Sitemap
 
 
SCG3 / Secretogranin 3 Antibody (aa20-468, HRP)
UCP1 / UCP-1 Antibody (aa179-296, HRP)
LOXL4 / LOXC Antibody (aa399-552, HRP)
MTA2 Antibody (aa1-394, HRP)
NFYC Antibody (aa1-263, HRP)
TRPM7 Antibody (aa19-179, HRP)
HSD2 / HSD11B2 Antibody (aa58-393, HRP)
CLDN3 / Claudin 3 Antibody (aa30-159, HRP)
CPB / Carboxypeptidase B Antibody (aa120-415, HRP)
CRABP2 Antibody (aa1-138, HRP)
CRYBB2 Antibody (aa17-191, HRP)
HSD17B10 / HADH2 Antibody (aa4-202, HRP)
SPON2 / MINDIN Antibody (aa119-331, HRP)
SPON1 / F-Spondin Antibody (aa195-392, HRP)
TSPAN1 / TM4SF Antibody (aa112-215, HRP)
KISS1R / GPR54 Antibody (HRP)
LOXL1 Antibody (aa393-603, HRP)
DOK3 Antibody (aa160-409, HRP)
LOXL4 / LOXC Antibody (aa479-756, HRP)
UPK2 / UPII / Uroplakin 2 Antibody (aa26-153, HRP)
MFAP4 Antibody (aa22-255, HRP)
FBLN4 / EFEMP2 Antibody (aa278-366, HRP)
FBLN4 / EFEMP2 Antibody (aa278-366, HRP)
HTN1 / Histatin-1 Antibody (aa20-57, HRP)
LOXL2 Antibody (aa323-427, HRP)
PAD2 / PADI2 Antibody (HRP)
PADI4 / PAD4 Antibody (aa1-300, HRP)
PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (aa1-213, HRP)
PRDX6 / Peroxiredoxin 6 Antibody (aa1-224, HRP)
PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (aa49-210, HRP)
TNIP2 / ABIN-2 Antibody (aa20-200, HRP)
TRPA1 Antibody (aa63-370, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
SCG2 / Secretogranin II Antibody (aa342-609, HRP)
VR1 / TRPV1 Antibody (aa1-153, HRP)
SCG3 / Secretogranin 3 Antibody (aa20-468, HRP)
SFRP4 Antibody (aa27-154, HRP)
SFRP1 Antibody (aa32-314, HRP)
CALML5 Antibody (aa1-146, HRP)
SYNE1 / Nesprin 1 Antibody (aa30-283, HRP)
DUSP3 / VHR Antibody (aa2-185, HRP)
MTAP Antibody (aa6-275, HRP)
SPON2 / MINDIN Antibody (aa119-331, HRP)
FBLN4 / EFEMP2 Antibody (aa26-443, HRP)
MTA2 Antibody (aa1-394, HRP)
NFYC Antibody (aa1-263, HRP)
NF1A / NFIX Antibody (aa13-298, HRP)
PRDX6 / Peroxiredoxin 6 Antibody (aa1-224, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
TRPA1 Antibody (aa63-370, HRP)
SPTBN4 Antibody (aa64-285, HRP)
MTAP Antibody (aa6-275, HRP)
AP50 / AP2M1 Antibody (aa170-435, HRP)
OGDH Antibody (aa256-582, HRP)
OSGIN1 Antibody (aa25-281, HRP)
PSMC4 Antibody (aa1-418, HRP)
CACNA1S / Cav1.1 Antibody (aa1505-1646, HRP)
CACNA1C / Cav1.2 Antibody (aa1978-2139, HRP)
CRLF1 Antibody (aa138-422, HRP)
Dipeptidase 2 / DPEP2 Antibody (HRP)
SPON2 / MINDIN Antibody (aa119-330, HRP)
FBLN4 / EFEMP2 Antibody (aa182-431, HRP)
FLRT3 Antibody (aa29-152, HRP)
ADAP2 / CENTA2 Antibody (aa49-360, HRP)
HTN1 / Histatin-1 Antibody (aa20-57, HRP)
HTN1 / Histatin-1 Antibody (aa20-57, HRP)
LMNB1 / Lamin B1 Antibody (aa52-233, HRP)
VAP33 / VAPA Antibody (aa1-249, HRP)
MMRN2 / Emilin 3 / EndoGlyx-1 Antibody (aa23-188, HRP)
PRDX3 / Peroxiredoxin 3 Antibody (aa64-257, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
TRAF1 Antibody (HRP)
PSMC4 Antibody (aa1-418, HRP)
CORIN Antibody (aa533-634, HRP)
ATP1A1 Antibody (aa339-772, HRP)
CELSR2 Antibody (aa2589-2849, HRP)
CALB1 / Calbindin Antibody (aa3-261, HRP)
CDNF / ARMETL1 Antibody (aa33-187, HRP)
CDNF / ARMETL1 Antibody (HRP)
LCN12 Antibody (aa61-184, HRP)
REPIN1 Antibody (aa57-314, HRP)
CPLX2 / Complexin 2 Antibody (aa2-134, HRP)
CPN2 Antibody (aa249-540, HRP)
CRISP2 / TSP1 Antibody (aa22-240, HRP)
CRYBB1 Antibody (aa6-186, HRP)
FADS3 Antibody (aa331-445, HRP)
Kinesin Heavy Chain / KIF5B Antibody (aa9-226, HRP)
LMNB1 / Lamin B1 Antibody (aa52-233, HRP)
MTA2 Antibody (aa1-394, HRP)
GRB10 Antibody (aa392-594, HRP)
KISS1R / GPR54 Antibody (HRP)
VRL1 / TRPV2 Antibody (aa1-264, HRP)
CALML3 Antibody (aa1-149, HRP)
DUSP6 / MKP3 Antibody (aa1-300, HRP)
P2RX7 / P2X7 Antibody (aa47-334, HRP)
SUMO1 / SMT3 Antibody (aa1-101, HRP)
CLSTN2 / Calsyntenin 2 Antibody (aa31-271, HRP)
TSPAN1 / TM4SF Antibody (aa112-215, HRP)
GRB7 Antibody (aa66-327, HRP)
CCN3 / NOV Antibody (aa139-357, HRP)
VAPB Antibody (aa1-132, HRP)
MFAP4 Antibody (aa22-255, HRP)
CHRDL1 Antibody (aa272-447, HRP)
ATP4A Antibody (aa798-896, HRP)
CTP / Cytidine Triphosphate Antibody (HRP)
CELSR2 Antibody (aa544-796, HRP)
CELSR3 Antibody (aa1181-1421, HRP)
CDNF / ARMETL1 Antibody (aa33-187, HRP)
PRDX3 / Peroxiredoxin 3 Antibody (aa5-233, HRP)
PRDX3 / Peroxiredoxin 3 Antibody (aa64-257, HRP)
MAT2A Antibody (aa176-395, HRP)
LCN12 Antibody (aa30-193, HRP)
LCN12 Antibody (aa61-184, HRP)
HIN-1 / SCGB3A1 Antibody (aa21-104, HRP)
HIN-1 / SCGB3A1 Antibody (aa21-104, HRP)
SEPT5 / Septin 5 Antibody (aa77-323, HRP)
SFRP4 Antibody (aa265-346, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
SFRP4 Antibody (aa25-222, HRP)
SLC1A6 / EAAT4 Antibody (aa156-264, HRP)
SLC30A3 / ZNT3 Antibody (aa286-388, HRP)
SFRP4 Antibody (aa265-346, HRP)
UTRN / Utrophin Antibody (aa1-252, HRP)
DUSP5 Antibody (aa1-135, HRP)
SYNC / SYNCOILIN Antibody (aa169-458, HRP)
NPFF Antibody (HRP)
DOCK180 / DOCK1 Antibody (aa1200-1435, HRP)
AGK Antibody (aa15-300, HRP)
PSMA7 Antibody (aa3-211, HRP)
PSMC3 Antibody (aa2-439, HRP)
PMFBP1 Antibody (aa9-206, HRP)
PSMB6 Antibody (aa2-239, HRP)
AIM2 Antibody (aa1-343, HRP)
CCN3 / NOV Antibody (aa156-351, HRP)
PRSS8 / Prostasin Antibody (aa124-342, HRP)
CORIN Antibody (aa134-573, HRP)
ATP1A1 Antibody (aa493-660, HRP)
ATP1A1 Antibody (HRP)
PZP Antibody (aa1246-1495, HRP)
ATP1A1 Antibody (aa493-660, HRP)
WC1 / ATP7B Antibody (aa59-426, HRP)
Statherin / STR Antibody (HRP)
MS / MTR Antibody (aa923-1265, HRP)
MAT2A Antibody (aa176-395, HRP)
CELSR3 Antibody (aa1181-1421, HRP)
LPCAT1 / AYTL2 Antibody (aa70-237, HRP)
MBOAT5 / C3F Antibody (aa122-233, HRP)
DPP9 Antibody (aa505-862, HRP)
GLDC Antibody (aa521-761, HRP)
PEBP1 / RKIP Antibody (aa2-187, HRP)
GALC / Galactocerebrosidase Antibody (aa375-535, HRP)
SCGB2A2 / Mammaglobin A Antibody (HRP)
STAR Antibody (aa1-285, HRP)
PEBP1 / RKIP Antibody (aa2-187, HRP)
TOR3A Antibody (aa125-374, HRP)
PSIP1 / LEDGF Antibody (aa311-469, HRP)
TRAF6 Antibody (aa153-423, HRP)
TRAF4 Antibody (aa193-444, HRP)
TCN2 Antibody (aa19-427, HRP)
TREH Antibody (aa151-411, HRP)
GABPA / NRF2 Antibody (aa168-314, HRP)
KDM4A / JHDM3A / JMJD2A Antibody (aa141-310, HRP)
TRAF1 Antibody (HRP)
PSMA7 Antibody (aa3-211, HRP)
CYR61 Antibody (aa176-379, HRP)
CORIN Antibody (aa807-1038, HRP)
PZP Antibody (aa1212-1391, HRP)
TPH2 Antibody (aa1-138, HRP)
ATP6AP2 / Renin Receptor Antibody (aa18-302, HRP)
CTP / Cytidine Triphosphate Antibody (HRP)
GLDC Antibody (aa81-268, HRP)
ROR1 Antibody (aa470-707, HRP)
LPCAT1 / AYTL2 Antibody (aa301-514, HRP)
SLC30A3 / ZNT3 Antibody (aa286-388, HRP)
PPT1 / CLN1 Antibody (aa28-279, HRP)
TOR1B / Torsin B Antibody (aa83-327, HRP)
TCN2 Antibody (aa19-427, HRP)
KDM4C / JMJD2C Antibody (aa685-871, HRP)
DUSP6 / MKP3 Antibody (aa1-300, HRP)
P2RX7 / P2X7 Antibody (aa47-334, HRP)
P2RY14 / GPR105 Antibody (aa51-303, HRP)
SUMO2 Antibody (aa1-95, HRP)
PPOX Antibody (aa12-471, HRP)
CYR61 Antibody (aa176-379, HRP)
Selenium Binding Protein 1 Antibody (aa46-286, HRP)
ATP1A1 Antibody (aa493-660, HRP)
MS / MTR Antibody (aa923-1265, HRP)
CRYGS Antibody (aa2-178, HRP)
PAG1 Antibody (aa160-390, HRP)
RBM38 Antibody (aa25-207, HRP)
PSIP1 / LEDGF Antibody (aa311-469, HRP)
TMOD3 / Tropomodulin 3 Antibody (aa1-352, HRP)
SAT1 / SAT Antibody (aa1-171, HRP)
TREH Antibody (aa151-411, HRP)
CCN4 / WISP1 Antibody (aa216-347, HRP)
WISP2 Antibody (aa15-250, HRP)
TSPAN1 / TM4SF Antibody (aa112-215, HRP)
Fibulin-3 / EFEMP1 Antibody (aa166-445, HRP)
OASL Antibody (aa2-244, HRP)
PADI4 / PAD4 Antibody (aa1-300, HRP)
POLG Antibody (aa1041-1239, HRP)
PRDX2 / Peroxiredoxin 2 Antibody (aa6-164, HRP)
VR1 / TRPV1 Antibody (aa1-153, HRP)
SFRP4 Antibody (aa27-154, HRP)
DUSP5 Antibody (aa1-135, HRP)
PSMA5 Antibody (aa1-241, HRP)
PSMB6 Antibody (aa2-239, HRP)
CCN3 / NOV Antibody (aa150-354, HRP)
CORIN Antibody (aa521-637, HRP)
CORIN Antibody (aa334-477, HRP)
PRSS8 / Prostasin Antibody (aa33-272, HRP)
PZP Antibody (aa1246-1495, HRP)
SDR9C1 / BDH1 Antibody (aa1-343, HRP)
S-Adenosyl Methionine Antibody (HRP)
CDNF / ARMETL1 Antibody (aa33-187, HRP)
CDNF / ARMETL1 Antibody (aa33-187, HRP)
PTAR2 / FNTA Antibody (aa51-366, HRP)
A4 / PLP2 Antibody (HRP)
ARSB / Arylsulfatase B Antibody (aa81-533, HRP)
TOR3A Antibody (aa125-374, HRP)
TMOD1 / Tropomodulin 1 Antibody (aa39-138, HRP)
PI4KA Antibody (aa1-300, HRP)
TNS3 / Tensin 3 Antibody (aa1-301, HRP)
SFRP4 Antibody (aa167-260, HRP)
SKP1 Antibody (aa1-163, HRP)
DIO3 Antibody (aa11-277, HRP)
P2RY14 / GPR105 Antibody (aa51-303, HRP)
PSMD2 Antibody (aa645-872, HRP)
PSMD5 Antibody (aa143-341, HRP)
PRKAB2 / AMPK Beta 2 Antibody (aa17-260, HRP)
CYR61 Antibody (aa178-381, HRP)
CYR61 Antibody (aa178-381, HRP)
ATP1A1 Antibody (HRP)
ATP1A1 Antibody (HRP)
WC1 / ATP7B Antibody (aa59-426, HRP)
HDC / Histidine Decarboxylase Antibody (aa341-597, HRP)
GLDC Antibody (aa627-833, HRP)
A4 / PLP2 Antibody (HRP)
KIF18A Antibody (aa1-453, HRP)
LECT2 Antibody (aa1-151, HRP)
LOXL2 Antibody (aa544-751, HRP)
LOXL3 Antibody (aa509-712, HRP)
VAPB Antibody (aa1-132, HRP)
PDE12 Antibody (aa290-602, HRP)
PDE12 Antibody (aa290-602, HRP)
PDE12 Antibody (aa290-602, HRP)
RBM3 Antibody (aa1-157, HRP)
PRDX3 / Peroxiredoxin 3 Antibody (aa64-257, HRP)
PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (aa1-162, HRP)
CRKL Antibody (aa1-303, HRP)
NKX6-1 Antibody (aa1-367, HRP)
MDM2 Antibody (aa1-321, HRP)
PAOX / PAO Antibody (aa130-356, HRP)
SEPT6 / Septin 6 Antibody (aa87-327, HRP)
SEPT6 / Septin 6 Antibody (aa87-327, HRP)
PA26 / SESN1 Antibody (aa45-492, HRP)
SFRP1 Antibody (aa8-153, HRP)
NPFF Antibody (HRP)
SLC38A1 / NaT2 Antibody (aa20-280, HRP)
PPOX Antibody (aa12-471, HRP)
PPOX Antibody (aa12-471, HRP)
PSMC2 / RPT1 Antibody (aa1-433, HRP)
HDC / Histidine Decarboxylase Antibody (aa160-369, HRP)
TCHH / Trichohyalin Antibody (aa1851-1943, HRP)
LCN12 Antibody (aa61-184, HRP)
HIN-1 / SCGB3A1 Antibody (aa21-104, HRP)
PAG1 Antibody (aa160-390, HRP)
SLC27A1 / FATP Antibody (aa191-475, HRP)
TRAF6 Antibody (aa254-475, HRP)
GML Antibody (aa21-158, HRP)
CCN4 / WISP1 Antibody (aa213-350, HRP)
SYNE2 / Nesprin-2 Antibody (aa6-296, HRP)
DOCK2 Antibody (aa390-635, HRP)
EXT1 Antibody (aa334-549, HRP)
PSME3 Antibody (aa7-254, HRP)
PGK1/Phosphoglycerate Kinase 1 Antibody (aa2-417, HRP)
PMFBP1 Antibody (aa9-206, HRP)
HIF1AN Antibody (aa2-349, HRP)
HAO1 Antibody (aa102-357, HRP)
ATP4A Antibody (aa798-896, HRP)
FAD Antibody (HRP)
STS / ASC / Steroid Sulfatase Antibody (aa235-583, HRP)
TOR1A / Torsin A Antibody (aa33-321, HRP)
TOR1A / Torsin A Antibody (aa41-333, HRP)
TRAF2 Antibody (aa238-491, HRP)
SLC1A6 / EAAT4 Antibody (aa156-264, HRP)
SLC30A6 Antibody (aa253-458, HRP)
TOR1A / Torsin A Antibody (aa41-333, HRP)
TOR1B / Torsin B Antibody (aa98-327, HRP)
GOB5 / CLCA1 Antibody (aa416-670, HRP)
TMOD1 / Tropomodulin 1 Antibody (aa39-138, HRP)
PSMD2 Antibody (aa645-872, HRP)
PSMD4 / RPN10 Antibody (aa1-377, HRP)
PRSS8 / Prostasin Antibody (aa124-342, HRP)
HIF1AN Antibody (aa2-349, HRP)
ATP1A1 Antibody (aa339-772, HRP)
ATP1A1 Antibody (aa339-772, HRP)
PTAR2 / FNTA Antibody (aa51-366, HRP)
PAG1 Antibody (aa160-390, HRP)
ZNT5 / SLC30A5 Antibody (aa639-751, HRP)
ZNT5 / SLC30A5 Antibody (aa639-751, HRP)
STS / ASC / Steroid Sulfatase Antibody (aa235-583, HRP)
TOR1A / Torsin A Antibody (aa33-321, HRP)
TREH Antibody (aa237-420, HRP)
CARP / ANKRD1 Antibody (aa5-279, HRP)
CCN4 / WISP1 Antibody (aa216-347, HRP)
CCN4 / WISP1 Antibody (aa213-350, HRP)
CCN4 / WISP1 Antibody (aa216-347, HRP)
TRAF2 Antibody (aa238-491, HRP)
DLG3 / SAP102 Antibody (aa627-802, HRP)
GNMT Antibody (aa2-295, HRP)
SCGN / Secretagogin Antibody (aa1-276, HRP)
VDAC1 / PORIN Antibody (HRP)
ADGRB3 / BAI3 Antibody (aa30-508, HRP)
CLIC4 Antibody (aa104-253, HRP)
CLIC4 Antibody (aa104-253, HRP)
CPB / Carboxypeptidase B Antibody (aa111-417, HRP)
DOK3 Antibody (aa128-385, HRP)
DPEP3 Antibody (HRP)
FBLN4 / EFEMP2 Antibody (aa136-225, HRP)
Kinesin 5A / KIF5A Antibody (aa473-605, HRP)
Recoverin Antibody (aa2-200, HRP)
NFIB Antibody (aa1-233, HRP)
PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (aa1-213, HRP)
TRPC6 Antibody (aa1-192, HRP)
TRPC6 Antibody (aa1-192, HRP)
SFRP4 Antibody (aa22-346, HRP)
SFRP1 Antibody (aa32-314, HRP)
CALML3 Antibody (aa1-149, HRP)
PPOX Antibody (aa9-300, HRP)
DOCK2 Antibody (aa390-635, HRP)
DAB1 Antibody (aa42-168, HRP)
NAT1 / AAC1 Antibody (aa9-254, HRP)
EPSTI1 Antibody (aa73-280, HRP)
SRY Antibody (aa1-204, HRP)
Selenium Binding Protein 1 Antibody (aa46-286, HRP)
CDH23 / Cadherin 23 Antibody (aa34-236, HRP)
CMA1 / Mast Cell Chymase Antibody (aa22-247, HRP)
CMA1 / Mast Cell Chymase Antibody (aa22-247, HRP)
ROR1 Antibody (aa540-795, HRP)
ARSA / Arylsulfatase A Antibody (HRP)
TREM2 / TREM-2 Antibody (aa1-228, HRP)
TOR1A / Torsin A Antibody (aa41-333, HRP)
TOR1B / Torsin B Antibody (aa98-327, HRP)
GNMT Antibody (aa2-295, HRP)
KDM4C / JMJD2C Antibody (aa685-871, HRP)
VDAC1 / PORIN Antibody (HRP)
UGT8 Antibody (aa198-541, HRP)
UMOD / Uromodulin Antibody (aa30-150, HRP)
GLRX3 / Glutaredoxin 3 Antibody (aa159-258, HRP)
TPT1 / TCTP Antibody (aa1-172, HRP)
IFNA21 / Interferon Alpha 21 Antibody (aa25-189, HRP)
GLRX3 / Glutaredoxin 3 Antibody (aa10-117, HRP)
UCHL5 / UCH37 Antibody (aa66-268, HRP)
IFNA13 Antibody (aa24-189, HRP)
GLRX3 / Glutaredoxin 3 Antibody (aa73-320, HRP)
STAMBP / AMSH Antibody (aa166-406, HRP)
VASN / Vasorin Antibody (aa298-539, HRP)
GLRX3 / Glutaredoxin 3 Antibody (aa10-117, HRP)
TICAM1 / TRIF Antibody (aa443-685, HRP)
SUOX / Sulfite Oxidase Antibody (aa177-403, HRP)
NAK / TBK1 Antibody (aa9-310, HRP)
PRM2 / Protamine 2 Antibody (aa2-100, HRP)
PRKX Antibody (aa49-358, HRP)
UNG / Uracil DNA Glycosylase Antibody (aa1-313, HRP)
UCHL5 / UCH37 Antibody (aa27-246, HRP)
UCHL5 / UCH37 Antibody (aa2-316, HRP)
UCHL3 Antibody (aa2-230, HRP)
IFNA5 / Interferon Alpha 5 Antibody (aa22-189, HRP)
GLRX3 / Glutaredoxin 3 Antibody (aa73-320, HRP)
SPR Antibody (aa1-261, HRP)
SPTLC1 / HSN1 Antibody (aa143-473, HRP)
SPINK1 Antibody (aa26-78, HRP)
PNMA2 / MA2 Antibody (aa7-290, HRP)
PDHX / Protein X / ProX Antibody (aa220-468, HRP)
NEXN / Nexilin Antibody (aa214-455, HRP)
NAP1L1 Antibody (aa2-289, HRP)
MYOC / Myocilin Antibody (aa224-471, HRP)
TPT1 / TCTP Antibody (aa1-172, HRP)
IFNA21 / Interferon Alpha 21 Antibody (aa25-189, HRP)
STAP1 / BRDG1 Antibody (aa1-297, HRP)
RIP1 / RALBP1 Antibody (aa192-380, HRP)
RIP1 / RALBP1 Antibody (aa381-470, HRP)
TGN46 / TGN38 Antibody (HRP)
ARA55 / HIC-5 Antibody (aa252-461, HRP)
PPM1A / PP2CA Antibody (aa2-382, HRP)
PLAGL1 / ZAC Antibody (aa226-362, HRP)
PAK1 Antibody (aa252-501, HRP)
SEMG1 Antibody (aa24-462, HRP)</