Sitemap
 
 
GAB3 Antibody (aa142-375, HRP)
GAB3 Antibody (aa142-375, HRP)
GAB3 Antibody (aa332-583, HRP)
GREM2 / Gremlin 2 Antibody (aa22-168, HRP)
ADAMTS19 Antibody (aa325-686, HRP)
ADAMTS19 Antibody (aa325-686, HRP)
THSD7A Antibody (aa42-242, HRP)
TIRAP Antibody (aa1-221, HRP)
SP140 Antibody (aa443-655, HRP)
Docosahexaenoic Acid Antibody (HRP)
Eicosapentaenoic acid Antibody (HRP)
CHEK2 / CHK2 Antibody (aa300-540, HRP)
MAP3K7CL / TAK1L Antibody (aa1-242, HRP)
DKKL1 / Soggy-1 Antibody (aa21-230, HRP)
WNT16 Antibody (aa30-365, HRP)
HSPA12B Antibody (aa1-217, HRP)
HSPA12B Antibody (aa1-217, HRP)
WNT3A Antibody (aa19-355, HRP)
RBP5 Antibody (aa1-135, HRP)
RBP5 Antibody (aa2-135, HRP)
RBP5 Antibody (aa19-201, HRP)
RBP5 Antibody (aa19-201, HRP)
VANGL1 Antibody (aa229-476, HRP)
VANGL1 Antibody (aa229-476, HRP)
ADAM33 Antibody (aa210-503, HRP)
ADAM33 Antibody (aa210-503, HRP)
ADAMTS12 Antibody (aa823-997, HRP)
ADAMTS12 Antibody (aa823-997, HRP)
ADAMTS12 Antibody (aa827-1001, HRP)
ADAMTS12 Antibody (aa827-1001, HRP)
PRDM14 Antibody (aa395-568, HRP)
WNT10A Antibody (aa108-343, HRP)
WNT5A Antibody (aa62-381, HRP)
WNT5A Antibody (aa62-381, HRP)
WNT11 Antibody (aa204-349, HRP)
WNT10B Antibody (aa30-322, HRP)
UMODL1 Antibody (aa34-306, HRP)
UMODL1 Antibody (aa34-306, HRP)
TOMM70A Antibody (aa333-608, HRP)
TBX21 / T-bet Antibody (aa167-423, HRP)
LAT2 / NTAL Antibody (aa32-192, HRP)
TBX21 / T-bet Antibody (aa241-493, HRP)
RPL23A Antibody (aa2-156, HRP)
SH3BGRL Antibody (aa1-114, HRP)
SH2D1A / SAP Antibody (aa18-115, HRP)
SCGF Antibody (aa22-323, HRP)
SCGF Antibody (aa22-323, HRP)
RHD Antibody (HRP)
RAD51 / RECA Antibody (aa2-339, HRP)
PSMD13 Antibody (aa1-378, HRP)
PSMD13 Antibody (aa1-378, HRP)
PIM2 / Pim-2 Antibody (aa82-291, HRP)
PSMD10 / Gankyrin Antibody (aa1-226, HRP)
PSMD9 / 26S Proteasome Antibody (aa2-223, HRP)
HIST1H4A Antibody (aa1-103, HRP)
DDX11 / CHLR1 Antibody (aa35-328, HRP)
KRT81 / Keratin 81 / KRTHB1 Antibody (aa142-257, HRP)
H2AFX / H2AX Antibody (aa2-143, HRP)
HIST2H2AC Antibody (aa1-129, HRP)
HIST1H2AJ Antibody (aa1-128, HRP)
KCNJ10 / SESAME / KIR4.1 Antibody (aa165-379, HRP)
HIST2H2BE Antibody (aa2-126, HRP)
HIST1H4A Antibody (aa1-103, HRP)
ADAM20 Antibody (aa367-615, HRP)
H2AFX / H2AX Antibody (aa2-143, HRP)
HIST1H2AB Antibody (aa2-130, HRP)
HIST1H2AD Antibody (aa2-130, HRP)
HIST1H2AD Antibody (aa2-130, HRP)
DDX11 / CHLR1 Antibody (aa35-328, HRP)
CD8B / CD8 Beta Antibody (aa22-175, HRP)
ATP5J Antibody (aa1-108, HRP)
MUC13 Antibody (aa174-404, HRP)
KRT33A / Keratin 33A / KRTHA3A Antibody (aa57-363, HRP)
KRT81 / Keratin 81 / KRTHB1 Antibody (aa266-422, HRP)
LRRC32 Antibody (aa400-643, HRP)
LIMS1 / PINCH Antibody (aa68-303, HRP)
CYP3A7 Antibody (aa344-497, HRP)
ARL1 Antibody (aa1-316, HRP)
NBL1 / DAN Antibody (aa17-181, HRP)
KCNJ10 / SESAME / KIR4.1 Antibody (aa165-379, HRP)
CYP3A7 Antibody (aa344-497, HRP)
ATP5J Antibody (aa1-108, HRP)
MT-ND1 Antibody (aa19-84, HRP)
CREG / CREG1 Antibody (aa75-220, HRP)
ANGPTL7 / CDT6 Antibody (aa22-337, HRP)
PABPC1L Antibody (aa514-612, HRP)
CDC25B Antibody (aa377-566, HRP)
PSMD6 Antibody (aa1-389, HRP)
SEMA4B / Semaphorin 4B Antibody (aa644-832, HRP)
IL1F10 Antibody (aa15-152, HRP)
BCL2L11 / BIM Antibody (aa2-120, HRP)
MT-ND1 Antibody (aa19-84, HRP)
MT-ND1 Antibody (aa186-270, HRP)
MT-ND1 Antibody (aa186-270, HRP)
SEMA4B / Semaphorin 4B Antibody (aa192-367, HRP)
SEMA4B / Semaphorin 4B Antibody (aa644-832, HRP)
MYL12A / MRCL3 Antibody (aa10-171, HRP)
Angiotensin 1-7 Antibody (HRP)
ARL1 Antibody (aa1-316, HRP)
APMAP / C20orf3 Antibody (aa62-289, HRP)
IL1F10 Antibody (aa15-152, HRP)
DEFB126 Antibody (aa21-111, HRP)
ERG-1 / CUZD1 Antibody (aa257-517, HRP)
Angiotensin 1-7 Antibody (HRP)
Mucin Antibody (HRP)
PPOX Antibody (HRP)
SRPK3 / MSSK1 Antibody (aa220-506, HRP)
Cysteine Antibody (HRP)
APMAP / C20orf3 Antibody (aa62-289, HRP)
HIST2H3A Antibody (aa2-136, HRP)
HIST3H2A Antibody (aa1-130, HRP)
PI16 Antibody (aa28-440, HRP)
TOR1AIP2 Antibody (aa250-475, HRP)
LETMD1 / HCCR1 Antibody (aa162-347, HRP)
Adam5 Antibody (aa419-664, HRP)
H2AFJ Antibody (aa3-129, HRP)
LYAR Antibody (aa288-379, HRP)
LCNL1 Antibody (aa2-164, HRP)
LCNL1 Antibody (aa2-164, HRP)
VEGFA / VEGF Antibody (HRP)
Uchl4 Antibody (aa2-233, HRP)
Irs3 Antibody (aa1-110, HRP)
HYAL1 Antibody (aa22-435, HRP)
Superoxide Dismutase Antibody (HRP)
Glycine Antibody (HRP)
DEFA1 / Defensin Alpha 1 Antibody (aa18-94, HRP)
RNASE13 Antibody (aa20-156, HRP)
RNASE13 Antibody (aa20-156, HRP)
ANGPTL8 / Betatrophin Antibody (aa24-196, HRP)
CCDC60 Antibody (aa1-186, HRP)
CCDC60 Antibody (aa127-236, HRP)
Lcn5 / Lipocalin 5 Antibody (aa22-177, HRP)
RNASE11 Antibody (aa18-199, HRP)
Angiotensin 1-9 Antibody (HRP)
KRT25 / Keratin 25 Antibody (aa1-446, HRP)
ADAM1 Antibody (aa463-727, HRP)
ADAM1 Antibody (aa463-727, HRP)
His Tag Antibody (HRP)
His Tag Antibody (HRP)
STAT3 Antibody (HRP)
ANGPTL8 / Betatrophin Antibody (aa24-196, HRP)
Hemagglutinin Antibody (HRP)
PEG / Polyethylene Glycol Antibody (HRP)
His Tag Antibody (HRP)
ACE / CD143 Antibody (aa1160-1306, APC)
AREG / Amphiregulin Antibody (aa20-100, APC)
VEGFA / VEGF Antibody (clone C13, HRP)
HIST1H2AH Antibody (aa1-128, HRP)
HIST2H3A Antibody (aa2-136, HRP)
AMIGO Antibody (aa28-372, HRP)
LYAR Antibody (aa270-388, HRP)
GSAP / PION Antibody (aa616-854, HRP)
RFTN1 / Raftlin Antibody (aa207-451, HRP)
Mucin Antibody (HRP)
L-Isoleucine Antibody (HRP)
VWA5B2 Antibody (HRP)
CCDC60 Antibody (aa388-520, HRP)
LRRC3C Antibody (HRP)
ANGPTL8 / Betatrophin Antibody (aa16-198, HRP)
Putrescine Antibody (HRP)
ACE / CD143 Antibody (aa814-1071, APC)
DEFB119 Antibody (aa22-84, HRP)
RNASE9 Antibody (aa28-210, HRP)
FAM19A4 Antibody (aa46-139, HRP)
MOSC1 Antibody (aa41-335, HRP)
KIAA1524 / p90 Autoantigen Antibody (aa230-560, HRP)
Cholic acid Antibody (HRP)
Complement C4c Antibody (HRP)
Glutamate Antibody (HRP)
RNASE12 Antibody (aa21-147, HRP)
C13orf39 Antibody (aa1-248, HRP)
Hemagglutinin Antibody (HRP)
STAT3 Antibody (HRP)
Angiogenin / ANG Antibody (aa25-147, APC)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (APC)
OCEL1 Antibody (aa1-86, HRP)
His Tag Antibody (HRP)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (aa253-429, APC)
KRT23 / Keratin 23 Antibody (aa243-382, HRP)
APMAP / C20orf3 Antibody (aa62-289, HRP)
FAM135B Antibody (aa1068-1403, HRP)
ZG16B Antibody (aa53-208, HRP)
NOTCH2NL Antibody (aa1-236, HRP)
FLG2 Antibody (aa1222-1368, HRP)
GLMP / C1orf85 Antibody (aa246-404, HRP)
C13orf39 Antibody (aa1-248, HRP)
Flag Tag Antibody (HRP)
RNASE10 Antibody (aa27-216, HRP)
FAM19A3 Antibody (aa30-129, HRP)
SPIN3 Antibody (aa1-77, HRP)
Deoxycholic acid Antibody (HRP)
Complement C4b Antibody (HRP)
Cysteine Antibody (HRP)
NOTCH2NL Antibody (aa1-236, HRP)
LCN15 Antibody (aa26-170, HRP)
RIOK1 Antibody (aa180-479, HRP)
DNHD1 Antibody (HRP)
OCEL1 Antibody (aa1-86, HRP)
Myc Tag Antibody (HRP)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (aa284-452, APC)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (aa253-429, APC)
SRPK3 / MSSK1 Antibody (aa247-517, HRP)
IL1F10 Antibody (aa15-152, HRP)
EML2 / EMAP2 Antibody (aa1-273, HRP)
PI16 Antibody (aa28-442, HRP)
FAM19A4 Antibody (aa46-139, HRP)
C2CD3 Antibody (aa2051-2323, HRP)
GSAP / PION Antibody (aa616-854, HRP)
COQ6 Antibody (aa1-468, HRP)
Complement C4b Antibody (HRP)
Tyrosine Antibody (HRP)
Glutamate Antibody (HRP)
ZG16B Antibody (aa53-208, HRP)
KRT28 / Keratin 28 Antibody (aa1-462, HRP)
Irs3 Antibody (aa1-110, HRP)
MXRA5 Antibody (aa2542-2828, HRP)
CLOCK Antibody (aa34-379, HRP)
ETK / BMX Antibody (aa287-523, HRP)
ABCC10 Antibody (aa1246-1492, HRP)
SRPK3 / MSSK1 Antibody (aa220-506, HRP)
EML2 / EMAP2 Antibody (aa375-649, HRP)
SHISA4 Antibody (aa28-197, HRP)
EPHX4 / Epoxide Hydrolase 4 Antibody (aa36-359, HRP)
Deoxycholic acid Antibody (HRP)
ANGPTL8 / Betatrophin Antibody (aa24-196, HRP)
KRT25 / Keratin 25 Antibody (aa1-446, HRP)
KRT28 / Keratin 28 Antibody (aa1-462, HRP)
HIST1H2AH Antibody (aa1-128, HRP)
HIST1H2AG Antibody (aa1-130, HRP)
AREG / Amphiregulin Antibody (APC)
CTGF Antibody (aa248-349, APC)
CCDC60 Antibody (aa127-236, HRP)
ALCAM / CD166 Antibody (aa28-527, APC)
FAM19A3 Antibody (aa30-129, HRP)
CCDC3 Antibody (aa22-251, HRP)
LYAR Antibody (aa270-388, HRP)
Angiotensin 1-7 Antibody (HRP)
Complement C4c Antibody (HRP)
SIGLEC14 Antibody (aa24-137, HRP)
FLG2 Antibody (aa1222-1368, HRP)
MT-ND5 Antibody (aa425-562, HRP)
MT-ND5 Antibody (aa425-562, HRP)
RNASE11 Antibody (aa18-199, HRP)
VWA5B2 Antibody (HRP)
AREG / Amphiregulin Antibody (APC)
BMP2 Antibody (aa24-395, APC)
IFNA / Interferon Alpha Antibody (aa24-192, APC)
FLT3LG / Flt3 Ligand Antibody (aa27-189, APC)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (aa304-450, APC)
CDH1 / E Cadherin Antibody (aa155-882, APC)
PROCR / EPCR Antibody (aa59-217, APC)
BDNF Antibody (APC)
BMP4 Antibody (aa293-408, APC)
CDH1 / E Cadherin Antibody (aa375-631, APC)
BMPR2 Antibody (aa27-150, APC)
BMPR2 Antibody (aa27-150, APC)
CD33 Antibody (aa18-240, APC)
FASLG / Fas Ligand Antibody (aa132-279, APC)
FASLG / Fas Ligand Antibody (aa132-279, APC)
Angiogenin / ANG Antibody (aa25-147, APC)
Angiogenin / ANG Antibody (aa25-145, APC)
CTGF Antibody (aa101-330, APC)
Angiogenin / ANG Antibody (aa25-142, APC)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (aa253-429, APC)
ANGPT1 / Angiopoietin-1 Antibody (aa21-228, APC)
CTGF Antibody (APC)
BDNF Antibody (aa139-249, APC)
S100A1 / S100-A1 Antibody (aa1-94, APC)
PROCR / EPCR Antibody (aa59-217, APC)
LD78 / CCL3L1 Antibody (aa1-93, APC)
BMP4 Antibody (aa293-408, APC)
FN1 / Fibronectin Antibody (APC)
CSF3 / G-CSF Antibody (aa34-193, APC)
HGF / Hepatocyte Growth Factor Antibody (aa306-471, APC)
SELE / CD62E / E-selectin Antibody (aa23-240, APC)
FGF1 / Acidic FGF Antibody (APC)
IL6ST / CD130 / gp130 Antibody (aa238-500, APC)
CXCL1 / GRO Alpha Antibody (aa25-96, APC)
CSF3 / G-CSF Antibody (aa34-193, APC)
INHBE / Activin Antibody (aa102-344, APC)
IFN Gamma / Interferon Gamma Antibody (aa23-156, APC)
IGFBP1 Antibody (aa112-263, APC)
FLT3LG / Flt3 Ligand Antibody (aa27-189, APC)
IL6ST / CD130 / gp130 Antibody (aa606-756, APC)
IL6ST / CD130 / gp130 Antibody (aa238-500, APC)
IGF1 Antibody (aa49-118, APC)
IGF1 Antibody (aa49-153, APC)
IGFBP1 Antibody (aa36-235, APC)
ACE / CD143 Antibody (aa1160-1306, APC)
Angiogenin / ANG Antibody (aa25-147, APC)
CTGF Antibody (aa101-330, APC)
CDH1 / E Cadherin Antibody (aa751-884, APC)
CDH1 / E Cadherin Antibody (aa155-266, APC)
FLT3LG / Flt3 Ligand Antibody (APC)
IL-10 Antibody (APC)
IL16 Antibody (aa1203-1332, APC)
IL2 Antibody (aa21-153, APC)
IL6 / Interleukin 6 Antibody (APC)
CASP4 / Caspase 4 Antibody (APC)
CCL20 / MIP-3-Alpha Antibody (clone C1, APC)
MMP13 Antibody (aa103-290, APC)
MMP13 Antibody (aa286-462, APC)
MMP13 Antibody (aa286-462, APC)
MMP3 Antibody (aa98-475, APC)
RNASET2 Antibody (aa25-256, APC)
CD40L Antibody (aa180-261, APC)
SDF1 / CXCL12 Antibody (APC)
GFAP Antibody (aa1-430, APC)
IL1A / IL-1 Alpha Antibody (APC)
IL8 / Interleukin 8 Antibody (clone C1, APC)
IGF1 Antibody (aa49-153, APC)
IGFBP3 Antibody (aa140-271, APC)
IL-10 Antibody (APC)
IL-10 Antibody (aa19-178, APC)
IL17 Antibody (aa25-168, APC)
IL18 Antibody (APC)
IGFBP4 Antibody (aa22-258, APC)
c-Kit / CD117 Antibody (aa321-520, APC)
IL17 Antibody (aa25-168, APC)
GFAP Antibody (aa108-211, APC)
LTA / TNF Beta Antibody (aa36-205, APC)
LTA / TNF Beta Antibody (aa35-191, APC)
MMP2 Antibody (aa445-660, APC)
MMP3 Antibody (APC)
LIF Antibody (aa2-201, APC)
CCL4 / MIP-1 Beta Antibody (aa24-92, APC)
CCL20 / MIP-3-Alpha Antibody (aa24-95, APC)
THPO / TPO / Thrombopoietin Antibody (aa24-266, APC)
VEGFA / VEGF Antibody (APC)
SOD3 Antibody (aa25-251, APC)
TIMP3 Antibody (aa27-209, APC)
THPO / TPO / Thrombopoietin Antibody (aa22-349, APC)
MMP3 Antibody (aa100-477, APC)
CKM / Creatine Kinase MM Antibody (aa11-367, APC)
PLAU / Urokinase / uPA Antibody (aa180-433, APC)
PLAU / Urokinase / uPA Antibody (aa180-433, APC)
VEGFA / VEGF Antibody (aa28-191, APC)
VEGFA / VEGF Antibody (aa28-191, APC)
SDF1 / CXCL12 Antibody (aa23-89, APC)
TIMP4 Antibody (aa10-170, APC)
ADIPOR2 Antibody (aa2-155, APC)
TGFBI Antibody (aa423-632, APC)
TNFSF10 / TRAIL Antibody (aa114-281, APC)
IGFBP2 / IGF-BP53 Antibody (aa24-305, APC)
IL-10 Antibody (APC)
IL12A / p35 Antibody (APC)
IL12A / p35 Antibody (aa23-215, APC)
IL1R1 Antibody (aa21-109, APC)
IL1R1 Antibody (aa226-318, APC)
IL8 / Interleukin 8 Antibody (APC)
MMP10 Antibody (aa154-465, APC)
TIMP4 Antibody (aa32-224, APC)
TNFSF10 / TRAIL Antibody (aa114-281, APC)
IFN Gamma / Interferon Gamma Antibody (aa24-166, APC)
IGFBP3 Antibody (aa106-241, APC)
IGFBP4 Antibody (APC)
IL13 Antibody (aa25-146, APC)
IL1R1 Antibody (aa120-208, APC)
GFAP Antibody (aa108-211, APC)
IL1A / IL-1 Alpha Antibody (APC)
Leptin Antibody (aa22-167, clone C4, APC)<