
NBL1 antibody [7K12]
Galectin 1 antibody [9J26]
Dhh antibody [6A12]
Interferon gamma Receptor 1 antibody [7K23]
IGFBP5 antibody [12C23]
IL17 Receptor alpha antibody [10B27]
IL4 Receptor / CD124 antibody [16F23]
Klotho antibody [4F54]
KREMEN1 antibody [6K45]
ST2 antibody [3F22]
TIM-1 antibody [3F22]
TACSTD2 antibody [25D13]
Mast cell tryptase antibody [10H34]
Tryptase epsilon antibody [9J15]
Wnt4 antibody [21D12]
EPO antibody [10F3]
Chemerin antibody [13G2]
CXCL11 antibody [10C6] - Comparison Validated
CXCL11 antibody [22F1] - Comparison Validated
ENGase antibody
Adenylate cyclase 1 antibody
ABCB10 antibody
MRP2 antibody
ABCA7 antibody
ADH7 antibody
Adenosine A2b Receptor antibody
Agrin antibody
c-Abl antibody
alpha Actinin 3 antibody
ACOT2 antibody
ABL antibody
ADAR2 antibody
ADAM23 antibody
alpha 2 Macroglobulin antibody
ADAMDEC1 antibody
Adenosine A2a Receptor antibody
alpha 2c Adrenergic Receptor antibody
beta 3 Adrenergic Receptor antibody
AKAP5 antibody
ABHD4 antibody
ABCD1 antibody
ADAM12 antibody
ADAMTS2 antibody
Adrenomedullin antibody
Adenylate cyclase 5/6 antibody
Acetyl-CoA Carboxylase 1 antibody
p53 (Acetyl Lys319) antibody
NFkB p65 (Acetyl Lys221) antibody
Cyclin D1 (phospho Thr286) antibody
CDCP1 (phospho Tyr707) antibody
PTEN (phospho Ser370) antibody
NFkB p65 (phospho Thr254) antibody
NFkB p65 (phospho Thr435) antibody
Ret (phospho Tyr1062) antibody
SHC1 (phospho Tyr349) antibody
alpha Synuclein (phospho Ser129) antibody
MST1 (phospho Thr183) / MST2 (phospho Thr180) antibody
TSC2 (phospho Ser939) antibody
c-Abl (phospho Tyr204) antibody
Aurora A (phospho Thr288) antibody
CBL (phospho Tyr700) antibody
CDC25B (phospho Ser323) antibody
CDC6 (phospho Ser54) antibody
GSK3 beta (phospho Ser9) antibody
IGF1R (phospho Tyr1131) / Insulin Receptor (phospho Tyr1146) antibody
Insulin Receptor (phospho Tyr1322) antibody
p38 MAPK (phospho Tyr323) antibody
DARPP-32 (phospho Thr34) antibody
Paxillin (phospho Tyr31) antibody
Splicing factor 1 (phospho Ser82) antibody
SGK1 (phospho Ser78) antibody
ATF2 (phospho Ser62) antibody
ATF2 (phospho Thr71) antibody
ATF2 (phospho Thr73) antibody
Cyclin H (phospho Thr315) antibody
Chk1 (phospho Ser296) antibody
Chk2 (phospho Thr68) antibody
CREB (phospho Ser142) antibody
CBL (phospho Tyr674) antibody
IKK alpha (phospho Thr23) antibody
JAK1 (phospho Tyr1022) antibody
Lck (phospho Tyr393) antibody
Caspase 8 (phospho Tyr380) antibody
Caspase 8 (phospho Ser347) antibody
IKK beta (phospho Tyr199) antibody
PDPK1 / PDK1 (phospho Ser241) antibody
NFkB p65 (phospho Ser276) antibody
NFkB p65 (phospho Ser536) antibody
SEK1 / MKK4 (phospho Ser80) antibody
NFkB p65 (phospho Ser529) antibody
Tyrosine Hydroxylase (phospho Ser71) antibody
A-RAF (phospho Tyr302) antibody
ALDH3B2 antibody
CHML antibody
CLCN7 antibody
COL11A1 antibody
Ephrin A4 antibody
GPR25 antibody
GRK5 antibody
HOXB2 antibody
Factor I antibody
Androgen Receptor (phospho Tyr363) antibody
beta 2 Adrenergic Receptor (phospho Ser346) antibody
NeuroD2 antibody
MED1 antibody
PPP2R1B antibody
RPL10 antibody
RPL27A antibody
Secretogranin V antibody
ADA2a antibody
TSG6 antibody
Uromucoid antibody
CYLN2 antibody
MTERF antibody
B3GALT1 antibody
NMDAR2B (phospho Tyr1474) antibody
GFAP (phospho Ser38) antibody
C/EBP alpha (phospho Thr226) antibody
CD28 (phospho Tyr218) antibody
Cyclin B1 (phospho Ser126) antibody
CD19 (phospho Tyr531) antibody
CDC25A (phospho Ser75) antibody
ILF3 antibody
MEOX2 antibody
MX2 antibody
MLCK antibody
GPCR G2A antibody
Neurotrimin antibody
GPRC5B antibody
SENP7 antibody
LRAT antibody
RECQL4 antibody
EIF5B antibody
COX17 antibody
PGRMC2 antibody
GPR75 antibody
RAB40B antibody
GAS8 antibody
HEXB antibody
ZNF174 antibody
Casein Kinase 1 gamma antibody
Microcephalin antibody
MED30 antibody
RPL10L antibody
GPR110 antibody
CDKL5 antibody
UBR2 antibody
ZNF496 antibody
Osteocalcin antibody
CARD14 antibody
SHARP1 antibody
USP32 antibody
BTF3L4 antibody
CEP41 antibody
BAI3 antibody
GPR143 antibody
GPR152 antibody
GPR85 antibody
IL20 Receptor alpha antibody
GTPBP5 antibody
Beta-glucuronidase antibody
MEKK4 antibody
XTP4 antibody
OVOL1 antibody
PFKFB2 antibody
PTTG1IP antibody
Cadherin 19 antibody
DGKE antibody
FGF6 antibody
ROBO2 antibody
RSK4 antibody
CARKL antibody
ZNF232 antibody
HRH1 (phospho Ser398) antibody
Integrin beta 4 (phospho Tyr1510) antibody
NCF1 (phospho Ser304) antibody
WEE1 (phospho Ser642) antibody
HSF1 (phospho Thr142) antibody - Orthogonal Validated
KDELR2 antibody
FER (phospho Tyr402) antibody
IKK gamma (phospho Ser376) antibody
IRAK1 (phospho Ser376) antibody
MAP3K1 (phospho Thr1402) antibody
MAP3K8 (phospho Ser400) antibody
PAK2 (phospho Ser197) antibody
TIE2 (phospho Tyr992) antibody
iNOS (phospho Tyr151) antibody
HP1 gamma (phospho Ser93) antibody
FRS2 (phospho Tyr436) antibody
DDR1 (phospho Tyr513) antibody
GAB2 (phospho Ser159) antibody
ITCH (phospho Tyr420) antibody
WWOX (phospho Tyr33) antibody - Orthogonal Validated
AIRE (phospho Ser156) antibody
APLP2 (phospho Tyr755) antibody
C/EBP alpha (phospho Thr230) antibody
CAD (phospho Thr456) antibody
UBR1 antibody
BUB3 (phospho Tyr207) antibody
Prohibitin (phospho Thr258) antibody
GAB2 (phospho Ser623) antibody
MDC1 (phospho Ser513) antibody
MEF2C (phospho Ser396) antibody
CNOT2 (phospho Ser101) antibody
Phospholipase D2 (phospho Tyr169) antibody
TAL1 (phospho Ser122) antibody
TOB1 (phospho Ser164) antibody - Orthogonal Validated
HDAC7 (phospho Ser155) antibody
EphA4 (phospho Tyr596) antibody
EphA7 (phospho Tyr791) antibody
MUSK (phospho Tyr755) antibody
Annexin II (phospho Ser26) antibody
BRCA2 (phospho Ser3291) antibody - Orthogonal Validated
CRMP2 (phospho Ser522) antibody
TAK1 (phospho Thr187) antibody
CD19 (phospho Tyr531) antibody
CD44 (phospho Ser706) antibody
Kv2.1 (phospho Ser805) antibody
IKK gamma (phospho Ser85) antibody
CBL (phospho Tyr674) antibody
VE-Cadherin (phospho Tyr731) antibody
SREBP1 (phospho Ser439) antibody
BMX (phospho Tyr566) antibody - Orthogonal Validated
IKK gamma (phospho Ser31) antibody
Daxx (phospho Ser739) antibody
GADD153 (phospho Ser30) antibody
HDAC6 (phospho Ser22) antibody
VEGF Receptor 1 (phospho Tyr1213) antibody - Orthogonal Validated
Cyclin D1 (phospho Ser90) antibody
CD31 (phospho Tyr713) antibody
Estrogen Receptor beta (phospho Ser105) antibody
IGFBP3 (phospho Ser183) antibody
RUNX1 (phospho Ser303) antibody
Cyclin D3 (phospho Thr283) antibody
E2F1 (phospho Thr433) antibody
HSL (phospho Ser552) antibody
IKB beta (phospho Thr19) antibody
IRF3 (phospho Ser385) antibody
MITF (phospho Ser180/73) antibody
MED1 (phospho Thr1457) antibody
FBXL3 (phospho Ser320) antibody
C/EBP alpha (phospho Ser21) antibody
Caspase 9 (phospho Thr125) antibody
PTP1B (phospho Ser50) antibody
Her4 / ErbB4 (phospho Tyr1284) antibody - Orthogonal Validated
IKB alpha (phospho Tyr305) antibody
NCF1 (phospho Ser359) antibody
SNAI1 (phospho Ser246) antibody
GATA3 (phospho Ser308) antibody
MAPK15 (phospho Thr175/Tyr177) antibody
HBP1 (phospho Ser402) antibody - Orthogonal Validated
Topoisomerase II alpha (phospho Ser1106) antibody
PER2 (phospho Ser662) antibody
ATR (phospho Ser428) antibody - Orthogonal Validated
ATRIP (phospho Ser224) antibody - Orthogonal Validated
BIK (phospho Thr33) antibody - Orthogonal Validated
p130Cas (phospho Tyr410) antibody
Integrin beta 1 / CD29 (phospho Thr789) antibody
ACK1 (phospho Tyr284) antibody
c-Myb (phospho Ser532) antibody - Orthogonal Validated
NUDC (phospho Ser326) antibody - Orthogonal Validated
UBTF (phospho Ser484) antibody
WAVE1 (phospho Tyr125) antibody
MAX (phospho Ser11) antibody
CD74 antibody [Bu45]
Rabbit Anti-Mouse IgG1 (Fc) antibody [RM106]
Rabbit Anti-Mouse IgM antibody [RM109]
Rabbit Anti-Mouse lamda Light Chain antibody [RM110]
Rabbit Anti-Mouse kappa Light chain antibody [RM103]
PEG (methoxy group) antibody [RM105]
Human IgG (Fc) antibody [RM116]
Human IgG1 antibody [RM117]
Human IgG2 antibody [RM118]
Human IgG3 antibody [RM119]
PIM1 (phospho Tyr309) antibody
Bax (phospho Thr167) antibody
Cyclin H (phospho Thr315) antibody
SIAH2 antibody
ST5 antibody
SUPT4H1 antibody
Human Lambda Light Chain antibody [RM127]
Human IgA antibody [RM128]
Histone H3K14ac (Acetyl Lys14) antibody [RM130] - Orthogonal Validated
Histone H3K4me2 (Di-methyl Lys4) antibody [RM135]
Histone H3K4me3 (Tri-methyl Lys4) antibody [RM137]
Histone H3K4me1 (Mono-methyl Lys4) antibody [RM140]
Histone H3K79me1 (Mono-methyl Lys79) antibody [RM147]
Histone H3K36ac (Acetyl Lys36) antibody [RM154] - Orthogonal Validated
Histone H3K36me3 (Tri-methyl Lys36) antibody [RM155]
Histone H3K79ac (Acetyl Lys79) antibody [RM156] - Orthogonal Validated
Histone H3K9ac (Acetyl Lys9) antibody [RM161] - Orthogonal Validated
Histone H3K18ac (Acetyl Lys18) antibody [RM166] - Orthogonal Validated
Histone H3K27ac (Acetyl Lys27) antibody [RM172] - Orthogonal Validated
TBX3 antibody
TUSC2 antibody
BLK (phospho Tyr501) antibody
Claudin 3 (phospho Tyr219) antibody
Claudin 6 (phospho Tyr219) antibody
CtBP1 (phospho Ser422) antibody
Cyclin C (phospho Ser275) antibody
EPB41 (phospho Tyr660/418) antibody
Eps15 (phospho Tyr849) antibody
HCK (phospho Tyr521) antibody
Bcr (phospho Tyr360) antibody
nNOS (phospho Ser852) antibody
ADAM17 (phospho Thr735) antibody
Ataxin 1 (phospho Ser776) antibody
ATRIP (phospho Ser68) antibody
BLNK (phospho Tyr84) antibody - Orthogonal Validated
GAB2 (phospho Tyr452) antibody - Orthogonal Validated
MNK1 (phospho Thr255) antibody - Orthogonal Validated
Human IgG4 antibody [RM120]
Human IgM antibody [RM121]
Human IgE antibody [RM122]
Human IgD antibody [RM123]
Human IgA1 antibody [RM124]
Human IgA2 antibody [RM125]
Histone H3K4ac (Acetyl Lys4) antibody [RM149] - Orthogonal Validated
Phosphotyrosine antibody [RM111] - Orthogonal Validated
Goat Anti-Rabbit IgG (Fab) antibody [RMG01]
Goat Anti-Mouse IgG (Fab) antibody [RMG05]
Goat Anti-Mouse IgG (Fc) antibody [RMG06]
CD11b antibody [GT0001]
CD11b antibody [GT0001]
CD45 antibody [GT0005]
CD45 antibody [GT0005]
IKZF4 antibody [GT976]
IKZF4 antibody [GT976]
C-peptide antibody [GT1455]
ARID1A antibody [GT3611]
HIF2 alpha antibody [GT1689]
Histone H3K9me1 (Mono-methyl Lys9) antibody [RM150]
Histone H3K79me2 (Di-methyl Lys79) antibody [RM181]
Histone H3S10ph (phospho Ser10) antibody [RM163] - Orthogonal Validated
NUF2 antibody [GT644]
NUF2 antibody [GT644]
NELF-E antibody [E1C1]
SNX27 antibody [1C6] - Overexpression Validated
TOM1L1 antibody [3F12] - Overexpression Validated
NUF2 antibody [GT312]
Glutaminase C (GAC) antibody [GT1075]
Pancreatic Lipase antibody [GT1777]
Pancreatic Lipase antibody [GT1777]
CACNB3 antibody [7D1] - Overexpression Validated
VAMP5 antibody [3E5]
VAMP5 antibody [3E5]
Influenza A virus H5N1 HA (Hemagglutinin) antibody [1D10]
Histone H3T3ph (phospho Thr3) antibody [RM159] - Orthogonal Validated
Histone H3T11ph (phospho Thr11) antibody [RM164] - Orthogonal Validated
CXCL16 antibody [GT5212]
CXCL16 antibody [GT5212]
Filamin B antibody [GT387] - KO/KD Validated
T-Plastin antibody [GT236] - KO/KD Validated
T-Plastin antibody [GT236] - KO/KD Validated
T-Plastin antibody [GT3310] - KO/KD Validated
T-Plastin antibody [GT3310] - KO/KD Validated
LC3B antibody [GT3612] - Orthogonal, Overexpression Validated
CXCL16 antibody [GT516] - Orthogonal, Overexpression Validated
Cofilin 1 antibody [GT217] - KO/KD Validated
SARS-CoV / SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a antibody [3C9]
SARS-CoV / SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a antibody [3C9]
Histone H3K18me2 (Di-methyl Lys18) antibody [RM168]
SARS-CoV / SARS-CoV-2 (COVID-19) spike antibody [1A9] - Overexpression Validated
CD31 antibody [GT0010]
MYH6 antibody [GT565]
MYH6 antibody [GT565]
FACL4 antibody [GT566]
FACL4 antibody [GT566]
beta Catenin antibody [GT3171] - KO/KD, Comparison Validated
Filamin B antibody [GT1282] - KO/KD Validated
Filamin B antibody [GT1282] - KO/KD Validated
SARS-CoV / SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 antibody [5A10]
SGTA antibody [6A4] - Overexpression Validated
beta Catenin antibody [GT2169] - KO/KD Validated
beta Catenin antibody [GT2169] - KO/KD Validated
ADAM8 antibody
ECM29 antibody
IRF3 (phospho Ser396) antibody
IRF3 (phospho Ser386) antibody
Human SerpinA6 / CBG Protein (His Tag)
Anti-ASRGL1
Anti-HSP90B1
Anti-ACAA1
Histone H3K18me1 (Mono-methyl Lys18) antibody [RM167]
Histone H3K23me2 (Di-methyl Lys23) antibody [RM171]
Histone H3K56ac (Acetyl Lys56) antibody [RM179]
Anti-LAMB2
Anti-LAMB2
Anti-LAMC2
Anti-LAMA1
Anti-LAMA3
Anti-LAMA5
Anti-LAMA4
Anti-LAMA4
Anti-LAMC1
Anti-LAMC1
Anti-LAMC1
Anti-LAMC1
Anti-SSX2
Anti-PGM1
Anti-LAMP1
Anti-LAMP1
Anti-TLE3
Anti-DAXX
Histone H4S1ph (phospho Ser1) antibody [RM194]
Histone H4R3me1 (Monomethyl Arg3) antibody [RM195]
Histone H4K5ac (Acetyl Lys5) antibody [RM199]
Anti-FCGRT
Anti-CTNNB1
Anti-CTNNB1
Anti-CLDN1
Anti-ST13
Anti-CDH2
Anti-FN1
Anti-TP63
PrEST Antigen TRMT2B
PrEST Antigen CARD19
PrEST Antigen EIF2AK4
PrEST Antigen NOCT
PrEST Antigen TYW1B
PrEST Antigen COX6C
PrEST Antigen CTNND1
PrEST Antigen EVL
Histone H4K8ac (Acetyl Lys8) antibody [RM201] - Orthogonal Validated
Histone H4K16ac (Acetyl Lys16) antibody [RM204] - Orthogonal Validated
PrEST Antigen FAM71F2
PrEST Antigen CCDC170
PrEST Antigen EDNRB
PrEST Antigen NVL
PrEST Antigen NVL
PrEST Antigen BHLHE40
PrEST Antigen BCL11A
PrEST Antigen MTHFD1L
PrEST Antigen MTHFD1L
PrEST Antigen MEP1B
PrEST Antigen IFNAR1
PrEST Antigen KCNE2
PrEST Antigen REPS1
PrEST Antigen NHSL1
PrEST Antigen NHSL1
Histone H3 antibody [RM186] - Orthogonal Validated
PrEST Antigen TJAP1
PrEST Antigen MICAL1
PrEST Antigen ZIC4
PrEST Antigen PSMB10
PrEST Antigen RPTN
PrEST Antigen LRP5
PrEST Antigen SH3BGR
PrEST Antigen COL5A1
PrEST Antigen VDAC1
PrEST Antigen KRT13
PrEST Antigen PPA2
PrEST Antigen BRWD1
PrEST Antigen BRWD1
PrEST Antigen AIM1
PrEST Antigen ZPR1
Histone H3K23ac (Aceyl Lys23) antibody [RM169] - Orthogonal Validated
Histone H3.3 antibody [RM190]
Histone H3K9me2 (Di-methyl Lys9) antibody [RM151]
Histone H3K27me3 (Tri-methyl Lys27) antibody [RM175]
HIF2 alpha antibody [GT1689]
PrEST Antigen SLC2A1
PrEST Antigen PPCS
PrEST Antigen DNAH14
PrEST Antigen THEMIS
PrEST Antigen PMEL
PrEST Antigen PPA2
PrEST Antigen SPOCD1
PrEST Antigen TAF8
PrEST Antigen TAF8
PrEST Antigen WRNIP1
PrEST Antigen TSPYL1
PrEST Antigen CXCR2
CaMKII antibody [GT4811] - Overexpression Validated
PrEST Antigen CXCR2
PrEST Antigen ICMT
PrEST Antigen ABCD3
PrEST Antigen ZC3H12A
PrEST Antigen SF3A3
PrEST Antigen TNFRSF8
PrEST Antigen TNFRSF8
PrEST Antigen PPY
PrEST Antigen RAB3GAP1
PrEST Antigen ERAP2
PrEST Antigen PPP1R7
PrEST Antigen MCFD2
PrEST Antigen PNPT1
PrEST Antigen ZNF846
PrEST Antigen