Sitemap
 
 
BAFF Antibody (aa68-302, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa1-125, HRP)
ABCB1 / MDR1 / P Glycoprotein Antibody (aa81-321, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa2-132, HRP)
SERPINA1 / Alpha 1 Antitrypsin Antibody (HRP)
OIT3 Antibody (aa251-524, HRP)
OIT3 Antibody (aa297-506, HRP)
CD302 Antibody (aa23-232, HRP)
KRT18 / CK18 / Cytokeratin 18 Antibody (aa72-380, HRP)
PCOLCE Antibody (aa315-437, HRP)
MAP2 Antibody (aa727-985, HRP)
AGE Antibody (HRP)
CD300LF / CD300f Antibody (aa45-310, HRP)
LCN2 / Lipocalin 2 / NGAL Antibody (aa23-199, HRP)
ACTG1 / Gamma Actin Antibody (aa1-375, HRP)
ATF6 Antibody (aa423-646, HRP)
PAFAH1B3 Antibody (aa28-231, HRP)
PCDHB2 / Protocadherin Beta 2 Antibody (aa79-253, HRP)
ADGRE5 / CD97 Antibody (aa32-173, HRP)
ADCY7 / Adenylate Cyclase 7 Antibody (aa309-491, HRP)
IFNAR1 / IFNAR Antibody (aa90-358, HRP)
PRTN3 / Myeloblastin Antibody (aa71-247, HRP)
AMY2A / Pancreatic Amylase Antibody (aa201-473, HRP)
RNPEP Antibody (aa388-616, HRP)
CHI3L1 / YKL-40 Antibody (aa112-377, HRP)
CD110 / MPL Antibody (aa311-460, HRP)
CSF1R / CD115 / FMS Antibody (aa734-900, HRP)
SORD / Sorbitol Dehydrogenase Antibody (aa98-355, HRP)
TNFRSF1A / TNFR1 Antibody (aa257-458, HRP)
HSPE1 / HSP10 / Chaperonin 10 Antibody (aa2-102, HRP)
TNFRSF1B / TNFR2 Antibody (aa298-441, HRP)
CHRNB2 Antibody (aa24-244, HRP)
BIRC1 / NAIP Antibody (aa500-759, HRP)
IDO1 / IDO Antibody (aa106-190, HRP)
CD157 Antibody (aa28-282, HRP)
FABP1 / L-FABP Antibody (aa2-127, HRP)
ICAM4 / CD242 Antibody (aa32-226, HRP)
PF4V1 Antibody (aa1-104, HRP)
CCL28 / MEC Antibody (aa20-115, HRP)
ITGB2 / CD18 Antibody (aa415-678, HRP)
STAM1 / STAM Antibody (aa196-465, HRP)
IRF3 Antibody (aa1-360, HRP)
CD164 Antibody (aa24-160, HRP)
CASP1 / Caspase 1 Antibody (aa119-296, HRP)
MIP2 / GRO2 / CXCL2 Antibody (aa28-100, HRP)
BRAK / CXCL14 Antibody (aa35-111, HRP)
NR3C1/Glucocorticoid Receptor Antibody (aa564-733, HRP)
TMSB4X / Thymosin Beta-4 Antibody (aa1-44, HRP)
ANK1 / Ankyrin Antibody (aa32-369, HRP)
IL13RA1 / IL13R Alpha 1 Antibody (aa203-376, HRP)
IL17RA Antibody (aa377-534, HRP)
CDw218a / IL18R1 Antibody (aa182-336, HRP)
MSTN / GDF8 / Myostatin Antibody (aa268-376, HRP)
MLYCD / MCD Antibody (aa191-493, HRP)
SOCS3 Antibody (aa1-225, HRP)
SOCS3 Antibody (aa1-225, HRP)
ANGPTL3 Antibody (aa237-455, HRP)
DPYSL3 / CRMP4 Antibody (aa1-218, HRP)
HMGCS1 / HMG-CoA Synthase 1 Antibody (aa1-238, HRP)
TNFSF13 / APRIL Antibody (aa96-240, HRP)
REG1A Antibody (aa22-165, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-89, HRP)
ORM2 / Orosomucoid 2 Antibody (aa19-207, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa32-164, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa32-164, HRP)
RND1 Antibody (aa1-229, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-89, HRP)
S100A9 / MRP14 Antibody (aa1-114, HRP)
INHBB / Inhibin Beta B Antibody (aa277-391, HRP)
PTGFRN Antibody (aa22-263, HRP)
MCM2 Antibody (aa473-679, HRP)
GBP4 / Mpa2 Antibody (aa1-292, HRP)
CD7 Antibody (aa26-134, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa286-428, HRP)
SIGLEC7 / CD328 Antibody (aa18-353, HRP)
SIGLEC8 Antibody (aa70-336, HRP)
SIGLEC8 Antibody (aa70-336, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa236-362, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa236-362, HRP)
S100A9 / MRP14 Antibody (aa1-114, HRP)
S100A9 / MRP14 Antibody (aa1-113, HRP)
Prekallikrein Antibody (aa156-364, HRP)
KNG1 / Kininogen / Bradykinin Antibody (HRP)
JAG1 / Jagged 1 Antibody (aa470-834, HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (aa209-401, HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (aa205-403, HRP)
REG1A Antibody (aa33-166, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa410-652, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa503-749, HRP)
GBP4 / Mpa2 Antibody (aa1-304, HRP)
MNDA Antibody (aa189-405, HRP)
JAM2 Antibody (aa74-250, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa382-538, HRP)
SIGLEC7 / CD328 Antibody (aa38-121, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-93, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-89, HRP)
S100A9 / MRP14 Antibody (aa12-89, HRP)
KNG1 / Kininogen / Bradykinin Antibody (HRP)
MTOR Antibody (aa2226-2488, HRP)
GRIP1 Antibody (aa874-1073, HRP)
FSCN1 / Fascin Antibody (aa8-260, HRP)
RNASE3 Antibody (HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa503-749, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa503-749, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-90, HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa496-760, HRP)
CD7 Antibody (aa24-150, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa382-538, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa236-362, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa22-376, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-89, HRP)
TNFSF13 / APRIL Antibody (aa96-240, HRP)
RNASE3 Antibody (aa34-150, HRP)
REG1A Antibody (aa33-166, HRP)
PTGFRN Antibody (aa406-662, HRP)
GBP4 / Mpa2 Antibody (aa1-292, HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa504-737, HRP)
ORM2 / Orosomucoid 2 Antibody (aa19-207, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa565-750, HRP)
SIGLEC7 / CD328 Antibody (aa18-353, HRP)
FGFR2 / FGF Receptor 2 Antibody (aa157-377, HRP)
TGM3 / Transglutaminase 3 Antibody (aa468-693, HRP)
HMGCS1 / HMG-CoA Synthase 1 Antibody (aa293-467, HRP)
INHBB / Inhibin Beta B Antibody (aa277-391, HRP)
MVP / VAULT1 Antibody (aa2-272, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-90, HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa504-737, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa286-428, HRP)
RND1 Antibody (aa1-229, HRP)
RICK / RIP2 Antibody (aa1-294, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa22-376, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa22-376, HRP)
SAA1 / SAA / Serum Amyloid A Antibody (aa19-122, HRP)
FGFR3 Antibody (aa166-375, HRP)
MUM1 Antibody (aa175-433, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa410-652, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa503-749, HRP)
MVP / VAULT1 Antibody (aa2-272, HRP)
MAC-2-BP / LGALS3BP Antibody (aa24-221, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (HRP)
GBP4 / Mpa2 Antibody (aa1-292, HRP)
SAA2 / Serum Amyloid A2 Antibody (aa20-122, HRP)
High Molecular Weight Kininogen Antibody (aa268-540, HRP)
Kng2 / Kininogen 2 Antibody (HRP)
RNASE3 Antibody (HRP)
HMGCS1 / HMG-CoA Synthase 1 Antibody (aa293-467, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa513-760, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa503-749, HRP)
MAC-2-BP / LGALS3BP Antibody (clone C2, HRP)
MAC-2-BP / LGALS3BP Antibody (aa24-221, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa496-760, HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa337-607, HRP)
ICSBP / IRF8 Antibody (aa128-426, HRP)
Scramblase / PLSCR1 Antibody (aa1-318, HRP)
CD7 Antibody (aa26-134, HRP)
RICK / RIP2 Antibody (aa432-540, HRP)
RICK / RIP2 Antibody (aa432-540, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-93, HRP)
FGFR4 Antibody (aa168-369, HRP)
KNG1 / Kininogen / Bradykinin Antibody (HRP)
High Molecular Weight Kininogen Antibody (aa268-540, HRP)
REG1A Antibody (aa22-165, HRP)
REG1A Antibody (aa33-166, HRP)
INHBB / Inhibin Beta B Antibody (aa297-411, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-89, HRP)
CDC23 Antibody (aa366-597, HRP)
ICSBP / IRF8 Antibody (aa128-426, HRP)
MNDA Antibody (aa189-405, HRP)
CD7 Antibody (aa26-134, HRP)
SIGLEC8 Antibody (aa70-336, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa236-362, HRP)
FGFR1 / FGF Receptor 1 Antibody (aa236-362, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (HRP)
SAA2 / Serum Amyloid A2 Antibody (aa20-122, HRP)
RNASE3 Antibody (HRP)
HMGCS1 / HMG-CoA Synthase 1 Antibody (aa1-238, HRP)
REG1A Antibody (aa33-166, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-89, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-90, HRP)
GBP4 / Mpa2 Antibody (aa1-304, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa32-164, HRP)
MME / CD10 Antibody (aa455-750, HRP)
RICK / RIP2 Antibody (aa432-540, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-93, HRP)
S100A9 / MRP14 Antibody (aa12-89, HRP)
STAT2 Antibody (aa587-838, HRP)
OSMR / IL-31R-Beta Antibody (aa513-760, HRP)
KLRK1 / CD314 / NKG2D Antibody (aa90-232, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (aa1-90, HRP)
S100A6 / Calcyclin Antibody (HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa337-607, HRP)
TGM1 / Transglutaminase Antibody (aa562-800, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-93, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-93, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-93, HRP)
S100A8 / MRP8 Antibody (aa1-89, HRP)
NCR1 / NKP46 Antibody (aa17-211, HRP)
NCR1 / NKP46 Antibody (HRP)
NKP30 Antibody (aa21-147, HRP)
KNG1 / Kininogen / Bradykinin Antibody (HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (HRP)
UP / UPP1 Antibody (aa1-277, HRP)
IL6R / IL6 Receptor Antibody (aa214-348, HRP)
Complement C9 Antibody (aa136-512, HRP)
SHH / Sonic Hedgehog Antibody (HRP)
CFD / Factor D / Adipsin Antibody (aa1-263, HRP)
F11 / FXI / Factor XI Antibody (aa170-398, HRP)
VCL / Vinculin Antibody (HRP)
NRG1 / Heregulin / Neuregulin Antibody (aa20-242, HRP)
ERBB2 / HER2 Antibody (aa376-578, HRP)
KRT13 / CK13 / Cytokeratin 13 Antibody (aa266-404, HRP)
HMGN1 / HMG14 Antibody (aa14-100, HRP)
FOXP3 Antibody (aa191-412, HRP)
F8 / FVIII / Factor VIII Antibody (aa1854-1989, HRP)
FGF10 Antibody (aa37-209, HRP)
APOF / Apolipoprotein F Antibody (aa111-314, HRP)
CDK2 Antibody (aa94-198, HRP)
SERPINB4 / SCCA1+2 Antibody (aa211-390, HRP)
CDK2 Antibody (aa93-211, HRP)
FCN3 / Ficolin-3 Antibody (aa34-297, HRP)
IL7R / CD127 Antibody (aa1-239, HRP)
BBC3 / PUMA Antibody (HRP)
NFKB2 Antibody (aa38-343, HRP)
TGM2 / Transglutaminase 2 Antibody (aa1-687, HRP)
SHH / Sonic Hedgehog Antibody (aa28-192, HRP)
MMP23 Antibody (aa335-547, HRP)
MMP19 Antibody (aa99-512, HRP)
SLC44A1 / CD92 Antibody (aa74-183, HRP)
FETUB / Fetuin B Antibody (aa28-141, HRP)
FETUB / Fetuin B Antibody (aa152-261, HRP)
FETUB / Fetuin B Antibody (aa149-255, HRP)
ERBB2 / HER2 Antibody (aa376-578, HRP)
CD3D Antibody (aa19-99, HRP)
CD3D Antibody (aa22-104, HRP)
CD19 Antibody (aa19-287, HRP)
KRT13 / CK13 / Cytokeratin 13 Antibody (aa266-404, HRP)
KRT13 / CK13 / Cytokeratin 13 Antibody (aa266-404, HRP)
F7 / Factor VII Antibody (aa42-169, HRP)
APOC3 / Apolipoprotein C III Antibody (aa21-101, HRP)
MASP1 / MASP Antibody (aa20-447, HRP)
CDH13 / Cadherin 13 Antibody (aa478-690, HRP)
CDH13 / Cadherin 13 Antibody (aa478-690, HRP)
FCN3 / Ficolin-3 Antibody (aa34-297, HRP)
ACAN / Aggrecan Antibody (aa34-147, HRP)
FGFR4 Antibody (aa165-366, HRP)
IL6R / IL6 Receptor Antibody (aa214-348, HRP)
IL6R / IL6 Receptor Antibody (aa52-204, HRP)
FLT1 / VEGFR1 Antibody (aa167-424, HRP)
SHH / Sonic Hedgehog Antibody (aa237-399, HRP)
VCL / Vinculin Antibody (HRP)
PXN / Paxillin Antibody (aa201-461, HRP)
VEGF 121 Antibody (aa27-146, HRP)
MMP20 Antibody (aa137-398, HRP)
FETUB / Fetuin B Antibody (aa28-141, HRP)
Metallothionein 2 Antibody (aa2-61, HRP)
MAPK10 / JNK3 Antibody (aa88-332, HRP)
HMGN1 / HMG14 Antibody (aa14-100, HRP)
F8 / FVIII / Factor VIII Antibody (aa2253-2346, HRP)
CDK7 Antibody (aa12-295, HRP)
ACE2 / ACE-2 Antibody (aa334-409, HRP)
ACE2 / ACE-2 Antibody (aa334-409, HRP)
CDK2 Antibody (aa5-346, HRP)
CDK2 Antibody (aa93-211, HRP)
GRM3 / MGLUR3 Antibody (aa568-819, HRP)
IDE Antibody (aa753-973, HRP)
CDH13 / Cadherin 13 Antibody (HRP)
CDH13 / Cadherin 13 Antibody (aa478-690, HRP)
IL7R / CD127 Antibody (aa1-239, HRP)
ACAN / Aggrecan Antibody (aa2066-2316, HRP)
ACAN / Aggrecan Antibody (aa588-684, HRP)
JMJD6 / PSR Antibody (aa1-334, HRP)
BTK Antibody (aa396-659, HRP)
WAS / WASP Antibody (aa1-298, HRP)
NCR1 / NKP46 Antibody (aa17-211, HRP)
JAG1 / Jagged 1 Antibody (aa470-834, HRP)
SEPP1 / Selenoprotein P Antibody (aa60-299, HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (clone C1, HRP)
IL6R / IL6 Receptor Antibody (aa19-108, HRP)
RELB Antibody (aa176-436, HRP)
CFD / Factor D / Adipsin Antibody (aa1-259, HRP)
CFD / Factor D / Adipsin Antibody (aa1-259, HRP)
F11 / FXI / Factor XI Antibody (aa275-516, HRP)
VCL / Vinculin Antibody (aa879-1064, HRP)
CD83 Antibody (aa24-205, HRP)
MMP19 Antibody (aa98-508, HRP)
NRG1 / Heregulin / Neuregulin Antibody (aa264-393, HRP)
TUBB / Beta Tubulin Antibody (HRP)
CD3D Antibody (aa22-104, HRP)
F7 / Factor VII Antibody (aa193-447, HRP)
F7 / Factor VII Antibody (aa315-433, HRP)
JAG1 / Jagged 1 Antibody (aa836-1047, HRP)
IL6R / IL6 Receptor Antibody (aa214-348, HRP)
F7 / Factor VII Antibody (aa42-169, HRP)
HMGN1 / HMG14 Antibody (aa1-96, HRP)
F8 / FVIII / Factor VIII Antibody (aa2191-2337, HRP)
MASP1 / MASP Antibody (aa20-447, HRP)
CDH13 / Cadherin 13 Antibody (HRP)
KRT17 / CK17 / Cytokeratin 17 Antibody (HRP)
NFKB1 / NF-Kappa-B Antibody (aa47-372, HRP)
NFKB1 / NF-Kappa-B Antibody (aa42-367, HRP)
WAS / WASP Antibody (aa39-251, HRP)
WAS / WASP Antibody (aa1-298, HRP)
NOX4 Antibody (aa220-392, HRP)
SHH / Sonic Hedgehog Antibody (aa28-193, HRP)
CFD / Factor D / Adipsin Antibody (aa1-263, HRP)
FH / Fumarase / MCL Antibody (aa45-188, HRP)
GAPDH Antibody (HRP)
CTSS / Cathepsin S Antibody (aa115-331, HRP)
NTN4 / Netrin 4 Antibody (aa349-592, HRP)
IL2RA / CD25 Antibody (aa23-235, HRP)
NFKBIB / IKB Beta / IKBB Antibody (aa117-345, HRP)
TGFB3 / TGF Beta3 Antibody (aa24-300, HRP)
IKBIP Antibody (aa80-315, HRP)
CD83 Antibody (aa24-205, HRP)
NRG1 / Heregulin / Neuregulin Antibody (aa13-259, HRP)
CD3D Antibody (aa19-99, HRP)
CD3D Antibody (aa22-104, HRP)
F7 / Factor VII Antibody (aa42-169, HRP)
CDK1 / CDC2 Antibody (aa13-297, HRP)
CDK1 / CDC2 Antibody (aa13-297, HRP)
GRM3 / MGLUR3 Antibody (aa568-819, HRP)
IFI16 Antibody (aa465-671, HRP)
IL7R / CD127 Antibody (aa173-260, HRP)
ANGPTL2 / ARP2 Antibody (aa267-493, HRP)
ANGPTL2 / ARP2 Antibody (aa267-493, HRP)
PKP1 / Plakophilin 1 Antibody (aa500-742, HRP)
MMP25 / Leukolysin Antibody (HRP)
LRG1 / LRG Antibody (aa39-308, HRP)
NKP30 Antibody (aa22-135, HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (aa209-401, HRP)
JAG1 / Jagged 1 Antibody (aa836-1047, HRP)
IKBIP Antibody (aa132-314, HRP)
IRF6 Antibody (aa150-445, HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (HRP)
GC / Vitamin D-Binding Protein Antibody (clone C1, HRP)
BACE2 Antibody (aa230-396, HRP)
FLT1 / VEGFR1 Antibody (aa27-329, HRP)
NFKB1 / NF-Kappa-B Antibody (aa805-892, HRP)
NFKB1 / NF-Kappa-B Antibody (aa40-365, HRP)
IL2RA / CD25 Antibody (aa22-245, HRP)
1-Desamino 8D Arginine Vasopressin Antibody (HRP)
ROCK2 Antibody (aa904-1140, HRP)
CD3D Antibody (aa18-113, HRP)
CD3D Antibody (aa22-104, HRP)
F8 / FVIII / Factor VIII Antibody (aa1854-1989, HRP)
NFKB2 Antibody (aa38-343, HRP)
FGF10 Antibody (aa37-215, HRP)
MASP1 / MASP