Sitemap
 
 
WIPF2 / WIRE Antibody
ZKSCAN3 / ZNF306 Antibody
CXCR3 Antibody
ING3 Antibody
LYZL4 Antibody
PTPRZ1 / Phosphacan Antibody
SFTPC / Surfactant Protein C Antibody
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (RPE)
Goat Anti-Mouse IgG2c Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Monkey IgM Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AF594)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF594)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Biotin)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Biotin)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (Biotin)
RPL19 / Ribosomal Protein L19 Antibody
RPL21 / Ribosomal Protein L21 Antibody
RPL39 / Ribosomal Protein L39 Antibody
RPL9 / Ribosomal Protein L9 Antibody
ADH5 Antibody
AKAP17A / 721P Antibody
ATP2A2 / SERCA2 Antibody
PDE4A / PDE4 Antibody
CFTR Antibody
CYP2D6 Antibody
POLR2C Antibody
PRG2 / Proteoglycan 2 Antibody
MPPED2 Antibody
FXR2 Antibody
CXCL9 / MIG Antibody
PTPRO Antibody
KLF5 / BTEB2 Antibody
GK / Glycerol Kinase Antibody
RAN Antibody
HnRNP U Antibody
PKNOX1 / PREP1 Antibody
HBG1 / Fetal Hemoglobin Antibody
HBG1 / Fetal Hemoglobin Antibody
RRS1 Antibody
ERGIC-53 / LMAN1 Antibody
PPP2R5E Antibody
ERP29 Antibody
POLR2H / RPB8 Antibody
MCM2 Antibody
RFX3 Antibody
DFFA / ICAD / DFF45 Antibody
CORNIFIN / SPRR1B Antibody
PRKAR1B Antibody
KCNJ1 / ROMK Antibody
PZP Antibody
RPS24 / Ribosomal Protein S24 Antibody
IQGAP1 Antibody
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (Biotin)
Donkey Anti-Rat IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AP)
STK38 Antibody
PI4KA Antibody
PCK2 / PEPCK Antibody
PHLDA1 Antibody
PTPN6 / SHP1 Antibody
CPSF6 Antibody
KIAA0226 / RUBICON Antibody
MED12 Antibody
CD121b / IL1R2 Antibody
PSME3 Antibody
LIM Protein / LPP Antibody
MARCKSL1 Antibody
MME / CD10 Antibody
NR2C2 / TAK1 Antibody
LCAT Antibody
PEBP1 / RKIP Antibody
REEP5 Antibody
SAG / Arrestin Antibody
POU2AF1 / BOB1 Antibody
PRAME Antibody
PDIA6 / ERP5 Antibody
PTPRJ / CD148 Antibody
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Donkey Anti-Human IgG Secondary Antibody (FITC)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (TR)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (RPE)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AMCA)
Rabbit Anti-Goat IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG2a Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Guinea Pig IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Human IgG Secondary Antibody (Biotin)
SPI1 / PU.1 Antibody
RPS21 / Ribosomal Protein S21 Antibody
RPL12 / Ribosomal Protein L12 Antibody
RPL27 / Ribosomal Protein L27 Antibody
RPL31 / Ribosomal Protein L31 Antibody
ADH5 Antibody
SNCB / Beta-Synuclein Antibody
PRKACB Antibody
ADGRE1 / EMR1 Antibody
F5 / Factor Va Antibody
CYP2D6 Antibody
ID / ID1 Antibody
DNA2 Antibody
IGFBP2 / IGF-BP53 Antibody
PUM2 Antibody
KARS Antibody
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Pig IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG2c Secondary Antibody (HRP)
Rabbit Anti-Monkey IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Biotin)
RPS16 / Ribosomal Protein S16 Antibody
RPS20 / Ribosomal Protein S20 Antibody
RPS27A Antibody
RPS4Y1 Antibody
RPL35 / Ribosomal Protein L35 Antibody
RPL7 / Ribosomal Protein L7 Antibody
HLA-DMA Antibody
SERPINA6 / CBG Antibody
POLA2 / DNA Polymerase Alpha 2 Antibody
MCM2 Antibody
PRIM1 Antibody
RCAN1 / DSCR1 Antibody
DYNC1H1 Antibody
GPR183 / EBI2 Antibody
NEP / DDR1 Antibody
SULT1E1 / Sulfotransferase 1E1 Antibody
GABPA / NRF2 Antibody
RFTN1 / Raftlin Antibody
PSMD6 Antibody
IST1 Antibody
TMED10 / TMP21 Antibody
IGF1R / IGF1 Receptor Antibody
IGFBP2 / IGF-BP53 Antibody
LBR / Lamin B Receptor Antibody
LASP1 Antibody
CD118 / LIF Receptor Alpha Antibody
GDI2 Antibody
MRPL19 Antibody
PSG11 Antibody
SERPINA5 / PCI Antibody
PTMS / Parathymosin Antibody
OCRL Antibody
CCN3 / NOV Antibody
NPY4R / PPYR1 Antibody
MTHFD2 Antibody
MARCKS Antibody
SMMHC / MYH11 Antibody
KIF2C / MCAK Antibody
TIMP1 Antibody
MAS1L / MRG Antibody
LSAMP / LAMP Antibody
LHCGR / LHR / LH Receptor Antibody
M-PST / STM Antibody
MAG Antibody
STT3A / ITM1 Antibody
PTHLH / PTHRP Antibody
PWP2H / PWP2 Antibody
PPIB / Cyclophilin B Antibody
PEX2 / PAF-1 Antibody
PITX2 / RGS Antibody
PSMB7 Antibody
PROC / Protein C Antibody
PRKX Antibody
PTMA / Prothymosin Alplha Antibody
RABEP1 / Rabaptin-5 Antibody
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (RPE)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (RPE)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AMCA)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Cy3)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (FITC)
Donkey Anti-Chicken IgY Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Horse IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG3 Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (AP)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Biotin)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Biotin)
RPL30 / Ribosomal Protein L30 Antibody
PPAT Antibody
KCNJ15 / KIR4.2 Antibody
POLR3D Antibody
RLBP1 / CRALBP Antibody
F7 / Factor VII Antibody
IL10RB Antibody
DGKA Antibody
QDPR / DHPR Antibody
ELL / MEN Antibody
EIF4A3 Antibody
CSF2RA / CD116 Antibody
LAMC2 / Laminin Gamma 2 Antibody
LBP Antibody
MARCKSL1 Antibody
TIMP2 Antibody
KIR3DL1 Antibody
LONP1 / LON Antibody
MYL4 Antibody
GPI3 / PIGA Antibody
RRP1 Antibody
PITPNA Antibody
PMVK Antibody
SERPINB2 / PAI-2 Antibody
PREP / Prolyl Endopeptidase Antibody
FOLH1 / PSMA Antibody
PRKCD / PKC-Delta Antibody
PRKCZ / PKC-Zeta Antibody
p56lck / LCK Antibody
p56lck / LCK Antibody
PDXK / PNK Antibody
PYGO2 / Pygopus 2 Antibody
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (FITC)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (FITC)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (TR)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (FITC)
Goat Anti-Horse IgG Secondary Antibody (HRP)
Rabbit Anti-Sheep IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF488)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (AP)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (Biotin)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (Biotin)
Donkey Anti-Human IgG Secondary Antibody (Biotin)
PLCD1 Antibody
RPS25 / Ribosomal Protein S25 Antibody
RPS25 / Ribosomal Protein S25 Antibody
RPS29 / Ribosomal Protein S29 Antibody
RPL23A Antibody
RPL23 / Ribosomal Protein L23 Antibody
ST8SIA1 Antibody
ATP5G2 Antibody
DEFB1 / BD-1 Antibody
RFX5 Antibody
S100A9 / MRP14 Antibody
S100A6 / Calcyclin Antibody
PDE4C Antibody
IL10RB Antibody
DUT / DUTPase Antibody
DGKE / DGK Epsilon Antibody
MCM7 Antibody
GRK6 Antibody
GCLC Antibody
GNAT1 Antibody
LPIN2 / Lipin 2 Antibody
PHYHIP Antibody
PLS1 / Fimbrin Antibody
IFNA1 / Interferon Alpha 1 Antibody
IL7R / CD127 Antibody
TIMP3 Antibody
KRT12 / CK12 / Cytokeratin 12 Antibody
HSET / KIFC1 Antibody
NGFR / CD271 / TNR16 Antibody
MST1R / RON Antibody
STARD8 Antibody
MTMR2 Antibody
HMGN2 Antibody
SNW1 / SKIP Antibody
NR2C1 Antibody
SPINK1 Antibody
PITPNB Antibody
PHTF1 Antibody
SERPINA5 / PCI Antibody
ENPP1 Antibody
MCHR1 Antibody
PKLR Antibody
Donkey Anti-Human IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (AMCA)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AMCA)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF594)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AP)
RPS8 / Ribosomal Protein S8 Antibody
RPL18A Antibody
AML1 / RUNX1 Antibody
RPL6 / Ribosomal Protein L6 Antibody
BAG1 / BAG-1 Antibody
PRKAR2B Antibody
GZMB / Granzyme B Antibody
MYL2 Antibody
CNBP / ZNF9 Antibody
SLC35A1 Antibody
HLA-DMB Antibody
LIG4 / DNA Ligase IV Antibody
POLD2 Antibody
POLR2I Antibody
ETF1 / ERF1 Antibody
FANCC Antibody
SKIV2L / SKI2 Antibody
HnRNP U Antibody
PROX1 Antibody
NCAPD3 / HCAP-D3 Antibody
EIF4H Antibody
LMNA / Lamin A+C Antibody
LAG3 Antibody
PRCP Antibody
MIF Antibody
ME1 / Malate Dehydrogenase Antibody
SMMHC / MYH11 Antibody
MARCKS Antibody
NRL Antibody
NFKB2 Antibody
RORA / ROR Alpha Antibody
PTCH1 / Patched 1 Antibody
PMS2 Antibody
MCHR1 Antibody
PRKCD / PKC-Delta Antibody
PPM1F Antibody
RABGGTA Antibody
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Cy3)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (TR)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (HRP)
Rabbit Anti-Monkey IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF594)
Donkey Anti-Rat IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Guinea Pig IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (Biotin)
MS / MTR Antibody
RPL18A Antibody
RPL24 / Ribosomal Protein L24 Antibody
RPL8 / Ribosomal Protein L8 Antibody
SLC25A4 / ANT Antibody
ST3GAL2 Antibody
SERPINB10 Antibody
PRKAR2A Antibody
CSNK2B / Phosvitin Antibody
FXYD3 Antibody
ST3GAL4 / ST3Gal IV Antibody
CTGF Antibody
FGFR2 / FGF Receptor 2 Antibody
GBA / Glucosidase Beta Acid Antibody
HAL / Histidine Ammonium Lyase Antibody
HLA-E Antibody
HLA-DPA1 Antibody
KPNA2 / Importin Alpha 1 Antibody
IL12A / p35 Antibody
RBP3 / IRBP Antibody
KCNAB1 Antibody
LF / LTF / Lactoferrin Antibody
LIMK2 Antibody
LBP Antibody
PEG1 / MEST Antibody
CRYM Antibody
MARCKS Antibody
MME / CD10 Antibody
RORB / ROR Beta Antibody
ODF1 Antibody
PLD1 / Phospholipase D1 Antibody
S1PR1 / EDG1 / S1P1 Antibody
PSMB4 Antibody
PSMA3 Antibody
PSMB6 Antibody
PSMB3 Antibody
CDC27 Antibody
PPP2R1A Antibody
EIF1 Antibody
LOX / Lysyl Oxidase Antibody
GDI2 Antibody
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (AMCA)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (FITC)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (FITC)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgM Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AF488)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF594)
Donkey Anti-Human IgG Secondary Antibody (AP)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AP)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AP)
Rabbit Anti-Goat IgG Secondary Antibody (Biotin)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (HRP)
PSMC4 Antibody
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Biotin)
PSMD11 Antibody
RPS28 / Ribosomal Protein S28 Antibody
RPS5 / Ribosomal Protein S5 Antibody
INPP5B Antibody
KCNN3 / SK3 Antibody
RFC3 Antibody
MUT / MCM Antibody
ATP5J Antibody
KCNJ10 / SESAME / KIR4.1 Antibody
PNRC1 Antibody
GTF2I / TFII I Antibody
CTGF Antibody
SERPINB8 Antibody
NUP98 Antibody
DGKQ Antibody
LTA4H / LTA4 Antibody
POLR2F Antibody
STOM / Stomatin Antibody
EIF4A3 Antibody
FOXC1 Antibody
TNFRSF14 / CD270 / HVEM Antibody
SERPIND1 / Heparin Cofactor 2 Antibody
PROX1 Antibody
GIT2 Antibody
NR4A2 / NURR1 Antibody
IDO1 / IDO Antibody
IFNA1 / Interferon Alpha 1 Antibody
EIF2AK2 / PKR Antibody
LAMA4 / Laminin Alpha 4 Antibody
MPZ / P0 Antibody
MOG Antibody
GCNT2 Antibody
SCG5 / 7B2 Antibody
Yo / CDR2 Antibody
PMM1 Antibody
HPMS1 / PMS1 Antibody
LARS2 / LEURS1 Antibody
PPP2R2B Antibody
SEC61B Antibody
PKM / Pyruvate Kinase, Muscle Antibody
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (TR)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Cy3)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AMCA)
Goat Anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG2a Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Monkey IgM Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AF488)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AF594)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (AF488)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Cy3)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (RPE)
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (Rhodamine)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (FITC)
Rabbit Anti-Chicken IgY Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Pig IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG2b Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgM Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Goat IgG Secondary Antibody (Biotin)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Biotin)
RPS13 / Ribosomal Protein S13 Antibody
5-Alpha Reductase / SRD5A1 Antibody
RPS19 / Ribosomal Protein S19 Antibody
AML1 / RUNX1 Antibody
ENOX2 Antibody
ATP2A3 / SERCA3 Antibody
MYL2 Antibody
MNAT1 Antibody
CSE1L Antibody
COX6A2 Antibody
MPG Antibody
EGR2 Antibody
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AF594)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF488)
Donkey Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AF594)
NDUFA9 Antibody
SMMHC / MYH11 Antibody
MARCKSL1 Antibody
PRNP / PrP / Prion Antibody
LTBR Antibody
LSS Antibody
SNX17 Antibody
PHLDA2 / TSSC3 Antibody
A4 / PLP2 Antibody
CD121b / IL1R2 Antibody
SEC24C Antibody
SPAM1 / PH20 Antibody
PROX1 Antibody
HP / Haptoglobin Antibody
CYLC2 Antibody
SLC18A1 / VMAT1 Antibody
MYL2 Antibody
S100A6 / Calcyclin Antibody
MTHFD1 Antibody
ADH5 Antibody
RPL37A Antibody
RPL27A Antibody
RPS9 / Ribosomal Protein S9 Antibody
RPL10 / Ribosomal Protein L10 Antibody
PSMD5 Antibody
STK38 Antibody
NCAPH / CAP-H Antibody
LBP Antibody
LIPA / Lysosomal Acid Lipase Antibody
DNAJC2 / ZRF1 Antibody
MXD1 / MAD1 Antibody
PTGR1 / LTB4DH Antibody
PNMT Antibody
LONP1 / LON Antibody
MTMR3 Antibody
MME / CD10 Antibody
SP100 Antibody
SPCS2 Antibody
LPAR4 / GPR23 Antibody
PMS2 Antibody
PKN2 Antibody
PRKCSH Antibody
SEC61B Antibody
F2 / Prothrombin / Thrombin Antibody
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (FITC)
Rabbit Anti-Goat IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody (HRP)
Rabbit Anti-Sheep IgG Secondary Antibody (HRP)
Goat Anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (HRP)
Donkey Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (AF488)
Donkey Anti-Human IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (AP)
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (HRP)
Rabbit Anti-Goat IgG Secondary Antibody (Biotin)
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Biotin)
RPS15 / Ribosomal Protein S15 Antibody
RPL11 / Ribosomal Protein L11 Antibody
RPL15 / Ribosomal Protein L15 Antibody
RPL7A / Ribosomal Protein L7a Antibody
KCNJ12 / Kir2.2 Antibody
NUDT2 Antibody
PLA2G1B Antibody
PITX1 Antibody
MACF1 Antibody
DDX6 Antibody
PSMA1 Antibody
PRMT1 Antibody
RBM10 Antibody
TGFB4 / LEFTY2 Antibody
ETV5 / ERM Antibody
EVI2A Antibody
I-FABP / FABP2 Antibody
FGFR4 Antibody
PPP2R3A / PR130 Antibody
PTPN9 / MEG2 Antibody
FER Antibody
PCBD1 / PHS Antibody
MARCKSL1 Antibody
SLC25A3 Antibody
F9 / Factor IX Antibody
PDE6C Antibody
CSRP1 Antibody
PRIM2 / DNA Primase Antibody
MCM5 Antibody
RPB16 / POLR2D Antibody
p56lck / LCK Antibody
RBBP8 / CTIP Antibody
SATB1 Antibody
QPRT Antibody
RORC / ROR Gamma Antibody
SLC10A3 Antibody
PPT1 / CLN1 Antibody
PTHR2 / PTH2R Antibody
IEF-SSP-9502 / PWP1 Antibody
GART / GARS Antibody
SERPINB6 / PI-6 Antibody
IGHMBP2 Antibody
POLR2L Antibody
PRSS8 / Prostasin Antibody
PKLR Antibody
PKM / Pyruvate Kinase, Muscle Antibody
PRG2 / Proteoglycan 2 Antibody
SOD3 Antibody
GSR / Glutathione Reductase Antibody
NSDHL Antibody
HLA-DRA Antibody
SIX1 Antibody
KIAA0141 Antibody
KRT81 / Keratin 81 / KRTHB1 Antibody
LEPR / Leptin Receptor Antibody
LSS Antibody
LIMK1 / LIMK Antibody
MXD1 / MAD1 Antibody
PPP2R5D Antibody
MIA / CD-RAP Antibody
PMP2 / FABP8 Antibody
GOLGA2 / GM130 Antibody
GEM / KIR Antibody
HNF1B / HNF1 Beta Antibody
HDLBP / Vigilin Antibody
IL5RA / CD125 Antibody
SMMHC / MYH11 Antibody
MME / CD10 Antibody
GNL1 Antibody
PRCC / RCCP1 Antibody
GDI2 Antibody
RDX / Radixin Antibody
RAP1GAP Antibody
RAP1GAP Antibody
RAP1GDS1 / SmgGDS Antibody
RIN1 Antibody
TC21 / RRAS2 Antibody
RAB35 Antibody
RAB1A Antibody
RAB2A / RAB2 Antibody
RSU1 Antibody
RAB31 Antibody
RAB32 Antibody
RAB3B Antibody
RAB6A / RAB6 Antibody
RAB9A / RAB9 Antibody
RAB3A Antibody
RAB5B Antibody
RALA / RAL Antibody
RAP2 Antibody
RCC1 Antibody
RAP1B Antibody
RCC1 Antibody
RCC1 Antibody
RPA3 Antibody
RPA70 / RPA1 Antibody
GUCY2D Antibody
PRPH2 Antibody
RB1 / Retinoblastoma / RB Antibody
CDH4 / R Cadherin Antibody
RARG / RAR-Gamma Antibody
RXTA / RXR-Alpha Antibody
RXTA / RXR-Alpha Antibody
RXRG Antibody
CRABP1 / CRABP Antibody
RPIA / RPI Antibody
RHOE / RND3 Antibody
RND2 Antibody
RNASET2 Antibody
SCA2 / LY6E Antibody
RING1 Antibody
RPS6KA3 / RSK2 Antibody
ARTS Antibody
RTCD1 / RPC Antibody
ROM1 Antibody
MAPRE3 / EB3 Antibody
MAT2A Antibody
HRC / HCP Antibody
RGR Antibody
SCG10 / STMN2 Antibody
S100A5 Antibody
RBMS1 Antibody
SEMA3C / Semaphorin 3C Antibody
HPN / TMPRSS1 / Hepsin Antibody
RBMS2 / SCR3 Antibody
MARK2 Antibody
CDK9 Antibody
PPP3CB Antibody
PPP3CC / CALNA3 Antibody
PPP5C Antibody
PPP3CC / CALNA3 Antibody
PPP3CB Antibody
PP2CB / PPP2CB Antibody
STK11 / LKB1 Antibody
MAK Antibody
SAA4 Antibody
SRY Antibody
SH3BGR Antibody
p66 / SHC Antibody
APCS / Serum Amyloid P / SAP Antibody
p66 / SHC Antibody
SRP54 Antibody
SRP54 Antibody
SRP9 Antibody
SRP9 Antibody
STAT2 Antibody
STAT1 Antibody
STAT2 Antibody
STAT6 Antibody
STAT6 Antibody
STAT5A Antibody
STAT5A Antibody
FHL2 Antibody
SKIL / SNO / SnoN Antibody
RAB33A Antibody
SNRPD3 Antibody
KIFAP3 / KAP3 Antibody
SNRPD1 / SMD1 Antibody
SNRPB / COD Antibody
KIFAP3 / KAP3 Antibody
CSRP2 Antibody
SLC5A3 Antibody
SLC6A8 Antibody
SLC5A2 / SGLT2 Antibody
FXYD2 Antibody
SSTR3 Antibody
SOX12 Antibody
SMPD1 / Acid Sphingomyelinase Antibody
SPTBN1 / ELF Antibody
SSTR5 Antibody
SF3A1 / SF3A120 Antibody
SF3B4 Antibody
SRSF2 / SC35 Antibody
Statherin / STR Antibody
SREBF1 / SREBP-1 Antibody
STS / ASC / Steroid Sulfatase Antibody
SNAP25 Antibody
SUOX / Sulfite Oxidase Antibody
SNAP25 Antibody
TIMP4 Antibody
GPKOW Antibody
BF1 / FOXG1 Antibody
SOX6 Antibody
GTF2A1 / TFIIA Antibody
SP2 Antibody
GTF2E2 Antibody
PURA / Pur-Alpha Antibody
TAF13 Antibody
GTF2E1 Antibody
NFX1 Antibody
TEAD2 Antibody
ERG Antibody
SLC38A3 / SNAT3 Antibody
TUBG1 / Tubulin Gamma 1 Antibody
LIPC / Hepatic Lipase Antibody
SLC25A1 / SEA Antibody
TNFRSF1A / TNFR1 Antibody
TNFRSF1A / TNFR1 Antibody
SYK Antibody
PIP5K1B Antibody
SYK Antibody
RAD23A / HHR23A Antibody
SNRPB2 Antibody
SNRPA1 Antibody
RAD23A / HHR23A Antibody
GGCX Antibody
KCNA2 / Kv1.2 Antibody
KCNA3 / Kv1.3 Antibody
SLC16A2 / MCT8 Antibody
HIVEP1 / MBP-1 Antibody
PROS1 / Protein S Antibody
PPP1R7 Antibody
DOCK3 Antibody
SSSCA1 / p27 Antibody
RIMBP2 Antibody
SDR39U1 Antibody
SALL2 Antibody
SYNJ2 / Synaptojanin 2 Antibody
SALL2 Antibody
SUGP2 / SFRS14 Antibody
SLK Antibody
ERC2 / CAST1 Antibody
EZH1 / ENX-2 Antibody
SIPA1 Antibody
PIK4CB / PI4KB Antibody
CUX2 Antibody
GPAA1 Antibody
COX7A2L Antibody
SART1 Antibody
E2F1 Antibody
EBAG9 / RCAS1 Antibody
FEM1B Antibody
FEM1B Antibody
RRP8 Antibody
SRGAP3 Antibody
SH3PXD2A / TKS5 Antibody
LRRTM2 Antibody
PLXNB1 / Plexin-B1 Antibody
CCP110 Antibody
E6TP1 / SIPA1L1 Antibody
EEF1E1 / AIMP3 Antibody
SETBP1 / SEB Antibody
KIAA0513 Antibody
SPAG9 Antibody
JAKMIP2 Antibody
KIF5C Antibody
NCKAP1 / NAP125 Antibody
LSM1 Antibody
DNAJC7 Antibody
SNAP25 Antibody
SDHB Antibody
STAC Antibody
SF3A2 / SF3a66 Antibody
SRPR Antibody
APCS / Serum Amyloid P / SAP Antibody
PLK1 / PLK-1 Antibody
SEC14L1 Antibody
RRM2 Antibody
RHOE / RND3 Antibody
RBP1 / CRBP Antibody
RXRB Antibody
RARB / RAR Beta Antibody
RXTA / RXR-Alpha Antibody
PRPSAP2 Antibody
EBAG9 / RCAS1 Antibody
CLIP2 / CYLN2 Antibody
NBL1 / DAN Antibody
SOCS1 Antibody
RAG2 / RAG-2 Antibody
TGFA / TGF Alpha Antibody
KRAS Antibody
STI1 / STIP1 Antibody
CELF3 Antibody
IGBP1 Antibody
MICAL2 Antibody
SACM1L / SAC1 Antibody
LPCAT1 / AYTL2 Antibody
ECE2 Antibody
GOSR2 / Membrin Antibody
KIF3C Antibody
GLYAT Antibody
LAT Antibody
SPRY3 / Sprouty 3 Antibody
PSCA Antibody
SCN2B Antibody
SCFD1 / SLY1 Antibody
MAC-2-BP / LGALS3BP Antibody
PRPSAP1 Antibody
POFUT1 Antibody
NCOA6 / ASC-2 Antibody
MAML1 Antibody
RIMS3 Antibody
FAM189A2 Antibody
PDK2 Antibody
KHDRBS1 / SAM68 Antibody
EIF3E Antibody
SMOX / PAO Antibody
TIP30 / HTATIP2 Antibody
PIAS1 Antibody
NCOR2 / SMRT Antibody
DUSP9 Antibody
EED Antibody
LPCAT1 / AYTL2 Antibody
LPPR2 Antibody
SHD Antibody
REEP1 Antibody
DDA1 Antibody
SEC24A Antibody
MRPS26 Antibody
SEMA4B / Semaphorin 4B Antibody
SNX3 Antibody
LGI2 Antibody