Sitemap
 
 
AMY1A / Salivary Amylase Antibody (aa15-511, HRP)
SORD / Sorbitol Dehydrogenase Antibody (aa98-355, HRP)
Lumican Antibody (aa19-338, HRP)
BIRC1 / NAIP Antibody (aa923-1148, HRP)
MST1R / RON Antibody (aa89-275, HRP)
PPID / Cyclophilin D Antibody (aa9-189, HRP)
PRSS2 / Trypsin 2 Antibody (aa24-241, HRP)
CTH / Cystathionase Antibody (aa163-382, HRP)
ADAM17 / TACE Antibody (aa221-451, HRP)
KIR3DL1 Antibody (aa164-437, HRP)
TH / Tyrosine Hydroxylase Antibody (aa82-310, HRP)
LAMTOR3 / MP1 Antibody (aa1-124, HRP)
ENO1 / Alpha Enolase Antibody (HRP)
EGR2 Antibody (aa147-403, HRP)
CD109 Antibody (aa719-965, HRP)
LAMP2 / CD107b Antibody (aa295-410, HRP)
LAMP2 / CD107b Antibody (aa29-192, HRP)
GJA4 / CX37 / Connexin 37 Antibody (aa19-245, HRP)
FMOD / Fibromodulin Antibody (aa19-376, HRP)
IFNAR1 / IFNAR Antibody (aa28-227, HRP)
MAEA / EMP Antibody (aa136-379, HRP)
RNH1 Antibody (aa76-333, HRP)
RNH1 Antibody (aa218-444, HRP)
TNFRSF1A / TNFR1 Antibody (aa60-236, HRP)
DMD / Dystrophin Antibody (aa3048-3328, HRP)
EGR2 Antibody (aa147-403, HRP)
AMY2A / Pancreatic Amylase Antibody (aa188-432, HRP)
AMY2A / Pancreatic Amylase Antibody (aa201-473, HRP)
TNFRSF1B / TNFR2 Antibody (aa303-474, HRP)
TNFRSF1B / TNFR2 Antibody (aa303-474, HRP)
IL3RA / CD123 Antibody (aa167-331, HRP)
IL9R / CD129 Antibody (aa47-257, HRP)
LAMP2 / CD107b Antibody (aa29-192, HRP)
GJA4 / CX37 / Connexin 37 Antibody (aa19-245, HRP)
CSF3R / CD114 Antibody (aa271-428, HRP)
CSF2RB / CD131 Antibody (aa133-233, HRP)
CD109 Antibody (aa890-1131, HRP)
MGP / Matrix Gla-Protein Antibody (aa1-103, HRP)
MGP / Matrix Gla-Protein Antibody (aa20-104, HRP)
IDO1 / IDO Antibody (aa2-403, HRP)
GJB3 / CX31 / Connexin 31 Antibody (aa210-270, HRP)
GJB3 / CX31 / Connexin 31 Antibody (aa210-270, HRP)
PVRL3 / Nectin-3 Antibody (aa90-293, HRP)
CSF2RA / CD116 Antibody (aa204-360, HRP)
DMD / Dystrophin Antibody (aa3059-3314, HRP)
KIR3DL1 Antibody (aa164-437, HRP)
CCL28 / MEC Antibody (aa20-115, HRP)
CELA1 / Pancreatic Elastase 1 Antibody (aa44-259, HRP)
MST1R / RON Antibody (aa89-275, HRP)
MMP16 Antibody (aa351-557, HRP)
PPIE / Cyclophilin E Antibody (aa41-264, HRP)
Lumican Antibody (aa19-338, HRP)
PRSS2 / Trypsin 2 Antibody (aa24-241, HRP)
APCS / Serum Amyloid P / SAP Antibody (aa22-222, HRP)
CCL18 / PARC Antibody (aa21-89, HRP)
PPID / Cyclophilin D Antibody (aa7-206, HRP)
FABP1 / L-FABP Antibody (aa1-127, HRP)
CCL21 / SLC Antibody (aa24-134, HRP)
IDO1 / IDO Antibody (aa106-190, HRP)
CD157 Antibody (aa28-282, HRP)
ICAM4 / CD242 Antibody (aa23-227, HRP)
CCL17 / TARC Antibody (aa24-94, HRP)
CCL21 / SLC Antibody (aa5-130, HRP)
Transaldolase Antibody (aa35-285, HRP)
DEFB1 / BD-1 Antibody (aa22-68, HRP)
PAFAH1B3 Antibody (aa28-231, HRP)
THY1 / CD90 Antibody (aa20-131, HRP)
LBP Antibody (aa226-480, HRP)
Hemoglobin Antibody (HRP)
Hemoglobin Antibody (HRP)
EBF2 Antibody (aa285-536, HRP)
SEMA4D / Semaphorin 4D / CD100 Antibody (aa502-636, HRP)
CD101 Antibody (aa666-937, HRP)
SEMA7A / Semaphorin 7A Antibody (aa242-507, HRP)
CD109 Antibody (aa1146-1390, HRP)
MAPKAPK2 / MAPKAP Kinase 2 Antibody (aa117-337, HRP)
GJA5 / CX40 / Connexin 40 Antibody (aa50-303, HRP)
CD110 / MPL Antibody (aa66-260, HRP)
PITRM1 / MP1 Antibody (aa653-926, HRP)
CSF2RA / CD116 Antibody (aa204-360, HRP)
MUC6 / MUC-6 Antibody (aa2338-2439, HRP)
CD119 / IFNGR1 Antibody (aa18-245, HRP)
PPIE / Cyclophilin E Antibody (aa12-286, HRP)
TNFRSF1B / TNFR2 Antibody (aa298-441, HRP)
TNFRSF1B / TNFR2 Antibody (aa303-474, HRP)
MAdCAM-1 Antibody (aa29-297, HRP)
POU2F1 / OCT1 Antibody (aa413-671, HRP)
FABP1 / L-FABP Antibody (HRP)
CXCL6 Antibody (aa40-114, HRP)
CD2 Antibody (aa23-203, HRP)
PLCB1 / Phospholipase C Beta 1 Antibody (aa316-476, HRP)
TYK2 Antibody (aa915-1173, HRP)
MIP2 / GRO2 / CXCL2 Antibody (aa28-100, HRP)
MIP2 / GRO2 / CXCL2 Antibody (aa32-100, HRP)
PSMB8 / LMP7 Antibody (aa75-261, HRP)
DEC-205 / CD205 / LY75 Antibody (aa216-503, HRP)
TMSB4X / Thymosin Beta-4 Antibody (aa1-44, HRP)
IL10RA Antibody (aa17-241, HRP)
IL17RA Antibody (aa33-172, HRP)
IL17RA Antibody (aa33-172, HRP)
CD300C Antibody (aa21-183, HRP)
PPIE / Cyclophilin E Antibody (aa41-264, HRP)
SLC27A5 / BACS Antibody (aa488-690, HRP)
DMD / Dystrophin Antibody (aa3059-3314, HRP)
IRAK2 / IRAK-2 Antibody (aa235-521, HRP)
PVR / CD155 Antibody (aa56-309, HRP)
CD157 Antibody (aa63-313, HRP)
PSMB8 / LMP7 Antibody (aa75-272, HRP)
CFL1 / Cofilin Antibody (aa3-161, HRP)
FABP1 / L-FABP Antibody (HRP)
ITGAL / CD11a Antibody (aa788-1004, HRP)
CD32A Antibody (aa69-309, HRP)
CD164 Antibody (aa24-160, HRP)
BLC / CXCL13 Antibody (aa22-108, HRP)
CXCL3 / GRO Gamma Antibody (aa35-107, HRP)
PLCB3 Antibody (aa318-468, HRP)
NR3C1/Glucocorticoid Receptor Antibody (aa41-184, HRP)
SFTPB / Surfactant Protein B Antibody (aa111-352, HRP)
SLC6A3 / Dopamine Transporter Antibody (aa562-619, HRP)
IL12RB1 / CD212 Antibody (aa429-603, HRP)
PGAM2 Antibody (aa1-253, HRP)
CDw218a / IL18R1 Antibody (aa375-428, HRP)
MSTN / GDF8 / Myostatin Antibody (aa266-375, HRP)
CS / Citrate Synthase Antibody (aa56-312, HRP)
LAG3 Antibody (aa209-451, HRP)
CASP1 / Caspase 1 Antibody (aa119-296, HRP)
NR3C1/Glucocorticoid Receptor Antibody (HRP)
C4BPA / C4BP Alpha Antibody (aa358-469, HRP)
SLC12A6 / KCC3 Antibody (aa559-735, HRP)
SLC27A5 / BACS Antibody (aa471-689, HRP)
LAG3 Antibody (aa244-487, HRP)
ZBP1 Antibody (aa10-167, HRP)
Lymphotoxin-Beta / LTB Antibody (aa58-304, HRP)
ITGAL / CD11a Antibody (aa809-1066, HRP)
MIP2 / GRO2 / CXCL2 Antibody (aa34-107, HRP)
Neuraminidase Antibody (aa47-415, HRP)
IL10RA Antibody (aa132-235, HRP)
IGF2R / CD222 Antibody (aa1148-1365, HRP)
IL13RA1 / IL13R Alpha 1 Antibody (aa203-376, HRP)
IL13RA2 / IL13R Alpha 2 Antibody (aa238-334, HRP)
CDw218a / IL18R1 Antibody (aa147-255, HRP)
TFF3 / Trefoil Factor 3 Antibody (aa23-81, HRP)
SLC27A5 / BACS Antibody (aa471-689, HRP)
MCAM / CD146 Antibody (aa324-565, HRP)
GOLM1 / GP73 / GOLPH2 Antibody (aa133-379, HRP)
ITGAM / CD11b Antibody (aa598-700, HRP)
MAPKAPK2 / MAPKAP Kinase 2 Antibody (aa117-337, HRP)
HBEGF / HB EGF Antibody (aa21-160, HRP)
AMY1A / Salivary Amylase Antibody (aa15-511, HRP)
CSF2RA / CD116 Antibody (aa28-112, HRP)
HSPE1 / HSP10 / Chaperonin 10 Antibody (aa2-102, HRP)
IL5RA / CD125 Antibody (aa41-203, HRP)
CD36 Antibody (aa187-428, HRP)
DDX58 / RIG-1 / RIG-I Antibody (aa1-211, HRP)
FABP1 / L-FABP Antibody (aa1-127, HRP)
CCL21 / SLC Antibody (aa5-132, HRP)
PALLD / Palladin Antibody (aa1137-1383, HRP)
CASP1 / Caspase 1 Antibody (aa119-296, HRP)
ICAM4 / CD242 Antibody (aa32-226, HRP)
CCL21 / SLC Antibody (aa24-134, HRP)
CD32A Antibody (aa69-309, HRP)
CD32A Antibody (aa69-309, HRP)
CYTH1 / Cytohesin-1 Antibody (aa1-398, HRP)
CYTH2 / Cytohesin 2 Antibody (aa1-390, HRP)
ITGB2 / CD18 Antibody (aa431-652, HRP)
STAM1 / STAM Antibody (aa199-466, HRP)
TMSB4X / Thymosin Beta-4 Antibody (aa1-44, HRP)
Neuraminidase Antibody (aa47-415, HRP)
PCDHA1 Antibody (aa30-242, HRP)
cPLA2 Antibody (aa563-749, HRP)
SLC6A3 / Dopamine Transporter Antibody (aa562-619, HRP)
CASP1 / Caspase 1 Antibody (aa119-296, HRP)
MAPKAPK3 Antibody (aa129-329, HRP)
MAPKAPK3 Antibody (aa129-329, HRP)
IL12RB1 / CD212 Antibody (aa37-234, HRP)
ETFB Antibody (aa2-255, HRP)
MSTN / GDF8 / Myostatin Antibody (HRP)
TMSB4X / Thymosin Beta-4 Antibody (aa1-44, HRP)
SFTPB / Surfactant Protein B Antibody (aa111-352, HRP)
CS / Citrate Synthase Antibody (aa103-394, HRP)
cPLA2 Antibody (aa563-749, HRP)
ANK1 / Ankyrin Antibody (aa32-369, HRP)
IL12RB1 / CD212 Antibody (aa429-603, HRP)
SOCS3 Antibody (aa1-225, HRP)
ITGAM / CD11b Antibody (aa301-451, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa1-125, HRP)
KRT10 / CK10 / Cytokeratin 10 Antibody (aa317-455, HRP)
IL13RA1 / IL13R Alpha 1 Antibody (aa28-171, HRP)
IL17RA Antibody (aa590-848, HRP)
PGAM2 Antibody (aa1-253, HRP)
MBP Antibody (HRP)
CDw218a / IL18R1 Antibody (aa182-336, HRP)
AcPL / IL18RAP Antibody (aa396-548, HRP)
IGFBP7 / TAF Antibody (aa88-281, HRP)
PRNP / PrP / Prion Antibody (aa23-230, HRP)
LDHB / Lactate Dehydrogenase B Antibody (aa1-334, HRP)
DEFA1 / Defensin Alpha 1 Antibody (aa20-94, HRP)
GYPC / Glycophorin C Antibody (aa1-128, HRP)
SGK1 / SGK Antibody (aa145-386, HRP)
ITGB2 / CD18 Antibody (aa124-363, HRP)
PALLD / Palladin Antibody (aa1137-1383, HRP)
MIP2 / GRO2 / CXCL2 Antibody (aa34-107, HRP)
TMSB4X / Thymosin Beta-4 Antibody (aa1-44, HRP)
CGA / hCG Alpha Antibody (aa25-116, HRP)
SRP9 Antibody (aa2-86, HRP)
SFTPC / Surfactant Protein C Antibody (aa1-194, HRP)
cPLA2 Antibody (aa563-749, clone C1, HRP)
SLC6A3 / Dopamine Transporter Antibody (aa562-619, HRP)
PGAM2 Antibody (aa1-236, HRP)
TFF3 / Trefoil Factor 3 Antibody (aa23-81, HRP)
LY9 / CD229 Antibody (aa384-642, HRP)
Rabbit Human IgG2 Secondary Antibody (HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa2-132, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (HRP)
IL25 / IL17E Antibody (aa28-177, HRP)
MYD88 Antibody (aa32-265, HRP)
PDXK / PNK Antibody (aa35-251, HRP)
GDF2 / BMP9 Antibody (aa320-429, HRP)
CD2 Antibody (aa23-203, HRP)
FCER2 / CD23 Antibody (aa150-330, HRP)
BRAK / CXCL14 Antibody (aa35-111, HRP)
SFTPB / Surfactant Protein B Antibody (aa201-381, HRP)
C4BPA / C4BP Alpha Antibody (aa57-306, HRP)
SRP9 Antibody (aa2-86, HRP)
SLC6A3 / Dopamine Transporter Antibody (aa562-620, HRP)
IGF2R / CD222 Antibody (aa1146-1363, HRP)
IL12RB1 / CD212 Antibody (aa37-234, HRP)
IL13RA1 / IL13R Alpha 1 Antibody (aa28-171, HRP)
AcPL / IL18RAP Antibody (aa396-548, HRP)
TFF3 / Trefoil Factor 3 Antibody (aa22-80, HRP)
GOLM1 / GP73 / GOLPH2 Antibody (aa133-379, HRP)
Mouse Human IgG2 Secondary Antibody (HRP)
SERPINA1 / Alpha 1 Antitrypsin Antibody (aa25-413, HRP)
IL17B Antibody (aa23-180, HRP)
GYPA / CD235a / Glycophorin A Antibody (aa1-108, HRP)
GYPA / CD235a / Glycophorin A Antibody (aa20-91, HRP)
CCL21 / SLC Antibody (aa5-130, HRP)
IRF3 Antibody (aa1-406, HRP)
MIP2 / GRO2 / CXCL2 Antibody (aa34-107, HRP)
NR3C1/Glucocorticoid Receptor Antibody (aa532-730, HRP)
LAMP3 / CD208 Antibody (aa222-381, HRP)
Neuraminidase Antibody (aa141-286, HRP)
CD2 Antibody (aa27-203, HRP)
ITGB2 / CD18 Antibody (aa124-363, HRP)
CD164 Antibody (HRP)
TMSB4X / Thymosin Beta-4 Antibody (aa1-44, HRP)
Neuraminidase Antibody (aa141-286, HRP)
CD209 / DC-SIGN Antibody (aa70-404, HRP)
SRP9 Antibody (aa2-86, HRP)
IL10RB Antibody (aa42-218, HRP)
PPIC / Cyclophilin C Antibody (aa5-201, HRP)
MSTN / GDF8 / Myostatin Antibody (HRP)
TFF3 / Trefoil Factor 3 Antibody (aa22-80, HRP)
IL13RA1 / IL13R Alpha 1 Antibody (aa203-376, HRP)
IL13RA2 / IL13R Alpha 2 Antibody (aa228-338, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa2-132, HRP)
IL25 / IL17E Antibody (aa32-148, HRP)
CS / Citrate Synthase Antibody (aa56-312, HRP)
TTN / Titin Antibody (clone C1, HRP)
GOLM1 / GP73 / GOLPH2 Antibody (aa133-379, HRP)
IGFBP7 / TAF Antibody (aa88-281, HRP)
TFF3 / Trefoil Factor 3 Antibody (aa23-81, HRP)
SERPINA1 / Alpha 1 Antitrypsin Antibody (aa27-181, HRP)
LDHB / Lactate Dehydrogenase B Antibody (aa1-334, HRP)
GYPA / CD235a / Glycophorin A Antibody (aa1-108, HRP)
Glycocalicin Antibody (aa136-276, HRP)
ITGAM / CD11b Antibody (aa248-430, HRP)
IL21 Antibody (aa25-146, HRP)
Complement C1s Antibody (aa438-685, HRP)
ITGAM / CD11b Antibody (aa248-430, HRP)
IFNL2 / IL28A Antibody (HRP)
IFNL2 / IL28A Antibody (HRP)
Cholesterol Antibody (HRP)
KEL / CD238 Antibody (aa128-332, HRP)
AKT2 Antibody (aa142-412, HRP)
KEL / CD238 Antibody (aa49-358, HRP)
PDXK / PNK Antibody (aa29-285, HRP)
CD163 Antibody (aa693-939, HRP)
CD302 Antibody (aa21-225, HRP)
BCL3 / BCL-3 Antibody (aa127-376, HRP)
STAT3 Antibody (HRP)
FAT10 / UBD Antibody (aa1-165, HRP)
RHAG Antibody (HRP)
PIAS1 Antibody (aa409-645, HRP)
STAT3 Antibody (aa656-768, HRP)
SFTPC / Surfactant Protein C Antibody (aa95-194, HRP)
SLC6A3 / Dopamine Transporter Antibody (aa562-620, HRP)
AcPL / IL18RAP Antibody (aa396-548, HRP)
AcPL / IL18RAP Antibody (aa117-240, HRP)
TFF3 / Trefoil Factor 3 Antibody (aa23-81, HRP)
LAG3 Antibody (aa209-451, HRP)
TAF2 Antibody (aa918-1199, HRP)
SOCS3 Antibody (aa1-225, HRP)
ITGAM / CD11b Antibody (aa301-451, HRP)
BAFF Antibody (aa68-302, HRP)
LDHB / Lactate Dehydrogenase B Antibody (aa1-334, HRP)
BTLA / CD272 Antibody (aa31-157, HRP)
GDF2 / BMP9 Antibody (aa22-178, HRP)
FAT10 / UBD Antibody (aa1-155, HRP)
PFKP Antibody (aa247-473, HRP)
IGFBP7 / TAF Antibody (aa88-281, HRP)
SLC4A1 / Band 3 / AE1 Antibody (aa558-675, HRP)
ITGAM / CD11b Antibody (aa870-1004, HRP)
RHAG Antibody (HRP)
SGK1 / SGK Antibody (aa145-386, HRP)
CLEC4C / CD303 / BDCA-2 Antibody (aa5-183, HRP)
ANGPTL3 Antibody (aa17-460, HRP)
STAT3 Antibody (HRP)
SOCS3 Antibody (aa1-225, HRP)
SOCS3 Antibody (aa1-225, HRP)
BAFF Antibody (aa68-302, HRP)
GYPC / Glycophorin C Antibody (aa1-128, HRP)
STAT4 Antibody (aa505-737, HRP)
SLC4A1 / Band 3 / AE1 Antibody (aa558-675, HRP)
BAFF Antibody (aa68-302, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa1-125, HRP)
ABCB1 / MDR1 / P Glycoprotein Antibody (aa81-321, HRP)
FABP4 / AP2 Antibody (aa2-132, HRP)
SERPINA1 / Alpha 1 Antitrypsin Antibody (HRP)
OIT3 Antibody (aa251-524, HRP)
OIT3 Antibody (aa297-506, HRP)
CD302 Antibody (aa23-232, HRP)
KRT18 / CK18 / Cytokeratin 18 Antibody (aa72-380, HRP)
PCOLCE Antibody (aa315-437, HRP)
MAP2 Antibody (aa727-985, HRP)
AGE Antibody (HRP)
CD300LF / CD300f Antibody (aa45-310, HRP)
LCN2 / Lipocalin 2 / NGAL Antibody (aa23-199, HRP)
ACTG1 / Gamma Actin Antibody (aa1-375, HRP)
ATF6 Antibody (aa423-646, HRP)
PAFAH1B3 Antibody (aa28-231, HRP)
PCDHB2 / Protocadherin Beta 2 Antibody (aa79-253, HRP)
ADGRE5 / CD97 Antibody (aa32-173, HRP)
ADCY7 / Adenylate Cyclase 7 Antibody (aa309-491, HRP)
IFNAR1 / IFNAR Antibody (aa90-358, HRP)
PRTN3 / Myeloblastin Antibody (aa71-247, HRP)
AMY2A / Pancreatic Amylase Antibody (aa201-473, HRP)
RNPEP Antibody (aa388-616, HRP)
CHI3L1 / YKL-40 Antibody (aa112-377, HRP)
CD110 / MPL Antibody (aa311-460, HRP)
CSF1R / CD115 / FMS Antibody (aa734-900, HRP)
SORD / Sorbitol Dehydrogenase Antibody (aa98-355, HRP)
TNFRSF1A / TNFR1 Antibody (aa257-458, HRP)
HSPE1 / HSP10 / Chaperonin 10 Antibody (aa2-102, HRP)
TNFRSF1B / TNFR2 Antibody (aa298-441, HRP)
CHRNB2 Antibody (aa24-244, HRP)