Sitemap
 
 
CD118 / LIF Receptor Alpha Antibody (aa522-691, PE)
Mouse IgG Secondary Antibody (PE)
PCNA Antibody (PE)
SELP / P-Selectin / CD62P Antibody (aa58-259, PE)
SELP / P-Selectin / CD62P Antibody (aa58-259, PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
AQP4 / Aquaporin 4 Antibody (PE)
HMOX1 / HO-1 Antibody (aa1-289, PE)
AQP4 / Aquaporin 4 Antibody (aa179-314, PE)
IL-1B / IL-1 Beta Antibody (PE)
IL-1B / IL-1 Beta Antibody (aa95-262, PE)
IL-1B / IL-1 Beta Antibody (aa95-262, PE)
IL-1B / IL-1 Beta Antibody (PE)
CCND2 / Cyclin D2 Antibody (aa47-267, PE)
S100B / S100 Beta Antibody (aa1-92, PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
AQP2 / Aquaporin 2 Antibody (aa177-271, PE)
AQP4 / Aquaporin 4 Antibody (PE)
AQP5 / Aquaporin 5 Antibody (PE)
HMOX1 / HO-1 Antibody (aa61-172, PE)
CCND3 / Cyclin D3 Antibody (aa1-292, PE)
SST / Somatostatin Antibody (aa27-116, PE)
IFN Beta / Interferon Beta Antibody (PE)
IFN Beta / Interferon Beta Antibody (PE)
PTGER2 / EP2 Antibody (aa155-355, PE)
B2M / Beta 2 Microglobulin Antibody (clone A9, PE)
Ls144814 Antibody (PE)
IGFBP6 Antibody (aa46-238, PE)
TLN1 / Talin 1 Antibody (aa975-1181, PE)
SPTAN1 / Alpha Fodrin Antibody (aa1573-1742, PE)
Ribonuclease A / RNASE1 Antibody (aa26-149, PE)
APOH / Apolipoprotein H Antibody (aa21-345, PE)
SP100 Antibody (aa261-465, PE)
GATA4 Antibody (aa201-442, PE)
GATA4 Antibody (aa228-440, PE)
Complement C3a Antibody (aa1314-1663, PE)
SHBG Antibody (aa219-358, PE)
PLA2G6 / IPLA2 Antibody (aa481-702, PE)
EMA / MUC1 Antibody (aa1098-1255, PE)
SIRT2 / Sirtuin 2 Antibody (aa28-303, PE)
Prohibitin Antibody (aa177-272, PE)
KLK4 / Kallikrein 4 Antibody (aa32-255, PE)
T4 / Thyroxine Antibody (PE)
Androstenedione Antibody (PE)
Osteocalcin Antibody (aa21-97, PE)
PTHR2 / PTH2R Antibody (PE)
Vitamin D Receptor / VDR Antibody (aa266-422, PE)
CSTA / Cystatin A Antibody (aa1-98, PE)
MB / Myoglobin Antibody (aa1-154, PE)
NT-proANP Antibody (aa25-122, PE)
NPPB / BNP Antibody (PE)
KRT1 / CK1 / Cytokeratin 1 Antibody (aa487-644, PE)
KRT2 / CK2 / Cytokeratin 2 Antibody (aa7-160, PE)
PKN1 Antibody (aa615-874, PE)
NPPB / BNP Antibody (PE)
APOA1 / Apolipoprotein A 1 Antibody (aa122-267, PE)
APOA1 / Apolipoprotein A 1 Antibody (aa25-264, PE)
PDGF-AA Antibody (aa87-211, PE)
PDGF-AA Antibody (aa87-211, PE)
SERPINE1 / PAI-1 Antibody (aa25-402, PE)
MBP / Myelin Basic Protein Antibody (PE)
Rabbit Mouse IgM Secondary Antibody (PE)
IGHM / IgM Antibody (PE)
ICAM-1 / CD54 Antibody (aa27-209, PE)
TIMP1 Antibody (aa24-217, PE)
MMP9 / Gelatinase B Antibody (aa213-399, PE)
NOX1 Antibody (aa291-544, PE)
TPO / Thyroid Peroxidase Antibody (aa636-832, PE)
EGF Antibody (aa45-275, PE)
EGF Antibody (aa45-275, PE)
IL-1B / IL-1 Beta Antibody (PE)
IL-1B / IL-1 Beta Antibody (PE)
Calgizzarin / S100A11 Antibody (aa1-101, PE)
S100B / S100 Beta Antibody (aa1-92, PE)
Calgizzarin / S100A11 Antibody (aa1-99, PE)
Calgizzarin / S100A11 Antibody (aa1-99, PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
Procollagen III N-Terminal Propeptide Antibody (PE)
EGF Antibody (aa974-1026, PE)
LAMA1 / Laminin Alpha 1 Antibody (aa41-230, PE)
PLAA Antibody (aa20-143, PE)
HMOX1 / HO-1 Antibody (aa1-289, PE)
HMOX1 / HO-1 Antibody (aa1-289, PE)
CCND1 / Cyclin D1 Antibody (aa1-292, PE)
PKM / Pyruvate Kinase, Muscle Antibody (aa294-470, PE)
HMOX2 / Heme Oxygenase 2 Antibody (aa71-306, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa449-711, PE)
CCS Antibody (aa23-269, PE)
PEX2 / PAF-1 Antibody (aa233-305, PE)
Apolipoprotein A-II Antibody (aa19-100, PE)
Apolipoprotein A-II Antibody (aa24-102, PE)
Adiponectin Antibody (aa32-244, PE)
Adiponectin Antibody (aa111-244, PE)
NGB / Neuroglobin Antibody (PE)
NGB / Neuroglobin Antibody (aa1-151, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa138-423, PE)
SST / Somatostatin Antibody (PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa246-389, PE)
GSTT1 Antibody (PE)
HDGF Antibody (aa14-187, PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-200, PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (aa5-100, PE)
CCS Antibody (aa17-270, PE)
CCS Antibody (aa23-269, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa1475-1638, PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (aa5-100, PE)
Apolipoprotein A-II Antibody (aa24-100, PE)
Apolipoprotein A-II Antibody (aa24-102, PE)
Orexin A Antibody (aa32-123, PE)
GSTM4-4 / GSTM4 Antibody (aa18-215, PE)
GSTM4-4 / GSTM4 Antibody (aa21-215, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (aa165-278, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (aa139-252, PE)
Adiponectin Antibody (aa103-240, PE)
Adiponectin Antibody (aa19-244, PE)
GSTA1 Antibody (aa2-222, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa183-277, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa29-175, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa511-670, PE)
PDGF-BB Antibody (aa82-190, PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa975-1217, PE)
TACR2 / NK2R Antibody (aa1-200, PE)
AGER / RAGE Antibody (aa10-188, PE)
SMAD1 Antibody (aa271-465, PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa860-1231, PE)
HEXB Antibody (aa315-456, PE)
HEXB Antibody (aa294-435, PE)
NAMPT / Visfatin Antibody (aa1-491, PE)
TLR2 Antibody (aa47-245, PE)
ANGPT4 / Angiopoietin-4 Antibody (aa272-489, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-222, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa957-1143, PE)
GSTM4-4 / GSTM4 Antibody (aa21-215, PE)
AGER / RAGE Antibody (aa91-366, PE)
BMP1 Antibody (aa856-982, PE)
AOC1 Antibody (aa197-322, PE)
AOC1 Antibody (aa176-328, PE)
CSNK1A1 / CK1 Alpha Antibody (aa130-337, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa168-364, PE)
CCS Antibody (aa23-269, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (PE)
APOB / Apolipoprotein B Antibody (PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa30-327, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1908-2203, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1908-2203, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1863-2161, PE)
F12 / Factor XII Antibody (aa400-615, PE)
PRKAA1 / AMPK Alpha 1 Antibody (aa198-448, PE)
Orexin A Antibody (aa33-124, PE)
GSTT2 Antibody (aa15-216, PE)
TACR2 / NK2R Antibody (aa92-290, PE)
IL7 Antibody (aa26-177, PE)
ANGPT4 / Angiopoietin-4 Antibody (aa272-489, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-221, PE)
MPP2 Antibody (aa3-214, PE)
ADH1A / Alcohol Dehydrogenase Antibody (aa169-370, PE)
CD14 Antibody (aa125-288, PE)
MUC5B Antibody (aa3667-3771, PE)
CTx-II Antibody (PE)
Procalcitonin Antibody (aa26-138, PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-200, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1894-2047, PE)
MPP2 Antibody (aa3-214, PE)
TLR6 Antibody (aa608-796, PE)
MUC5B Antibody (aa3513-3611, PE)
Procalcitonin Antibody (aa26-136, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-143, PE)
HSPB1 / HSP27 Antibody (aa2-205, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-143, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-143, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa646-814, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa150-264, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa150-264, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-152, PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-143, PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-140, PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-140, PE)
Pepsin Antibody (aa63-295, PE)
PDGF-BB Antibody (aa82-190, PE)
PDGF-BB Antibody (aa82-190, PE)
NAMPT / Visfatin Antibody (aa1-491, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa27-152, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
KLK10 / Kallikrein 10 Antibody (PE)
PTGS2 / COX2 / COX-2 Antibody (aa187-425, PE)
HEXB Antibody (aa100-216, PE)
ALDOA / Aldolase A Antibody (aa18-273, PE)
SMAD1 Antibody (aa273-468, PE)
BMP1 Antibody (aa610-843, PE)
CAMK2G / CaMK II Gamma Antibody (aa6-208, PE)
GSTM1 Antibody (aa1-220, PE)
GSTM1 Antibody (aa1-220, PE)
AGER / RAGE Antibody (aa10-188, PE)
BMP6 Antibody (aa375-502, PE)
GC1qR / C1QBP Antibody (aa71-278, PE)
AOC1 Antibody (aa347-466, PE)
AOC1 Antibody (aa210-301, PE)
CD44 Antibody (PE)
GSTA3 Antibody (aa1-222, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-221, PE)
GSTM1 Antibody (aa1-218, PE)
TLR2 Antibody (aa47-245, PE)
TLR2 Antibody (aa47-245, PE)
ADH1A / Alcohol Dehydrogenase Antibody (aa169-370, PE)
Procalcitonin Antibody (aa26-138, PE)
CALCA Antibody (PE)
CTx-I Antibody (PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa81-236, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa455-632, PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (PE)
Malondialdehyde Antibody (PE)
Malondialdehyde Antibody (PE)
KLK8 / Kallikrein 8 Antibody (aa34-260, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa646-814, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa275-424, PE)
NRP1 / Neuropilin 1 Antibody (aa150-264, PE)
HSPB1 / HSP27 Antibody (aa1-209, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa463-715, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa463-715, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1941-2095, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (aa165-278, PE)
Apolipoprotein A-II Antibody (aa19-100, PE)
Adiponectin Antibody (aa103-240, PE)
Orexin A Antibody (aa33-124, PE)
PRKAA1 / AMPK Alpha 1 Antibody (aa198-448, PE)
CD14 Antibody (aa21-373, PE)
Procalcitonin Antibody (aa26-138, PE)
KLK6 / Kallikrein 6 Antibody (aa26-261, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa61-259, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa138-423, PE)
VWA3A Antibody (aa981-1176, PE)
PTGS2 / COX2 / COX-2 Antibody (aa187-425, PE)
TXN / Thioredoxin / TRX Antibody (aa1-105, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa168-364, PE)
GSTO1 Antibody (aa24-233, PE)
HDGF Antibody (aa14-187, PE)
GSK3A / GSK3 Alpha Antibody (aa115-409, PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (aa13-99, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-140, PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa879-1236, PE)
Trypsinogen Activation Peptide Antibody (PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (PE)
HEXB Antibody (aa122-311, PE)
FGF7 / KGF Antibody (aa32-194, PE)
AGER / RAGE Antibody (aa91-366, PE)
SMAD1 Antibody (aa270-465, PE)
GC1qR / C1QBP Antibody (aa72-279, PE)
GSTM3 Antibody (aa8-223, PE)
CAMK2G / CaMK II Gamma Antibody (aa14-301, PE)
AOC1 Antibody (aa176-328, PE)
CSNK1A1 / CK1 Alpha Antibody (aa130-337, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-229, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa957-1129, PE)
RELA / NFKB p65 Antibody (aa19-306, PE)
SLIT2 Antibody (aa31-197, PE)
MUC5B Antibody (aa6489-6632, PE)
MUC5B Antibody (aa6489-6632, PE)
MUC5B Antibody (aa5366-5444, PE)
MUC5B Antibody (aa75-295, PE)
MUC5B Antibody (aa3513-3611, PE)
TACR2 / NK2R Antibody (aa1-200, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (PE)
BID Antibody (aa1-195, PE)
BID Antibody (aa1-195, PE)
KLK8 / Kallikrein 8 Antibody (aa33-250, PE)
KLK6 / Kallikrein 6 Antibody (aa26-261, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-143, PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa860-1231, PE)
GC1qR / C1QBP Antibody (aa71-278, PE)
AOC1 Antibody (aa292-460, PE)
AOC1 Antibody (aa335-453, PE)
TLR2 Antibody (aa47-245, PE)
TLR2 Antibody (aa644-784, PE)
TLR2 Antibody (aa25-250, PE)
TLR2 Antibody (aa47-245, PE)
TLR2 Antibody (aa595-760, PE)
CTx-I Antibody (PE)
GCK / Glucokinase Antibody (aa3-226, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-222, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-229, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa463-715, PE)
F12 / Factor XII Antibody (aa400-615, PE)
CASP12 / Caspase 12 Antibody (aa1-413, PE)
MUC5B Antibody (aa898-1002, PE)
CTx-II Antibody (PE)
Procalcitonin Antibody (aa26-136, PE)
HSPB1 / HSP27 Antibody (aa1-201, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
CCL24 / Eotaxin 2 Antibody (aa27-119, PE)
DLAT / PDC-E2 Antibody (aa374-631, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa455-632, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa1701-1887, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa751-895, PE)
GZMA / Granzyme A Antibody (aa29-260, PE)
Adiponectin Antibody (aa18-244, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa449-711, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa957-1143, PE)
Adiponectin Antibody (aa111-247, PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (PE)
CYCS / Cytochrome c Antibody (PE)
CCS Antibody (aa27-268, PE)
Adiponectin Antibody (aa32-244, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa1701-1887, PE)
CCS Antibody (aa17-270, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (PE)
ADAM8 Antibody (aa145-493, PE)
GSTT1 Antibody (aa7-231, PE)
GSTO1 Antibody (aa3-240, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa65-270, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (aa165-278, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa29-175, PE)
NOSTRIN Antibody (aa18-251, PE)
BID Antibody (aa1-196, PE)
GSK3A / GSK3 Alpha Antibody (aa115-409, PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-140, PE)
TACR2 / NK2R Antibody (aa92-290, PE)
TACR2 / NK2R Antibody (aa92-290, PE)
GSTT1 Antibody (aa7-231, PE)
GSTO1 Antibody (aa24-233, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa183-277, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-200, PE)
Adiponectin Antibody (aa111-244, PE)
Orexin A Antibody (aa33-124, PE)
GSTA1 Antibody (aa2-223, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa957-1129, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa71-259, PE)
MDK / Midkine Antibody (aa22-140, PE)
Pepsin Antibody (aa63-295, PE)
Pepsin Antibody (PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa879-1236, PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa879-1236, PE)
ALDOA / Aldolase A Antibody (aa18-273, PE)
Pepsin Antibody (PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa327-478, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa113-422, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa113-422, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa164-417, PE)
HDGF Antibody (aa14-187, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa1701-1887, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa751-895, PE)
CCS Antibody (aa27-268, PE)
GZMA / Granzyme A Antibody (aa29-260, PE)
GZMA / Granzyme A Antibody (aa29-260, PE)
BMP6 Antibody (aa375-513, PE)
GSTM2 Antibody (aa5-202, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa246-389, PE)
NAMPT / Visfatin Antibody (aa1-491, PE)
NTx-I Antibody (PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-134, PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa1-200, PE)
CFH / Complement Factor H Antibody (aa975-1217, PE)
HEXB Antibody (aa315-456, PE)
MPO / Myeloperoxidase Antibody (aa134-263, PE)
GCK / Glucokinase Antibody (PE)
ANGPT4 / Angiopoietin-4 Antibody (aa32-144, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-221, PE)
FBN1 / Fibrillin 1 Antibody (aa957-1143, PE)
CCS Antibody (aa27-268, PE)
Apolipoprotein A-II Antibody (aa24-100, PE)
GSTM1 Antibody (aa1-218, PE)
IL7 Antibody (aa26-177, PE)
TLR2 Antibody (aa595-760, PE)
THBS1 / Thrombospondin-1 Antibody (aa957-1129, PE)
RELA / NFKB p65 Antibody (aa19-306, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1776-2028, PE)
F12 / Factor XII Antibody (aa352-587, PE)
NGB / Neuroglobin Antibody (aa1-151, PE)
CPB2 / TAFI Antibody (aa138-423, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-222, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-221, PE)
GSTA3 Antibody (aa1-221, PE)
F5 / Factor Va Antibody (aa1894-2047, PE)
CAMK2G / CaMK II Gamma Antibody (aa6-208, PE)
GSTM2 Antibody (aa5-202, PE)
GSTA4 Antibody (aa1-222, PE)
CASP3 / Caspase 3 Antibody (aa29-175, PE)
CASP9 / Caspase 9 Antibody (aa331-416, PE)
BID Antibody (aa1-195, PE)