Sitemap
 
 
CFH / Complement Factor H Antibody (aa879-1236, PE)
ALDOA / Aldolase A Antibody (aa18-273, PE)
Pepsin Antibody (PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa327-478, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa113-422, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa113-422, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa164-417, PE)
HDGF Antibody (aa14-187, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa1701-1887, PE)
GZMA / Granzyme A Antibody (aa29-260, PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-200, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (aa134-263, PE)
ANGPT4 / Angiopoietin-4 Antibody (aa32-144, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa957-1143, PE)
CCS Antibody (aa27-268, PE)
GSTM1 Antibody (aa1-218, PE)
TLR2 Antibody (aa595-760, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1776-2028, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa138-423, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-222, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-221, PE)
GSTM2 Antibody (aa5-202, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa29-175, PE)
BID Antibody (aa1-195, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa646-814, PE)
MIF Antibody (aa4-112, PE)
RELA / NFKB p65 Antibody (aa19-306, PE)
RELA / NFKB p65 Antibody (aa19-306, PE)
GSTO1 Antibody (aa3-240, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa183-277, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa29-175, PE)
MUC5B Antibody (aa6489-6632, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-222, PE)
CEBPG / CEBP Gamma Antibody (aa1-150, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1894-2047, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1776-2028, PE)
FGF7 / KGF Antibody (aa32-194, PE)
HEXB Antibody (aa100-216, PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-200, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa431-583, PE)
MUC5B Antibody (aa6489-6632, PE)
Procalcitonin Antibody (PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa860-1231, PE)
GSTM1 Antibody (aa1-220, PE)
GSTA4 Antibody (aa1-222, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa646-814, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-141, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa431-583, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
NAMPT / Visfatin Antibody (aa1-491, PE)
GSTM4-4 / GSTM4 Antibody (aa18-215, PE)
GSTM4-4 / GSTM4 Antibody (aa21-215, PE)
BMP1 Antibody (aa610-843, PE)
GC1qR / C1QBP Antibody (aa71-278, PE)
KLK8 / Kallikrein 8 Antibody (aa33-250, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa645-821, PE)
MPP2 Antibody (aa3-214, PE)
ADH1A / Alcohol Dehydrogenase Antibody (aa25-228, PE)
CASP12 / Caspase 12 Antibody (aa1-413, PE)
MUC5B Antibody (aa3513-3611, PE)
CD14 Antibody (aa125-288, PE)
KLK8 / Kallikrein 8 Antibody (aa34-260, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-152, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
TRXR1 / TXNRD1 Antibody (aa374-577, PE)
SERPINA12 / Vaspin Antibody (aa52-143, PE)
SERPINA12 / Vaspin Antibody (aa52-143, PE)
TRXR1 / TXNRD1 Antibody (aa208-433, PE)
TSC22D3 / GILZ Antibody (PE)
HPSE / Heparanase Antibody (aa353-464, PE)
Prostaglandin D Synthase Antibody (aa32-190, PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa12-126, PE)
Prothrombin Fragment 1+2 Antibody (aa44-324, PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa21-150, PE)
MIF Antibody (aa3-111, PE)
Mucin 2 / MUC2 Antibody (PE)
TXN / Thioredoxin / TRX Antibody (aa1-105, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa14-167, PE)
PTGS2 / COX2 / COX-2 Antibody (aa187-425, PE)
PTGS2 / COX2 / COX-2 Antibody (aa418-589, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (PE)
Mucin 2 / MUC2 Antibody (aa4480-4690, PE)
Mucin 2 / MUC2 Antibody (aa652-735, PE)
Prothrombin Fragment 1+2 Antibody (aa44-324, PE)
ATP1B3 Antibody (aa61-273, PE)
MIF Antibody (aa3-111, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa19-168, PE)
TLR9 Antibody (aa26-332, PE)
Mucin 2 / MUC2 Antibody (aa27-110, PE)
HPSE / Heparanase Antibody (aa34-115, PE)
HPSE / Heparanase Antibody (aa54-278, PE)
HPRT1 / HPRT Antibody (aa3-218, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa1-172, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa19-181, PE)
Mucin 2 / MUC2 Antibody (aa27-110, PE)
TRXR1 / TXNRD1 Antibody (aa374-577, PE)
TXN / Thioredoxin / TRX Antibody (aa1-105, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (PE)
MPHOSPH6 Antibody (aa34-235, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa1-172, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa19-168, PE)
Mucin 2 / MUC2 Antibody (PE)
SERPINA12 / Vaspin Antibody (aa52-143, PE)
TSC22D3 / GILZ Antibody (PE)
TLR9 Antibody (aa28-362, PE)
BACE1 / BACE Antibody (aa181-366, PE)
NPPC Antibody (aa31-126, PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa22-147, PE)
APOE / Apolipoprotein E Antibody (aa19-168, PE)
TSC22D3 / GILZ Antibody (aa1-134, PE)
HPSE / Heparanase Antibody (PE)
HPRT1 / HPRT Antibody (aa3-218, PE)
GPI Antibody (aa263-475, PE)
PTGS1 / COX-1 Antibody (aa367-599, PE)
CD38 Antibody (aa53-284, PE)
PGIS / PTGIS Antibody (aa1-500, PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa21-150, PE)
Complement C7 Antibody (aa122-456, PE)
PGIS / PTGIS Antibody (aa1-500, PE)
DKK1 Antibody (aa33-266, PE)
FOXP1 Antibody (aa122-346, PE)
MT3 / Metallothionein 3 Antibody (aa1-68, PE)
PODXL / Podocalyxin Antibody (aa171-404, PE)
CR2 / CD21 Antibody (aa571-770, PE)
PDCD1 / CD279 / PD-1 Antibody (aa39-266, PE)
DKK1 Antibody (aa36-260, PE)
LF / LTF / Lactoferrin Antibody (aa25-348, PE)
TLR4 Antibody (aa49-247, PE)
ART4 Antibody (PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa22-147, PE)
PTGS1 / COX-1 Antibody (aa407-602, PE)
FOXO1 / FKHR Antibody (aa222-469, PE)
MUC5AC Antibody (aa4944-5030, clone C7, PE)
Complement C3c Antibody (aa1322-1661, PE)
ADAM10 Antibody (aa420-641, PE)
LIPC / Hepatic Lipase Antibody (aa25-247, PE)
PDHA1 / PDH E1 Alpha Antibody (aa30-390, PE)
CD276 / B7-H3 Antibody (aa47-213, PE)
LF / LTF / Lactoferrin Antibody (aa542-685, PE)
LF / LTF / Lactoferrin Antibody (aa406-549, PE)
CD274 / B7-H1 / PD-L1 Antibody (aa48-290, PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa21-147, PE)
CDK5 Antibody (aa92-273, PE)
MUC5AC Antibody (aa430-549, PE)
Complement C3c Antibody (aa1314-1663, PE)
HPSE / Heparanase Antibody (aa419-535, PE)
Chondroitin Sulfate Antibody (PE)
TTR / Transthyretin Antibody (aa21-150, PE)
CDK5 Antibody (aa92-273, PE)
MUC5AC Antibody (aa2040-2149, PE)
MUC5AC Antibody (aa324-406, PE)
HPSE / Heparanase Antibody (aa419-535, PE)
SDF4 Antibody (aa154-362, PE)
DSG1 / Desmoglein 1 Antibody (aa710-961, PE)
LIPC / Hepatic Lipase Antibody (aa103-356, PE)
LIPC / Hepatic Lipase Antibody (aa25-247, PE)
HAVCR1 / KIM-1 Antibody (aa5-107, PE)
CDKN2A / p16INK4a Antibody (aa3-154, PE)
PAPPA / PAPP-A Antibody (aa1270-1558, PE)
BMP7 Antibody (PE)
CD274 / B7-H1 / PD-L1 Antibody (PE)
CD274 / B7-H1 / PD-L1 Antibody (aa34-241, PE)
TNFRSF17 / BCMA Antibody (aa71-184, PE)
Osteonectin / SPARC Antibody (aa18-301, PE)
DNA Topoisomerase II Antibody (aa1079-1328, PE)
Neuropeptide S / NPS Antibody (aa26-89, PE)
AGT / Angiotensinogen Antibody (aa23-477, PE)
IAPP / Amylin Antibody (clone C2, PE)
ORM1 / Orosomucoid Antibody (aa19-201, PE)
ORM1 / Orosomucoid Antibody (PE)
LF / LTF / Lactoferrin Antibody (aa63-193, PE)
PAPPA / PAPP-A Antibody (aa999-1272, PE)
Alpha Fucosidase / FUCA1 Antibody (aa170-420, PE)
ORM1 / Orosomucoid Antibody (aa33-195, PE)
HAVCR1 / KIM-1 Antibody (aa21-240, PE)
HAVCR1 / KIM-1 Antibody (aa5-107, PE)
CA2 / Carbonic Anhydrase II Antibody (PE)
Properdin / CFP Antibody (aa54-217, PE)
FCN1 / Ficolin-1 Antibody (aa25-317, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa246-389, PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (aa5-100, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (PE)
Adiponectin Antibody (aa17-243, PE)
Adiponectin Antibody (aa17-243, PE)
Adiponectin Antibody (aa19-244, PE)
PDGF-BB Antibody (aa82-190, PE)
AOC1 Antibody (aa27-113, PE)
GCK / Glucokinase Antibody (aa3-226, PE)
CD44 Antibody (PE)
TLR6 Antibody (aa17-239, PE)
MUC5B Antibody (aa6489-6632, PE)
MUC5B Antibody (aa5366-5444, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
TXN / Thioredoxin / TRX Antibody (aa1-105, PE)
5-Hydroxytryptamine Antibody (PE)
BMP7 Antibody (aa30-431, PE)
ORM1 / Orosomucoid Antibody (clone C7, PE)
G6PD Antibody (aa1-515, PE)
ICOS / CD278 Antibody (aa39-133, PE)
NOX3 Antibody (aa221-466, PE)
Properdin / CFP Antibody (aa315-469, PE)
CCNB2 / Cyclin B2 Antibody (aa58-398, APC)
HCCS Antibody (aa1-268, APC)
CYPOR / POR Antibody (aa77-518, APC)
CYPOR / POR Antibody (aa77-518, APC)
CALM1 / Calmodulin Antibody (aa1-149, APC)
PSMC1 Antibody (aa1-440, APC)
IL17RE Antibody (aa457-626, APC)
PRKAG1 / AMPK Gamma 1 Antibody (aa70-300, APC)
KLK14 / Kallikrein 14 Antibody (aa36-267, APC)
SERPINB1 Antibody (aa17-332, APC)
SERPINA5 / PCI Antibody (aa43-406, APC)
MYO1D Antibody (aa512-788, APC)
MYO1E / Myosin IE Antibody (aa772-1033, APC)
MYO1F Antibody (aa655-922, APC)
HSPH1 / HSP105 Antibody (aa595-733, APC)
CYP27B1 Antibody (aa256-508, APC)
MAPK12 / ERK6 / SAPK3 Antibody (aa27-311, APC)
PTPRZ1 / Phosphacan Antibody (APC)
PPFIA1 / LIPRIN Antibody (APC)
ABCC6 / MRP6 Antibody (APC)
ABCB5 Antibody (aa570-808, APC)
ABCB9 Antibody (APC)
ABCF1 Antibody (APC)
ABCF1 Antibody (APC)
ABCD4 Antibody (APC)
ECH1 Antibody (aa1-328, APC)
HMGCS2 / HMG-CoA Synthase 2 Antibody (APC)
IVD Antibody (APC)
DBI / ACBD1 Antibody (aa2-87, APC)
KIR2DL3 / GL183 Antibody (aa22-341, APC)
LSR / LISCH7 Antibody (aa1-259, APC)
GSS / Glutathione Synthetase Antibody (aa268-474, APC)
GSS / Glutathione Synthetase Antibody (aa268-474, APC)
HMGB3 Antibody (APC)
PDIA5 / PDIR Antibody (aa378-506, APC)
TPSD1 / Tryptase Delta 1 Antibody (aa99-191, APC)
ARG2 / Arginase 2 Antibody (aa23-354, APC)
ARG2 / Arginase 2 Antibody (aa23-354, APC)
THBS3 / Thrombospondin 3 Antibody (aa670-921, APC)
PLA2G1B Antibody (aa16-148, APC)
GOT2 Antibody (aa30-430, APC)
GPT2 / ALT2 Antibody (aa210-300, APC)
AGXT2 Antibody (APC)
ABAT Antibody (APC)
BCAT1 / ECA39 Antibody (APC)
BCAT1 / ECA39 Antibody (APC)
PSAT1 Antibody (aa1-312, APC)
GTF3A Antibody (APC)
TNFRSF19L / RELT Antibody (aa222-363, APC)
TNFSF9 / CD137L Antibody (aa105-309, APC)
DNT / NT5C Antibody (APC)
RXRG Antibody (aa12-220, APC)
RXRG Antibody (aa12-220, APC)
RORA / ROR Alpha Antibody (aa164-401, APC)
NR5A2 / LRH-1 Antibody (aa1-205, APC)
PPP2R4 Antibody (aa1-323, APC)
NF-L / NEFL Antibody (aa139-234, APC)
DEFA3 / Defensin Alpha 3 Antibody (aa21-94, APC)
LCN8 Antibody (aa25-175, APC)
PCSK9 Antibody (aa454-679, APC)
PCSK9 Antibody (aa164-428, APC)
MER / MERTK Antibody (aa587-858, APC)
SLC3A2 / CD98 Heavy Chain Antibody (aa213-349, APC)
SLC3A2 / CD98 Heavy Chain Antibody (aa270-406, APC)
SLC2A14 Antibody (aa1-105, APC)
FRK Antibody (aa234-491, APC)
PGAM1 Antibody (aa2-254, APC)
ESAM Antibody (aa29-248, APC)
TAF12 Antibody (aa1-161, APC)
TAZ Antibody (aa46-240, APC)
GP2 Antibody (aa307-512, APC)
A1BG Antibody (aa22-219, APC)
BCL2L1 / BCL-XL Antibody (aa2-212, APC)
UBCH10 / UBE2C Antibody (aa2-179, APC)
UBE2L3 / UBCH7 Antibody (aa4-154, APC)
RIPK1 / RIP Antibody (aa1-179, APC)
FKBP1B / FKBP12.6 Antibody (aa2-108, APC)
REG1B Antibody (aa23-166, APC)
REG3G Antibody (aa87-175, APC)
FKBP7 Antibody (aa24-217, APC)
FKBP38 / FKBP8 Antibody (aa110-329, APC)
GLMN Antibody (aa294-549, APC)
NFKBIE / IKB Epsilon Antibody (aa115-350, APC)
NFKBID / IkappaBNS Antibody (APC)
TUBB1 / Tubulin Beta 1 Antibody (aa166-451, APC)
TUBD1 / Tubulin Delta Antibody (aa238-482, APC)
TOR2A Antibody (aa34-293, APC)
IFI30 / IP30 Antibody (aa1-250, APC)
IL20RA Antibody (aa273-543, APC)
IL11RA Antibody (aa194-329, APC)
ANXA9 Antibody (aa1-345, APC)
ANXA4 / Annexin IV Antibody (aa2-166, APC)
ANXA4 / Annexin IV Antibody (aa2-166, APC)
ANXA4 / Annexin IV Antibody (aa163-258, APC)
ANXA4 / Annexin IV Antibody (aa3-156, APC)
ANXA4 / Annexin IV Antibody (aa165-260, APC)
ANXA3 / Annexin A3 Antibody (aa190-312, APC)
ANXA3 / Annexin A3 Antibody (aa190-312, APC)
ANXA1 / Annexin A1 Antibody (aa208-336, APC)
GRIA3 / GLUR3 Antibody (APC)
ALDH1A1 / ALDH1 Antibody (APC)
ALDH3A1 Antibody (aa1-311, APC)
ALDH7A1 Antibody (aa29-539, APC)
ALDH7A1 Antibody (aa29-539, APC)
DGKG Antibody (aa346-576, APC)
SNX9 / WISP Antibody (aa250-595, APC)
SIRT4 / Sirtuin 4 Antibody (aa26-333, APC)
SIRT4 / Sirtuin 4 Antibody (aa60-255, APC)
ABP-280 / FLNC Antibody (aa17-259, APC)
HSD17B10 / HADH2 Antibody (aa4-202, APC)
ENPP1 Antibody (aa568-793, APC)
ENPP1 Antibody (aa568-793, APC)
CAPNS1 / CAPN4 Antibody (aa1-268, APC)
CPA1 / Carboxypeptidase A Antibody (aa205-419, APC)
CPA4 Antibody (aa55-421, APC)
CPA2 Antibody (aa26-417, APC)
CPB / Carboxypeptidase B Antibody (aa120-415, APC)
CRABP2 Antibody (aa1-138, APC)
DCLK / DCLK1 Antibody (aa390-647, APC)
GRB7 Antibody (aa298-489, APC)
CPLX2 / Complexin 2 Antibody (aa1-134, APC)
LOXL3 Antibody (aa519-726, APC)
CPT1A Antibody (aa572-773, APC)
LOXL1 Antibody (aa392-598, APC)
NID2 / Nidogen-2 Antibody (aa31-289, APC)
POLG Antibody (aa1041-1239, APC)
DUSP3 / VHR Antibody (aa2-185, APC)
HSPB6 / HSP20 Antibody (aa1-162, APC)
DOK3 Antibody (aa45-310, APC)
DOCK4 Antibody (aa1-300, APC)
PSMD5 Antibody (aa143-341, APC)
ATP2A2 / SERCA2 Antibody (aa315-756, APC)
TOR1B / Torsin B Antibody (aa98-327, APC)
TOR1A / Torsin A Antibody (aa33-321, APC)
TRAF4 Antibody (aa193-444, APC)
LOXL2 Antibody (aa544-751, APC)
MFAP4 Antibody (aa22-255, APC)
PRDX3 / Peroxiredoxin 3 Antibody (aa5-233, APC)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, APC)
DOCK2 Antibody (aa390-635, APC)
ATP6AP2 / Renin Receptor Antibody (aa17-302, APC)
ATP6AP2 / Renin Receptor Antibody (aa18-302, APC)
PAG1 Antibody (aa160-390, APC)
PSIP1 / LEDGF Antibody (aa311-469, APC)
HSPB6 / HSP20 Antibody (aa1-162, APC)
TERF2 / TRF2 Antibody (aa144-438, APC)
Kinesin 5A / KIF5A Antibody (aa823-1027, APC)
PRDX3 / Peroxiredoxin 3 Antibody (aa64-257, APC)
LCN12 Antibody (aa30-193, APC)
SCGN / Secretagogin Antibody (aa1-276, APC)
CRYBB2 Antibody (aa17-191, APC)
HSPB6 / HSP20 Antibody (clone C9, APC)
ADAP2 / CENTA2 Antibody (aa49-360, APC)
PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (aa49-210, APC)
ATP2A2 / SERCA2 Antibody (aa315-756, APC)
UPK3A / UPK3 / Uroplakin III Antibody (aa15-212, APC)
MYPN Antibody (aa945-1320, APC)
IFNA7 / Interferon Alpha 7 Antibody (aa24-189, APC)
AI