Sitemap
 
 
HSPB2 Antibody (OABB02081)
5HT2A RECEPTOR Antibody - C-terminal region (OABB02082)
5HT2B RECEPTOR Antibody - C-terminal region (OABB02083)
IDH1 Antibody - C-terminal region (OABB02084)
IDH2 Antibody - C-terminal region (OABB02085)
IDO1 Antibody - N-terminal region (OABB02086)
IGFBP1 Antibody - C-terminal region (OABB02087)
IGFBP2 Antibody - C-terminal region (OABB02088)
IL1 BETA Antibody - C-terminal region (OABB02089)
KIN Antibody (OABB02090)
LIPOCALIN 2 Antibody (OABB02091)
LIPOCALIN 2 Antibody (OABB02092)
LIPOCALIN 2 Antibody (OABB02093)
LAMIN B1 Antibody (OABB02094)
MICA Antibody - C-terminal region (OABB02095)
MICB Antibody - N-terminal region (OABB02096)
MNAT1 Antibody (OABB02097)
P95 NBS1 Antibody - C-terminal region (OABB02098)
OTOFERLIN Antibody - C-terminal region (OABB02099)
SURFACTANT PROTEIN D Antibody - C-terminal region (OABB02100)
SOX4 Antibody - N-terminal region (OABB02101)
WNT3 Antibody - middle region (OABB02102)
MIDKINE Antibody (OABB02103)
SURVIVIN Antibody (OABB02104)
ATP2A1 Antibody - N-terminal region (OABB02105)
ATP2A2 Antibody - N-terminal region (OABB02106)
ATP2A3 Antibody - N-terminal region (OABB02107)
KAT13A/SRC1 Antibody (OABB02108)
OCCLUDIN Antibody (OABB02109)
PKC DELTA Antibody (OABB02110)
FE65 Antibody (OABB02111)
HGF Antibody - N-terminal region (OABB02114)
EAAT2 Antibody (OABB02116)
MAFA Antibody - middle region (OABB02117)
SFRP4 Antibody (OABB02118)
SLC6A4 Antibody - N-terminal region (OABB02119)
SYNAPTOPODIN Antibody - C-terminal region (OABB02120)
ACTIN Antibody - C-terminal region (OABB02121)
AGFG1 Antibody - N-terminal region (OABB02122)
SP1 Antibody - C-terminal region (OABB02123)
TLR8 Antibody - C-terminal region (OABB02124)
LIVER ARGINASE Antibody - N-terminal region (OABB02126)
CD59 Antibody (OABB02127)
JNK2 Antibody - middle region (OABB02128)
TSG101 Antibody - C-terminal region (OABB02129)
CYP7A1 Antibody (OABB02130)
OSTEOPONTIN Antibody - C-terminal region (OABB02131)
LIVIN Antibody (OABB02132)
KAT13D/CLOCK Antibody - N-terminal region (OABB02133)
DMRT1 Antibody - N-terminal region (OABB02134)
FABP4 Antibody - N-terminal region (OABB02136)
FOS B Antibody - C-terminal region (OABB02137)
PTOV1 Antibody - C-terminal region (OABB02138)
WNT7A Antibody - C-terminal region (OABB02139)
TTR Antibody (OABB02140)
TSHR Antibody (OABF00001)
ADM Antibody (OABF00002)
NES Antibody (OABF00003)
SNCA Antibody (OABF00004)
CYCS Antibody (OABF00005)
IGF1 Antibody (OABF00006)
IGF2 Antibody (OABF00007)
TH Antibody (OABF00008)
IDE Antibody (OABF00009)
SPP1 Antibody (OABF00010)
MAPK1 Antibody (OABF00011)
GSK3B Antibody (OABF00012)
SPP1 Antibody (OABF00013)
MTNR1A Antibody (OABF00014)
GSK3B Antibody (OABF00015)
PPP2CA Antibody (OABF00016)
PPP3CA Antibody (OABF00017)
TP53 Antibody (OABF00018)
CREB1 Antibody (Phospho-Ser133) (OABF00019)
AIFM1 Antibody (OABF00020)
CHAT Antibody (OABF00021)
DFFB Antibody (OABF00022)
INSR Antibody (OABF00023)
CASP9 Antibody (OABF00024)
CASP8 Antibody (OABF00025)
GFRA2 Antibody (OABF00026)
INS Antibody (OABF00027)
APAF1 Antibody (OABF00028)
CALB2 Antibody (OABF00029)
TACR1 Antibody (OABF00030)
TAC1 Antibody (OABF00031)
TGFA Antibody (OABF00032)
NGF Antibody (OABF00033)
TAC1 Antibody (OABF00034)
TAC3 Antibody (OABF00035)
NPY Antibody (OABF00036)
NRTN Antibody (OABF00037)
MAP3K14 Antibody (OABF00038)
PNOC Antibody (OABF00039)
CD19 Antibody (OABF00040)
MS4A1 Antibody (OABF00041)
CASP3 Antibody (OABF00042)
CASP6 Antibody (OABF00043)
TGFB1 Antibody (OABF00044)
MUC16 Antibody (OABF00045)
LTA Antibody (OABF00046)
SERPINA3 Antibody (OABF00047)
CNN1 Antibody (OABF00048)
TGFB2 Antibody (OABF00049)
PKM Antibody (OABF00050)
APP Antibody (OABF00051)
LEPR Antibody (OABF00052)
PGR Antibody (OABF00053)
APP Antibody (OABF00054)
SOCS1 Antibody (OABF00055)
AKT1 Antibody (OABF00056)
AKT1 Antibody (OABF00057)
ESR2 Antibody (OABF00058)
TGFBR2 Antibody (OABF00059)
CFLAR Antibody (OABF00060)
SYAP1 Antibody (OABF00061)
ESR1 Antibody (OABF00062)
TACR2 Antibody (OABF00063)
CALCR Antibody (OABF00064)
HSPA1A Antibody (OABF00066)
BAX Antibody (OABF00067)
BAX Antibody (OABF00068)
PIK3R1 Antibody (OABF00069)
PPP1CB Antibody (OABF00070)
HSP90AB1 Antibody (OABF00071)
TTR Antibody (OABF00072)
GAP43 Antibody (OABF00073)
CRP Antibody (OABF00074)
NTF4 Antibody (OABF00075)
NTF3 Antibody (OABF00076)
NGFR Antibody (OABF00077)
NOS3 Antibody (OABF00078)
BACE1 Antibody (OABF00079)
TACR3 Antibody (OABF00080)
GFRA4 Antibody (OABF00081)
CASP1 Antibody (OABF00082)
FLT1 Antibody (OABF00083)
IRS2 Antibody (OABF00084)
NTRK2 Antibody (OABF00085)
AGER Antibody (OABF00086)
DLG4 Antibody (OABF00087)
DDC Antibody (OABF00088)
OPRL1 Antibody (OABF00089)
ADCYAP1 Antibody (OABF00090)
HSPD1 Antibody (OABF00091)
NTRK1 Antibody (OABF00092)
NTRK1 Antibody (OABF00093)
PECAM1 Antibody (OABF00094)
GFAP Antibody (OABF00095)
ADCYAP1 Antibody (OABF00096)
TSHR Antibody (OABF00097)
SHANK1 Antibody (OABF00098)
Hepatitis E Virus ORF3 Antibody (OABF00099)
FAS Antibody (OABF00100)
FASLG Antibody (OABF00101)
FGF2 Antibody (OABF00102)
HCV-NS3 Antibody (OABF00103)
GRIN2B Antibody (OABF00104)
MAP2K2 Antibody (OABF00105)
PTMA Antibody (OABF00106)
IGF1R Antibody (OABF00107)
TERT Antibody (OABF00108)
PMP22 Antibody (OABF00109)
YWHAB Antibody (OABF00110)
NR3C1 Antibody (OABF00111)
ESR2 Antibody (OABF00112)
MAG Antibody (OABF00113)
VEGFA Antibody (OABF00116)
ILK Antibody (OABF00119)
CXCR3 Antibody (OABF00122)
ITGB3 Antibody (OABF00123)
CRH Antibody (OABF00129)
MMP2 Antibody (OABF00136)
TNFRSF25 Antibody (OABF00142)
NREP Antibody (OABF00146)
POMC Antibody (OABF00149)
TPO Antibody (OABF00152)
PECAM1 Antibody (OABF00161)
MAG Antibody (OABF00114)
INSR Antibody (OABF00115)
IGBP1 Antibody (OABF00117)
PDSS2 Antibody (OABF00127)
FABP7 Antibody (OABF00131)
DTX1 Antibody (OABF00134)
GAD2 Antibody (OABF00135)
MMP1 Antibody (OABF00144)
TXN Antibody (OABF00156)
GAPDH Antibody (OABF00157)
MMP1 Antibody (OABF00159)
ITGB1 Antibody (OABF00166)
MAPK8 Antibody (OABF00171)
PRL Antibody (OABF00173)
RARB Antibody (OABF00176)
SOX2 Antibody (OABF00181)
DNMT3B Antibody (OABF00118)
F8 Antibody (OABF00120)
MPZ Antibody (OABF00121)
SLC2A4 Antibody (OABF00130)
MMP3 Antibody (OABF00137)
TIMP1 Antibody (OABF00139)
TIMP2 Antibody (OABF00140)
TIMP3 Antibody (OABF00141)
MMP-7 Antibody (OABF00143)
CHRM2 Antibody (OABF00148)
SLC22A17 Antibody (OABF00151)
GNRH1 Antibody (OABF00154)
SMAD2 Antibody (Phospho-Ser465) (OABF00155)
TSHR Antibody (OABF00158)
IFNG Antibody (OABF00164)
CD2AP Antibody (OABF00174)
NPHS1 Antibody (OABF00175)
MME Antibody (OABF00183)
KITLG Antibody (OABF00190)
COL3A1 Antibody (OABF00192)
MFN1 Antibody (OABF00194)
SELP Antibody (OABF00197)
SMAD7 Antibody (OABF00199)
CCNB1 Antibody (OABF00201)
CCNE1 Antibody (OABF00202)
VWF Antibody (OABF00210)
MAPK14 Antibody (OABF00232)
TGFBR1 Antibody (OABF00233)
CD8A Antibody (OABF00239)
PIWIL1 Antibody (OABF00246)
PSCA Antibody (OABF00249)
JUN Antibody (OABF00250)
IGF1R Antibody (OABF00256)
HSP90AB1 Antibody (OABF00259)
LDLR Antibody (OABF00262)
ESR1 Antibody (OABF00270)
FGF8 Antibody (OABF00273)
ADIPOQ Antibody (OABF00162)
EPHA2 Antibody (OABF00165)
CXORF36 Antibody (OABF00167)
PCNA Antibody (OABF00169)
ADRB1 Antibody (OABF00170)
ITGB2 Antibody (OABF00172)
ATF3 Antibody (OABF00177)
PRKACB Antibody (OABF00178)
ST14 Antibody (OABF00185)
TFF3 Antibody (OABF00186)
ABCB1A Antibody (OABF00198)
PTGS1 Antibody (OABF00209)
PALB2 Antibody (OABF00211)
EPCAM Antibody (OABF00213)
E2F1 Antibody (OABF00215)
ZNF268 Antibody (OABF00227)
CDK4 Antibody (OABF00230)
AQP4 Antibody (OABF00231)
C12ORF5 Antibody (OABF00235)
ITGA4 Antibody (OABF00236)
GJA1 Antibody (OABF00241)
ABCC1 Antibody (OABF00243)
CCND3 Antibody (OABF00244)
KIT Antibody (OABF00251)
ANGPT2 Antibody (OABF00254)
COL2A1 Antibody (OABF00264)
NEFM Antibody (OABF00265)
LGALS3 Antibody (OABF00268)
PTGS2 Antibody (OABF00271)
NCAM1 Antibody (OABF00274)
CDKN1A Antibody (OABF00276)
KISS1 Antibody (OABF00280)
VIM Antibody (OABF00282)
IL12A Antibody (OABF00287)
FSCN1 Antibody (Phospho-Ser39) (OABF00289)
ANGPT1 Antibody (OABF00298)
COL4A1 Antibody (OABF00302)
CX3CL1 Antibody (OABF00304)
IL1B Antibody (OABF00305)
GRN Antibody (OABF00308)
F2R Antibody (OABF00310)
NANOG Antibody (OABF00311)
BAD Antibody (Phospho-Ser128) (OABF00318)
TP53 Antibody (OABF00323)
JAK2 Antibody (OABF00324)
SIRT1 Antibody (OABF00327)
PDX1 Antibody (OABF00328)
HIST1H1C Antibody (OABF00329)
WDR26 Antibody (OABF00330)
KLRK1 Antibody (OABF00331)
BPIFB1 Antibody (OABF00339)
CD38 Antibody (OABF00341)
CTLA4 Antibody (OABF00346)
CDH1 Antibody (OABF00347)
CNP Antibody (OABF00348)
NFKB2 Antibody (OABF00355)
GYPB Antibody (OABF00357)
GRIA1 Antibody (OABF00358)
VWF Antibody (OABF00359)
DRD2 Antibody (OABF00366)
CXCR4 Antibody (OABF00369)
FGB Antibody (OABF00370)
BMP2 Antibody (OABF00373)
APOD Antibody (OABF00374)
RAD51 Antibody (OABF00375)
MAPK3 Antibody (OABF00385)
TLR4 Antibody (OABF00387)
KCNA3 Antibody (OABF00388)
CDKN1C Antibody (OABF00187)
CHGA Antibody (OABF00188)
CDK1 Antibody (OABF00189)
COL5A1 Antibody (OABF00193)
IL13 Antibody (OABF00196)
MMP13 Antibody (OABF00203)
IL2RA Antibody (OABF00204)
COL1A1 Antibody (OABF00205)
SOCS3 Antibody (OABF00207)
DVL1 Antibody (OABF00214)
IL2 Antibody (OABF00218)
ICAM1 Antibody (OABF00220)
BTLA Antibody (OABF00226)
SULT1E1 Antibody (OABF00229)
GFP Antibody (OABF00234)
CD34 Antibody (OABF00237)
MET Antibody (OABF00248)
SLC15A1 Antibody (OABF00258)
NEFH Antibody (OABF00263)
TNFSF11 Antibody (OABF00279)
CDK2 Antibody (OABF00283)
CD4 Antibody (OABF00286)
PSENEN Antibody (OABF00288)
IL6 Antibody (OABF00293)
CALCA Antibody (OABF00294)
FSCN1 Antibody (OABF00296)
TNNI3 Antibody (OABF00297)
ACVR2A Antibody (OABF00300)
FABP1 Antibody (OABF00309)
CDH5 Antibody (OABF00315)
F Antibody (OABF00317)
RPSA Antibody (OABF00322)
CGB5 Antibody (OABF00335)
SP1 Antibody (OABF00338)
MORC2 Antibody (Phospho-Ser739) (OABF00349)
HADH Antibody (OABF00350)
NLRP3 Antibody (OABF00351)
SLC1A3 Antibody (OABF00356)
ROR1 Antibody (OABF00363)
SLC7A9 Antibody (OABF00365)
CXCR1 Antibody (OABF00367)
HSP90AA1 Antibody (OABF00368)
SLC7A5 Antibody (OABF00371)
CDKN1A Antibody (OABF00372)
XPO1 Antibody (OABF00377)
BRMS1 Antibody (OABF00379)
CMKLR1 Antibody (OABF00380)
TLR2 Antibody (OABF00382)
CCDC12 Antibody (OABF00383)
IRAK4 Antibody (Phospho-Thr345) (OABF00384)
CHI3L1 Antibody (OABF00386)
COX4I1 Antibody (OABF00392)
CD19 Antibody (OABF00402)
ACTN2 Antibody (OABF00406)
RARRES2 Antibody (OABF00412)
ITGB7 Antibody (OABF00428)
HIF1A Antibody (OABF00275)
PCNA Antibody (OABF00281)
CD3E Antibody (OABF00285)
CXCL8 Antibody (OABF00291)
RSL1D1 Antibody (OABF00295)
FBLN5 Antibody (OABF00303)
SERPINB7 Antibody (OABF00306)
LAMB1 Antibody (OABF00307)
ESR1 Antibody (Phospho-Ser167) (OABF00319)
FSHR Antibody (OABF00320)
RPSA Antibody (OABF00321)
TP53 Antibody (OABF00325)
VCAM1 Antibody (OABF00326)
AR Antibody (Phospho-Ser578) (OABF00333)
ADRB2 Antibody (OABF00334)
LEPR Antibody (OABF00336)
LEO1 Antibody (OABF00353)
SFTPC Antibody (OABF00362)
DRD1 Antibody (OABF00364)
SECTM1 Antibody (OABF00378)
ACTC1 Antibody (OABF00381)
CSF3 Antibody (OABF00389)
GDNF Antibody (OABF00390)
HGF Antibody (OABF00393)
ENO2 Antibody (OABF00395)
MPL Antibody (OABF00404)
SELL Antibody (OABF00407)
TIMP2 Antibody (OABF00410)
PTGS2 Antibody (OABF00413)
MIF Antibody (OABF00418)
ITGB2 Antibody (Phospho-Ser756) (OABF00419)
ITGB2 Antibody (Phospho-Thr758) (OABF00420)
PDPN Antibody (OABF00423)
BACE2 Antibody (OABF00424)
CHRNA7 Antibody (OABF00426)
GJA5 Antibody (OABF00427)
NCAN Antibody (OABF00430)
COL2A1 Antibody (OABF00431)
TNNT2 Antibody (OABF00438)
KLF4 Antibody (OABF00439)
HLA-C Antibody (OABF00391)
PPP1R15A Antibody (OABF00396)
HRK Antibody (OABF00397)
NR1H3 Antibody (OABF00399)
INHA Antibody (OABF00400)
CD86 Antibody (OABF00403)
MYPN Antibody (OABF00405)
F2 Antibody (OABF00408)
CHRNA4 Antibody (OABF00409)
TPO Antibody (OABF00411)
KDR Antibody (OABF00414)
NANOG Antibody (OABF00415)
TLR2 Antibody (OABF00421)
MYD88 Antibody (OABF00422)
CD3E Antibody (OABF00425)
ADRA2A Antibody (OABF00435)
ADRB3 Antibody (OABF00436)
NPY1R Antibody (OABF00442)
CCL2 Antibody (OABF00461)
KIF5B Antibody (OABF00462)
KIF5A Antibody (OABF00463)
KRT8 Antibody (OABF00468)
IQGAP1 Antibody (OABF00470)
SP7 Antibody (OABF00471)
POU5F1 Antibody (OABF00472)
RASSF5 Antibody (OABF00477)
MSI1 Antibody (OABF00482)
SGCB Antibody (OABF00489)
SNAP25 Antibody (OABF00498)
GRID2IP Antibody (OABF00500)
SYNPR Antibody (OABF00502)
ARG2 Antibody (OABF00503)
STAT2 Antibody (OABF00504)
STAT5A Antibody (OABF00507)
CYP11B2 Antibody (OABF00516)
NEFH Antibody (OABF00441)
Staphylococcus Enterotoxin B antibody (OABF00443)
NFE2L2 Antibody (OABF00447)
FLT4 Antibody (OABF00450)
NOX4 Antibody (OABF00453)
CNTNAP1 Antibody (OABF00475)
PRKAA1 Antibody (OABF00476)
PRKAB1 Antibody (OABF00478)
LGR5 Antibody (OABF00479)
CFLAR Antibody (OABF00484)
SEMA3F Antibody (OABF00486)
DMRT1 Antibody (OABF00488)
GBP2 Antibody (OABF00491)
SLC5A1 Antibody (OABF00493)
RFC2 Antibody (OABF00495)
GEMIN2 Antibody (OABF00496)
SPARC Antibody (OABF00499)
RUNX2 Antibody (OABF00501)
CCND2 Antibody (OABF00513)
GALR2 Antibody (OABF00517)
CD200R1 Antibody (OABF00429)
LIF Antibody (OABF00432)
TMEM8B Antibody (OABF00440)
CDK2 Antibody (OABF00444)
LPCAT2 Antibody (OABF00446)
HCRTR2 Antibody (OABF00456)
PAX3 Antibody (OABF00458)
CD276 Antibody (OABF00460)
APBA3 Antibody (OABF00465)
IGFBP2 Antibody (OABF00469)
PVRL1 Antibody (OABF00473)
MOBP Antibody (OABF00480)
LHX2 Antibody (OABF00481)
KIF3A Antibody (OABF00485)
C4A Antibody (OABF00487)
FABP3 Antibody (OABF00490)
DLG3 Antibody (OABF00497)
TFPI2 Antibody (OABF00509)
GNB2 Antibody (OABF00124)
H3F3A Antibody (OABF00125)
MORC2 Antibody (OABF00126)
MBP Antibody (OABF00128)
MMP9 Antibody (OABF00133)
MOG Antibody (OABF00145)
TNFRSF11B Antibody (OABF00147)
POMC Antibody (OABF00150)
SLC5A5 Antibody (OABF00153)
RELA Antibody (OABF00160)
IFNG Antibody (OABF00163)
PPP4C Antibody (OABF00168)
CD44 Antibody (OABF00179)
PTPRC Antibody (OABF00180)
ALOX5 Antibody (OABF00182)
CD24 Antibody (OABF00184)
COL18A1 Antibody (OABF00191)
CDK5 Antibody (OABF00195)
CDK7 Antibody (OABF00200)
ENG Antibody (OABF00206)
CYGB Antibody (OABF00212)
ADRA1A Antibody (OABF00216)
LGALS9 Antibody (OABF00217)
SLCO1A1 Antibody (OABF00219)
ADIPOR1 Antibody (OABF00221)
BIRC5 Antibody (OABF00223)
Centromeric histone H3-like protein-2 Antibody (OABF00224)
CCND1 Antibody (OABF00225)
ZNF300 Antibody (OABF00228)
CD4 Antibody (OABF00238)
CD68 Antibody (OABF00240)
GHR Antibody (OABF00242)
HMGB1 Antibody (OABF00245)
FN1 Antibody (OABF00247)
VTCN1 Antibody (OABF00252)
FGFR4 Antibody (OABF00253)
SYVN1 Antibody (OABF00255)
BSG Antibody (OABF00257)
IL10 Antibody (OABF00260)
UGCG Antibody (OABF00261)
SPAG5 Antibody (OABF00266)
CEACAM5 Antibody (OABF00267)
ADAMTS7 Antibody (OABF00272)
CDKN1B Antibody (OABF00277)
CTGF Antibody (OABF00278)
LPIN1 Antibody (OABF00284)
THY1 Antibody (OABF00290)
IL6 Antibody (OABF00292)
BRCA2 Antibody (OABF00299)
NCAM1 Antibody (OABF00301)
MICA Antibody (OABF00312)
GAPDH Antibody (OABF00313)
AKT1 Antibody (Phospho-Ser472/Ser473/Ser474) (OABF00314)
ZMAT3 Antibody (OABF00332)
MTNR1B Antibody (OABF00337)
CD38 Antibody (OABF00340)
CSF2 Antibody (OABF00344)
KIT Antibody (OABF00345)
NCR1 Antibody (OABF00352)
EIF5 Antibody (OABF00354)
ACE2 Antibody (OABF00360)
MMP19 Antibody (OABF00361)
ITGAM Antibody (OABF00376)
DES Antibody (OABF00394)
HMGA1 Antibody (OABF00398)
PRKAA1 Antibody (OABF00401)
PTGFR Antibody (OABF00416)
MDM2 Antibody (OABF00417)
DRD1 Antibody (OABF00433)
IL12B Antibody (OABF00437)
CD101 Antibody (OABF00445)
ADORA2B Antibody (OABF00448)
SOD2 Antibody (OABF00449)
ERBB4 Antibody (OABF00451)
ANGPT4 Antibody (OABF00452)
ABCC2 Antibody (OABF00454)
RAPGEF4 Antibody (OABF00455)
SKP2 Antibody (OABF00457)
CD36 Antibody (OABF00459)
PAX9 Antibody (OABF00464)
CASP12 Antibody (OABF00466)
Plakophilin 2 Antibody (OABF00467)
ITGAM Antibody (OABF00474)
PAX6 Antibody (OABF00483)
GBP2 Antibody (OABF00492)
RFC1 Antibody (OABF00494)
BCL11B Antibody (OABF00520)
DISP2 Antibody (OABF00522)
ROCK1 Antibody (OABF00526)
MAP1LC3A Antibody (OABF00531)
SHBG Antibody (OABF00535)
CUX2 Antibody (OABF00538)
SCARB1 Antibody (OABF00542)
FBN1 Antibody (OABF00521)
CCR3 Antibody (OABF00527)
CCR4 Antibody (OABF00528)
TMEM106B Antibody (OABF00529)
SRSF7 Antibody (OABF00534)
LINGO1 Antibody (OABF00536)
F2RL1 Antibody (OABF00537)
TRAF3 Antibody (OABF00541)
GATAD1 Antibody (OABF00544)
OTX2 Antibody (OABF00548)
CHRM4 Antibody (OABF00553)
PAX1 Antibody (OABF00554)
LPAR4 Antibody (OABF00560)
TRAF1 Antibody (OABF00563)
TRAF2 Antibody (OABF00564)
XRCC1 Antibody (OABF00569)
ACAN Antibody (OABF00575)
GGNBP2 Antibody (OABF00577)
RASSF1 Antibody (OABF00582)
CSNK1A1 Antibody (OABF00586)
GRM5 Antibody (OABF00589)
APOBEC3B Antibody (OABF00590)
NCR3LG1 Antibody (OABF00593)
SELE Antibody (OABF00597)
ATP1B2 Antibody (OABF00518)
CHRM1 Antibody (OABF00515)
EDA Antibody (OABF00514)
CADM1 Antibody (OABF00512)
NRAS Antibody (OABF00511)
NRXN1 Antibody (OABF00510)
NRGN Antibody (OABF00508)
STAT3 Antibody (OABF00506)
MC5R Antibody (OABF00505)
HLA-E Antibody (OABF00600)
CD40LG Antibody (OABF00604)
CYP19A1 Antibody (OABF00609)
DIABLO Antibody (OABF00613)
CCR7 Antibody (OABF00619)
IGF2BP3 Antibody (OABF00625)
MAPK4 Antibody (OABF00629)
FZD3 Antibody (OABF00633)
GBA2 Antibody (OABF00637)
PLEKHO1 Antibody (OABF00639)
GGA2 Antibody (OABF00641)
BID Antibody (OABF00519)
CTNNB1 Antibody (OABF00525)
CDKN2A Antibody (OABF00533)
FZD9 Antibody (OABF00540)
FOSL2 Antibody (OABF00543)
CD14 Antibody (OABF00545)
F2RL3 Antibody (OABF00550)
TLR5 Antibody (OABF00551)
GRASP Antibody (OABF00556)
BRCA2 Antibody (OABF00562)
ADORA3 Antibody (OABF00576)
GPA33 Antibody (OABF00578)
G Antibody (OABF00594)
FOXP1 Antibody (OABF00598)
BAK Antibody (OABF00602)
MSTN Antibody (OABF00606)
CD28 Antibody (OABF00612)
TEK Antibody (OABF00614)
POLG Antibody (OABF00615)
GAD1 Antibody (OABF00616)
SFRP1 Antibody (OABF00617)
SDC1 Antibody (OABF00623)
LYVE1 Antibody (OABF00624)
OXTR Antibody (OABF00626)
FZD4 Antibody (OABF00631)
CCL5 Antibody (OABF00634)
MT1 Antibody (OABF00636)
TJP1 Antibody (OABF00638)
SFRP4 Antibody (OABF00640)
GGN Antibody (OABF00642)
PTK2 Antibody (OABF00645)
NRF1 Antibody (OABF00646)
PTGDR2 Antibody (OABF00654)
GADD45A Antibody (OABF00658)
TMEM176A Antibody (OABF00660)
TSG101 Antibody (OABF00662)
ANPEP Antibody (OABF00670)
CEP120 Antibody (OABF00672)
CCNG1 Antibody (OABF00675)
CISD1 Antibody (OABF00677)
CRB2 Antibody (OABF00679)
HNF1A Antibody (OABF00680)
EPOR Antibody (OABF00688)
CLDN1 Antibody (OABF00690)
CD68 Antibody (OABF00693)
CAV1 Antibody (OABF00704)
ERMP1 Antibody (OABF00711)
IL23R Antibody (OABF00713)
ANXA6 Antibody (OABF00717)
PTAFR Antibody (OABF00720)
CD22 Antibody (OABF00721)
POMC Antibody (OABF00549)
HTR3A Antibody (OABF00557)
ADAMTS1 Antibody (OABF00561)
PPP1R9B Antibody (OABF00565)
TPH1 Antibody (OABF00568)
FOXD1 Antibody (OABF00570)
HSPA5 Antibody (OABF00571)
MELK Antibody (OABF00572)
RAD51 Antibody (OABF00574)
AATF Antibody (OABF00579)
HHIP Antibody (OABF00580)
PTPN11 Antibody (OABF00581)
DOCK2 Antibody (OABF00587)
TPM2 Antibody (OABF00588)
ALCAM Antibody (OABF00591)
CNTF Antibody (OABF00596)
NFKBIA Antibody (OABF00605)
CUX1 Antibody (OABF00610)
BAD Antibody (OABF00618)
CAP1 Antibody (OABF00620)
ERCC8 Antibody (OABF00622)
FZD10 Antibody (OABF00630)
GM2A Antibody (OABF00648)
GPAT2 Antibody (OABF00651)
MCL1 Antibody (OABF00653)
BECN1 Antibody (OABF00655)
PRKDC Antibody (OABF00657)
DDIT3 Antibody (OABF00659)
ATM Antibody (OABF00664)
ATG4B Antibody (OABF00671)
ADAMTS12 Antibody (OABF00673)
CHEK2 Antibody (OABF00676)
HSF2 Antibody (OABF00683)
CTBP1 Antibody (OABF00684)
TERT Antibody (OABF00685)
GKN1 Antibody (OABF00699)
TLR3 Antibody (OABF00700)
PLA2G7 Antibody (OABF00703)
EIF4H Antibody (OABF00706)
ADORA2A Antibody (OABF00708)
CSF2RA Antibody (OABF00709)
OCLN Antibody (OABF00726)
SUMO1 Antibody (OABF00729)
RARRES2 Antibody (OABF00731)
BMPR1A Antibody (OABF00738)
MAPK1 Antibody (Phospho(Phospho-Thr183/Tyr185) (OABF00743)
CD63 Antibody (OABF00744)
ATF4 Antibody (OABF00745)
SERPINH1 Antibody (OABF00748)
SHH Antibody (OABF00749)
PLAT Antibody (OABF00750)
RAMP1 Antibody (OABF00759)
ENPP3 Antibody (OABF00760)
APOH Antibody (OABF00761)
PDCD4 Antibody (OABF00772)
RBBP6 Antibody (OABF00723)
MUC1 Antibody (OABF00727)
FASN Antibody (OABF00728)
CTSB Antibody (OABF00730)
CXCL10 Antibody (OABF00732)
CXCL14 Antibody (OABF00733)
ZGRF1 Antibody (OABF00742)
ALPL Antibody (OABF00747)
RAD23B Antibody (OABF00751)
UBC Antibody (OABF00752)
ANXA1 Antibody (OABF00758)
RRM1 Antibody (OABF00763)
AP1G1 Antibody (OABF00770)
ABCB5 Antibody (OABF00771)
CAMK2A Antibody (Phospho-Thr287) (OABF00791)
TP53 Antibody (Phospho-Ser392) (OABF00792)
KDM5A Antibody (OABF00801)
SLC6A3 Antibody (OABF00809)
DRD3 Antibody (OABF00818)
CFH Antibody (OABF00819)
LOC494224 Antibody (OABF00826)
FHIT Antibody (OABF00827)
SPAST Antibody (OABF00828)
CXCL5 Antibody (OABF00836)
ITGAL Antibody (OABF00838)
MAP1A Antibody (OABF00849)
POMC Antibody (OABF00850)
PTGES Antibody (OABF00855)
RETNLA Antibody (OABF00856)
RPRM Antibody (OABF00857)
SOCS2 Antibody (OABF00861)
TEP1 Antibody (OABF00865)
TRPV1 Antibody (OABF00871)
VTN Antibody (OABF00872)
VPS18 Antibody (OABF00878)
VEGFA Antibody (OABF00880)
MEN1 Antibody (OABF00889)
PCNA Antibody (OABF00894)
PCNA Antibody (OABF00895)
NIT2 Antibody (OABF00896)
NFE2L2 Antibody (Phospho-Ser40) (OABF00897)
CRIM1 Antibody (OABF00900)
CD34 Antibody (OABF00901)
CD33 Antibody (OABF00903)
CPT1A Antibody (OABF00906)
CD248 Antibody (OABF00916)
PKD1 Antibody (OABF00923)
GPC6 Antibody (OABF00926)
pan-Cytokeratin Antibody (OABF00929)
FLT4 Antibody (OABF00930)
MAPK14 Antibody (Phospho-Thr180/Tyr182) (OABF00933)
MTDH Antibody (OABF00936)
BMP7 Antibody (OABF00937)
GZMB Antibody (OABF00652)
CLU Antibody (OABF00656)
AIF1 Antibody (OABF00661)
NF2 Antibody (OABF00663)
LCN2 Antibody (OABF00666)
BMP4 Antibody (OABF00667)
GPER1 Antibody (OABF00668)
SNAI2 Antibody (OABF00669)
CDK9 Antibody (OABF00674)
SREBF1 Antibody (OABF00678)
CRNKL1 Antibody (OABF00681)
ERCC6 Antibody (OABF00682)
NFATC1 Antibody (OABF00687)
DCTN5 Antibody (OABF00692)
MAP2K1 Antibody (OABF00694)
DNAJB12 Antibody (OABF00697)
MLN Antibody (OABF00701)
ERBB3 Antibody (OABF00705)
EIF4ENIF1 Antibody (OABF00707)
CCL28 Antibody (OABF00718)
CD177 Antibody (OABF00722)
SCGB1A1 Antibody (OABF00724)
EIF2AK2 Antibody (OABF00725)
AQP1 Antibody (OABF00736)
CTSL Antibody (OABF00737)
EPCAM Antibody (OABF00739)
STK11 Antibody (Phospho-Thr363) (OABF00746)
GLP1R Antibody (OABF00757)
SFTPD Antibody (OABF00765)
KRT7 Antibody (OABF00774)
GLIS3 Antibody (OABF00780)
CXCR2 Antibody (OABF00783)
ATF6 Antibody (OABF00785)
IKZF2 Antibody (OABF00789)
RPS6KB2 Antibody (Phospho-Thr228) (OABF00793)
STAT3 Antibody (Phospho-Tyr705) (OABF00794)
LIG4 Antibody (OABF00798)
CCNF Antibody (OABF00799)
DAPK1 Antibody (OABF00800)
DCN Antibody (OABF00802)
RBFOX3 Antibody (OABF00775)
CDH17 Antibody (OABF00777)
XBP1 Antibody (OABF00796)
CTSH Antibody (OABF00797)
WNT3A Antibody (OABF00803)
RAF1 Antibody (OABF00805)
KCNJ2 Antibody (OABF00806)
pan Cytokeratin Antibody (OABF00807)
MYC Antibody (Phospho-Thr58/Ser62) (OABF00814)
MAP2K1 Antibody (Phospho-Ser298) (OABF00816)
OSBPL1A Antibody (OABF00820)
SLC1A2 Antibody (OABF00821)
ARPC3 Antibody (OABF00824)
FUT4 Antibody (OABF00804)
DAPK2 Antibody (OABF00808)
ERCC1 Antibody (OABF00811)
CX3CR1 Antibody (OABF00812)
SYCP1 Antibody (OABF00813)
MET Antibody (Phospho-Tyr1365) (OABF00815)
EGFL7 Antibody (OABF00822)
ELN Antibody (OABF00823)
FST Antibody (OABF00829)
CCNH Antibody (OABF00833)
GRM1 Antibody (OABF00837)
HP Antibody (OABF00839)
IRF9 Antibody (OABF00842)
KLF10 Antibody (OABF00846)
INHBA Antibody (OABF00830)
GATA4 Antibody (OABF00832)
STAT6 Antibody (Phospho-Tyr641) (OABF00835)
HMGB4 Antibody (OABF00845)
LMNB1 Antibody (OABF00847)
PRCP Antibody (OABF00853)
STRA8 Antibody (OABF00863)
SNCAIP Antibody (OABF00864)
TGM3 Antibody (OABF00866)
TFF2 Antibody (OABF00868)
USP1 Antibody (OABF00873)
MYH11 Antibody (OABF00879)
KLK1 Antibody (OABF00882)
PRDX3 Antibody (OABF00854)
SLC6A4 Antibody (OABF00859)
GRM4 Antibody (OABF00860)
SPATA12 Antibody (OABF00862)
LAMP1 Antibody (OABF00885)
CCL8 Antibody (OABF00888)
H1N1 Hemagglutinin 1 Antibody (OABF00893)
ITGAV Antibody (OABF00899)
KRT18 Antibody (OABF00904)
GSK3B Antibody (Phospho-Ser9) (OABF00908)
PIK3CA Antibody (OABF00909)
NOS2 Antibody (OABF00910)
TNF Antibody (OABF00912)
KLK7 Antibody (OABF00884)
MASP2 Antibody (OABF00886)
MCM2 Antibody (OABF00887)
S100B Antibody (OABF00898)
YFVGP1 Antibody (OABF00902)
AQP9 Antibody (OABF00907)
TSHR Antibody (OABF00914)
PARP1 Antibody (OABF00920)
ERBB2 Antibody (OABF00922)
NQO1 Antibody (OABF00927)
UMOD Antibody (OABF00928)
NPPB Antibody (OABF00931)
CXCR3 Antibody (OABF00932)
CD80 Antibody (OABF00934)
OMPF Antibody (OABF00913)
MKI67 Antibody (OABF00917)
AGTR1 Antibody (OABF00918)
IL17A Antibody (OABF00921)
DKK1 Antibody (OABF00924)
OLFM1 Antibody (OABF00925)
SELPLG Antibody (OABF00940)
CYP2B6 Antibody (OABF00947)
CKLF Antibody (OABF00956)
PAX7 Antibody (OABF00963)
DLK1 Antibody (OABF00969)
IL9 Antibody (OABF00970)
ENPP2 Antibody (OABF00973)
TWIST1 Antibody (OABF00976)
H5N1 Hemagglutinin Antibody (OABF00939)
EPO Antibody (OABF00944)
CNR2 Antibody (OABF00952)
CD47 Antibody (OABF00955)
NCR3 Antibody (OABF00966)
APLNR Antibody (OABF00971)
CCL17 Antibody (OABF00982)
TNFSF14 Antibody (OABF00986)
CD244 Antibody (OABF00987)
CD5L Antibody (OABF00989)
CD6 Antibody (OABF00990)
CCR5 Antibody (OABF01005)
GTSE1 Antibody (OABF01007)
CPSF4 Antibody (OABF00938)
APOA1 Antibody (OABF00941)
PRKCE Antibody (OABF00942)
DGAT1 Antibody (OABF00943)
FOXA2 Antibody (OABF00949)
UBTF Antibody (OABF00950)
MAPT Antibody (Phospho-Thr548) (OABF00951)
LAMP2 Antibody (OABF00953)
KLF5 Antibody (OABF00954)
CYP7A1 Antibody (OABF00958)
MDC1 Antibody (OABF00959)
ALDOA Antibody (OABF00960)
INA Antibody (OABF00961)
KIR3DL1 Antibody (OABF00967)
BDKRB2 Antibody (OABF00968)
TNFSF13B Antibody (OABF00972)
EIF4E Antibody (Phospho-Ser209) (OABF00979)
CCL19 Antibody (OABF00983)
TNFSF18 Antibody (OABF00984)
IL4R Antibody (OABF00985)
KISS1R Antibody (OABF00997)
ROS1 Antibody (OABF00999)
PRKCB Antibody (Phospho-Thr500) (OABF01000)
AIMP2 Antibody (OABF01004)
CD74 Antibody (OABF01009)
CD84 Antibody (OABF01010)
CD72 Antibody (OABF01008)
CD151 Antibody (OABF01012)
PTPRJ Antibody (OABF01027)
IGSF8 Antibody (OABF01031)
CYP1A2 Antibody (OABF01032)
IL18RAP Antibody (OABF01046)
IL22RA2 Antibody (OABF01050)
PTGES2 Antibody (OABF01054)
IBSP Antibody (OABF01062)
GPNMB Antibody (OABF01065)
DKK3 Antibody (OABF01067)
IFNGR2 Antibody (OABF01076)
TREML1 Antibody (OABF01080)
BCL6 Antibody (OABF01081)
GSTP1 Antibody (OABF01082)
RB1 Antibody (OABF01090)
CD44 Antibody (OABF01091)
CACNA1G Antibody (OABF01092)
TAP1 Antibody (OABF01094)
CRHR2 Antibody (OABF01096)
ENDOG Antibody (OABF01098)
TNFAIP3 Antibody (OABF01100)
KLRB1 Antibody (OABF01101)
LPAR1 Antibody (OABF01103)
CHUK Antibody (OABF01110)
SPINK1 Antibody (OABF01112)
KL Antibody (OABF01115)
FZD5 Antibody (OABF01116)
MYOD1 Antibody (OABF00977)
PPM1D Antibody (OABF00980)
TNFRSF9 Antibody (OABF00981)
CCL24 Antibody (OABF00988)
FCER2 Antibody (OABF00992)
TNFRSF8 Antibody (OABF00994)
SPN Antibody (OABF00995)
AQP7 Antibody (OABF01001)
CD44 Antibody (OABF01002)
CD163 Antibody (OABF01014)
FCGR2A Antibody (OABF01029)
IL3 Antibody (OABF01037)
IL17RA Antibody (OABF01042)
ITGA2B Antibody (OABF01052)
LAG3 Antibody (OABF01057)
NFAM1 Antibody (OABF01064)
TNFRSF4 Antibody (OABF01066)
S100A9 Antibody (OABF01071)
SLC16A3 Antibody (OABF01072)
SLAMF1 Antibody (OABF01075)
BLNK Antibody (OABF01083)
PRKAA2 Antibody (OABF01087)
KLF2 Antibody (OABF01088)
LIMK1 Antibody (OABF01089)
ERBB3 Antibody (OABF01105)
FOLH1 Antibody (OABF01106)
LRP6 Antibody (OABF01108)
LYN Antibody (OABF01109)
COL11A2 Antibody (OABF01114)
C3 Antibody (OABF01118)
DNTT Antibody (OABF01119)
RASSF2 Antibody (OABF01120)
TNFRSF1A Antibody (OABF01121)
SCNN1A Antibody (OABF01124)
PHGDH Antibody (OABF01129)
F8 Antibody (OABF01131)
VIPR1 Antibody (OABF01133)
MFN2 Antibody (OABF01135)
IRF7 Antibody (OABF01137)
BAX Antibody (Phospho-Ser184) (OABF01141)
BCL2L11 Antibody (Phospho-Ser87) (OABF01142)
LY9 Antibody (OABF01015)
VCAN Antibody (OABF01016)
SLC2A12 Antibody (OABF01018)
CLEC1B Antibody (OABF01019)
IL2RG Antibody (OABF01021)
EGFR Antibody (OABF01026)
MAPK8 Antibody (OABF01034)
CASP3 Antibody (OABF01035)
IL1R1 Antibody (OABF01036)
IL12RB1 Antibody (OABF01040)
IL12RB2 Antibody (OABF01041)
IL17RB Antibody (OABF01044)
IL20RA Antibody (OABF01048)
IL21 Antibody (OABF01049)
IL32 Antibody (OABF01051)
MAPK1 Antibody (OABF01053)
LTB4R Antibody (OABF01059)
CLEC5A Antibody (OABF01061)
APOA4 Antibody (OABF01069)
SEMA7A Antibody (OABF01073)
IL27RA Antibody (OABF01077)
TLR6 Antibody (OABF01078)
PPP1R1B Antibody (OABF01085)
CLDN4 Antibody (OABF01095)
RET Antibody (OABF01097)
JAK3 Antibody (OABF01102)
CRLF2 Antibody (OABF01125)
IRF3 Antibody (OABF01136)
BMI1 Antibody (OABF01139)
EIF4EBP1 Antibody (Phospho-Thr37/Thr46) (OABF01146)
CTNNB1 Antibody (Phospho-Ser33/37) (OABF01162)
CTNNB1 Antibody (Phospho-Thr41/Ser45) (OABF01163)
DAB1 Antibody (Phospho-Tyr232) (OABF01167)
ESR1 Antibody (Phospho-Ser118) (OABF01169)
FOSL1 Antibody (Phospho-Ser265) (OABF01174)
HIST1H1E Antibody (Phospho-Thr146) (OABF01178)
HIST3H3 Antibody (Phospho-Ser29) (OABF01185)
IRF7 Antibody (Phospho-Ser471/Ser472) (OABF01189)
IRS1 Antibody (Phospho-S