Sitemap
 
 
AUH Rabbit pAb
AKR1C4 Rabbit pAb
AKR1C4 Rabbit pAb
HSPE1 Rabbit pAb
GEM Rabbit pAb
HSPE1 Rabbit pAb
KHK Rabbit pAb
PIP4K2A Rabbit pAb
PIP4K2A Rabbit pAb
IFRD1 Rabbit pAb
NME2 Rabbit pAb
TBCE Rabbit pAb
PCGF3 Rabbit pAb
PCGF3 Rabbit pAb
NR2E1 Rabbit pAb
VAMP3 Rabbit pAb
FGFBP1 Rabbit pAb
NME2 Rabbit pAb
POC1A Rabbit pAb
POC1A Rabbit pAb
SAR1A Rabbit pAb
GSDMB Rabbit pAb
PCDHA13 Rabbit pAb
ZNF169 Rabbit pAb
HDGFRP2 Rabbit pAb
CNDP1 Rabbit pAb
ZNF169 Rabbit pAb
ELF2 Rabbit pAb
IL21R Rabbit pAb
HCCS Rabbit pAb
ZBTB25 Rabbit pAb
ALDH1A2 Rabbit pAb
MAPK13 Rabbit pAb
PTK6 Rabbit pAb
RAC3 Rabbit pAb
RAC3 Rabbit pAb
ELF2 Rabbit pAb
UBA3 Rabbit pAb
WIPI1 Rabbit pAb
WIPI2 Rabbit pAb
Rad51D Rabbit pAb
Rad51D Rabbit pAb
CA8 Rabbit pAb
CBR3 Rabbit pAb
DVL2 Rabbit pAb
INHBC Rabbit pAb
ZFYVE1 Rabbit pAb
IFNGR2 Rabbit pAb
CCL11 Rabbit pAb
CCL11 Rabbit pAb
TP53I3 Rabbit pAb
EIF4G1 Rabbit pAb
NINL Rabbit pAb
SIRT4 Rabbit pAb
WDR47 Rabbit pAb
CACNG4 Rabbit pAb
SGK3 Rabbit pAb
FANCM Rabbit pAb
PLEKHF2 Rabbit pAb
FANCM Rabbit pAb
KIF6 Rabbit pAb
UGT3A2 Rabbit pAb
ZNF785 Rabbit pAb
SPOP Rabbit pAb
BAX Rabbit pAb
RNF123 Rabbit pAb
RNF123 Rabbit pAb
LDHB Rabbit pAb
LDHB Rabbit pAb
GLUD1 Rabbit pAb
[KO Validated] ITGA2 Rabbit pAb
CENPK Rabbit pAb
Cyclin A2 Rabbit pAb
YWHAZ Rabbit pAb
ARF4 Rabbit pAb
BCS1L Rabbit pAb
TNFRSF8 Rabbit pAb
C4BPA Rabbit pAb
PKP3 Rabbit pAb
CIDEA Rabbit pAb
CLPTM1 Rabbit pAb
CEL Rabbit pAb
COL4A2 Rabbit pAb
CHI3L2 Rabbit pAb
FANCA Rabbit pAb
GRIN1 Rabbit pAb
GNAI2 Rabbit pAb
FMO5 Rabbit pAb
EGR3 Rabbit pAb
GYPB Rabbit pAb
IRF1 Rabbit pAb
CHI3L2 Rabbit pAb
CP Rabbit pAb
JAK2 Rabbit pAb
LOX Rabbit pAb
[KO Validated] SMAD2 Rabbit pAb
PLCG1 Rabbit pAb
POU4F3 Rabbit pAb
PPIB Rabbit pAb
POU4F3 Rabbit pAb
PSEN2 Rabbit pAb
MOCS1 Rabbit pAb
STAT5A Rabbit pAb
SULT2B1 Rabbit pAb
SRF Rabbit pAb
STXBP2 Rabbit pAb
SULT2B1 Rabbit pAb
VRK1 Rabbit pAb
CNTN2 Rabbit pAb
TOP1 Rabbit pAb
WNT7B Rabbit pAb
PPP3CC Rabbit pAb
DGKE Rabbit pAb
SYT4 Rabbit pAb
PDE4DIP Rabbit pAb
ZFYVE16 Rabbit pAb
TFG Rabbit pAb
BAG2 Rabbit pAb
CPLX2 Rabbit pAb
NCK2 Rabbit pAb
WDR6 Rabbit pAb
PACSIN2 Rabbit pAb
EHF Rabbit pAb
ARPC3 Rabbit pAb
DKK4 Rabbit pAb
TNNI3K Rabbit pAb
SNX7 Rabbit pAb
WNT4 Rabbit pAb
PRMT6 Rabbit pAb
KLHL7 Rabbit pAb
PAK6 Rabbit pAb
ANKS1B Rabbit pAb
GLYCTK Rabbit pAb
PHF13 Rabbit pAb
SPICE1 Rabbit pAb
TGS1 Rabbit pAb
LRG1 Rabbit pAb
TMEM184A Rabbit pAb
ACADVL Rabbit pAb
ADCY3 Rabbit pAb
CLK2 Rabbit pAb
CDH16 Rabbit pAb
[KO Validated] CHD1 Rabbit pAb
CPN1 Rabbit pAb
FGF13 Rabbit pAb
P2RX1 Rabbit pAb
[KO Validated] PFKP Rabbit pAb
PGAM2 Rabbit pAb
PDE6A Rabbit pAb
RGR Rabbit pAb
SAFB Rabbit pAb
TNNI2 Rabbit pAb
DIRAS3 Rabbit pAb
ARTN Rabbit pAb
HDAC4 Rabbit pAb
KDM4A Rabbit pAb
KDM4A Rabbit pAb
SAFB Rabbit pAb
PRDM7 Rabbit pAb
ACSL6 Rabbit pAb
MTX2 Rabbit pAb
FTSJ1 Rabbit pAb
STK39 Rabbit pAb
ASAH2 Rabbit pAb
TNS3 Rabbit pAb
BRCC3 Rabbit pAb
DOCK8 Rabbit pAb
USP26 Rabbit pAb
SOCS4 Rabbit pAb
NCALD Rabbit pAb
NDUFV1 Rabbit pAb
BLOC1S2 Rabbit pAb
CALM2 Rabbit pAb
PDK3 Rabbit pAb
ZDHHC9 Rabbit pAb
CALM2 Rabbit pAb
AGRP Rabbit pAb
HMGCL Rabbit pAb
MR1 Rabbit pAb
DHCR7 Rabbit pAb
ARNT2 Rabbit pAb
TNFAIP8 Rabbit pAb
MED24 Rabbit pAb
WNT9A Rabbit pAb
SPEM1 Rabbit pAb
KDM4A Rabbit pAb
HSD11B2 Rabbit pAb
CPS1 Rabbit pAb
LIM2 Rabbit pAb
SULT1A3 Rabbit pAb
CAV3 Rabbit pAb
ADAR Rabbit pAb
CST6 Rabbit pAb
ERCC4 Rabbit pAb
IFNA4 Rabbit pAb
Gm13125 Rabbit pAb
NDUFA2 Rabbit pAb
ALKBH4 Rabbit pAb
MGAT3 Rabbit pAb
RBFOX1 Rabbit pAb
NPY4R Rabbit pAb
[KO Validated] OXCT1 Rabbit pAb
CDH11 Rabbit pAb
SULT1C2 Rabbit pAb
ABCE1 Rabbit pAb
STXBP3 Rabbit pAb
SGSH Rabbit pAb
ARPC3 Rabbit pAb
SYNGR1 Rabbit pAb
STXBP3 Rabbit pAb
IFI44 Rabbit pAb
IL27RA Rabbit pAb
STK38 Rabbit pAb
CD160 Rabbit pAb
PNKD Rabbit pAb
IL36RN Rabbit pAb
DAPK2 Rabbit pAb
ARFGAP3 Rabbit pAb
NUP155 Rabbit pAb
MS4A12 Rabbit pAb
MS4A12 Rabbit pAb
CHMP1B Rabbit pAb
SLC27A6 Rabbit pAb
NIN Rabbit pAb
SLC5A7 Rabbit pAb
PELI1 Rabbit pAb
ADAM33 Rabbit pAb
SOCS1 Rabbit pAb
PDGFD Rabbit pAb
RSAD2 Rabbit pAb
RNF166 Rabbit pAb
RSAD2 Rabbit pAb
BAIAP2L1 Rabbit pAb
DCP2 Rabbit pAb
HYLS1 Rabbit pAb
ALOXE3 Rabbit pAb
TICAM2 Rabbit pAb
NOTCH4 Rabbit pAb
CEP57L1 Rabbit pAb
PTTG1 Rabbit pAb
NOG Rabbit pAb
OPRK1 Rabbit pAb
SHOX2 Rabbit pAb
PFKL Rabbit pAb
MRPL12 Rabbit pAb
SIK2 Rabbit pAb
AP1M2 Rabbit pAb
EPHA4 Rabbit pAb
EPHA4 Rabbit pAb
CHM Rabbit pAb
NBN Rabbit pAb
HLTF Rabbit pAb
ZP3 Rabbit pAb
HLTF Rabbit pAb
VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
MATN3 Rabbit pAb
PGLS Rabbit pAb
PALB2 Rabbit pAb
ATP5F1 Rabbit pAb
TMEM189 Rabbit pAb
ANKRD52 Rabbit pAb
HLA-DMB Rabbit pAb
GUCA2B Rabbit pAb
AMY2B Rabbit pAb
MTUS1 Rabbit pAb
CFTR Rabbit pAb
CTSC Rabbit pAb
CDO1 Rabbit pAb
ABHD5 Rabbit pAb
PBX1 Rabbit pAb
POLL Rabbit pAb
CRHR1 Rabbit pAb
GBA Rabbit pAb
CFTR Rabbit pAb
GNB2 Rabbit pAb
GNG10 Rabbit pAb
MDH1 Rabbit pAb
GNB2 Rabbit pAb
ID1 Rabbit pAb
IQGAP3 Rabbit pAb
SMAD9 Rabbit pAb
EIF4G1 Rabbit pAb
[KO Validated] NDUFA7 Rabbit pAb
PCK2 Rabbit pAb
POLG Rabbit pAb
TGFB3 Rabbit pAb
TGFB3 Rabbit pAb
UVRAG Rabbit pAb
F2RL3 Rabbit pAb
TOP3B Rabbit pAb
N4BP1 Rabbit pAb
PTPRU Rabbit pAb
AGRP Rabbit pAb
KDM4C Rabbit pAb
EMCN Rabbit pAb
SMEK1 Rabbit pAb
[KO Validated] NDUFS3 Rabbit pAb
PRDM11 Rabbit pAb
ZNF408 Rabbit pAb
TMEM43 Rabbit pAb
C19orf40 Rabbit pAb
REV1 Rabbit pAb
ADAMTSL1 Rabbit pAb
METTL14 Rabbit pAb
CALCRL Rabbit pAb
FCGRT Rabbit pAb
GAS6 Rabbit pAb
INHBB Rabbit pAb
NEDD4L Rabbit pAb
Gm13125 Rabbit pAb
[KO Validated] DDIT4 Rabbit pAb
HERC3 Rabbit pAb
SART1 Rabbit pAb
NPHP3 Rabbit pAb
HNRPH3 Rabbit pAb
BCCIP Rabbit pAb
RAB3IP Rabbit pAb
MYL6 Rabbit pAb
GATC Rabbit pAb
GATC Rabbit pAb
TRPA1 Rabbit pAb
MT-ND5 Rabbit pAb
MKNK1 Rabbit pAb
SERTAD1 Rabbit pAb
PEF1 Rabbit pAb
CDK16 Rabbit pAb
STRADB Rabbit pAb
CDC23 Rabbit pAb
STRADB Rabbit pAb
FGD4 Rabbit pAb
TRIM44 Rabbit pAb
SYNGR1 Rabbit pAb
FNTB Rabbit pAb
CENPJ Rabbit pAb
CACYBP Rabbit pAb
POP7 Rabbit pAb
GPR137 Rabbit pAb
PBXIP1 Rabbit pAb
CRABP1 Rabbit pAb
KLF7 Rabbit pAb
DYM Rabbit pAb
SRFBP1 Rabbit pAb
CYTH1 Rabbit pAb
TRAF3IP1 Rabbit pAb
TFIP11 Rabbit pAb
NTM Rabbit pAb
KCNAB1 Rabbit pAb
GCDH Rabbit pAb
GLYR1 Rabbit pAb
GLYR1 Rabbit pAb
PDGFRL Rabbit pAb
DNAL1 Rabbit pAb
ARC Rabbit pAb
CAD Rabbit pAb
CORO1A Rabbit pAb
MSRB2 Rabbit pAb
CHN2 Rabbit pAb
TNPO1 Rabbit pAb
CENPH Rabbit pAb
DEPDC6 Rabbit pAb
METTL3 Rabbit pAb
OTUD4 Rabbit pAb
RPL22 Rabbit pAb
ADCY2 Rabbit pAb
GIPR Rabbit pAb
GNG3 Rabbit pAb
USP15 Rabbit pAb
TXN2 Rabbit pAb
DCAF7 Rabbit pAb
PREP Rabbit pAb
ZBED1 Rabbit pAb
ZBED1 Rabbit pAb
WFDC2 Rabbit pAb
CPT1B Rabbit pAb
CPT1B Rabbit pAb
CRY1 Rabbit pAb
HLA-DMB Rabbit pAb
CFTR Rabbit pAb
DMRT1 Rabbit pAb
ESRRB Rabbit pAb
GTF2H1 Rabbit pAb
FBXO32 Rabbit pAb
ACSL4 Rabbit pAb
HUS1B Rabbit pAb
POLR2L Rabbit pAb
RDM1 Rabbit pAb
RECQL4 Rabbit pAb
GBA Rabbit pAb
KCNJ4 Rabbit pAb
WDR48 Rabbit pAb
UBE2N Rabbit pAb
WDR48 Rabbit pAb
BAZ1A Rabbit pAb
WDR48 Rabbit pAb
MAT2A Rabbit pAb
PBRM1 Rabbit pAb
BSG Rabbit pAb
QRSL1 Rabbit pAb
ASGR1 Rabbit pAb
SLC25A20 Rabbit pAb
SLC25A20 Rabbit pAb
C1S Rabbit pAb
CYP4B1 Rabbit pAb
CYP4B1 Rabbit pAb
PIK3C2A Rabbit pAb
MYO5B Rabbit pAb
DHODH Rabbit pAb
WNT3A Mouse mAb
DLX3 Rabbit pAb
DGKA Rabbit pAb
ASPH Rabbit pAb
GALNT2 Rabbit pAb
C19orf40 Rabbit pAb
ATP1B2 Rabbit pAb
GPI Rabbit pAb
BLOC1S1 Rabbit pAb
GOT2 Rabbit pAb
HPGD Rabbit pAb
HOXA1 Rabbit pAb
KCND3 Rabbit pAb
HOXB7 Rabbit pAb
HOXB7 Rabbit pAb
MYBPC2 Rabbit pAb
KLRB1 Rabbit pAb
PEX7 Rabbit pAb
OPHN1 Rabbit pAb
HERC3 Rabbit pAb
FBXO4 Rabbit pAb
SRGN Rabbit pAb
PFKFB3 Rabbit pAb
EIF3K Rabbit pAb
CLEC1B Rabbit pAb
MYO1C Rabbit pAb
RLN2 Rabbit pAb
RASGRF1 Rabbit pAb
RBBP6 Rabbit pAb
ROM1 Rabbit pAb
RORA Rabbit pAb
RORA Rabbit pAb
RPS16 Rabbit pAb
SRSF4 Rabbit pAb
RPLP2 Rabbit pAb
CHD5 Rabbit pAb
SGCB Rabbit pAb
GLUT1 Rabbit pAb
SS18 Rabbit pAb
TARS Rabbit pAb
KPNB1 Rabbit pAb
UBE2V2 Rabbit pAb
GINS4 Rabbit pAb
SGCB Rabbit pAb
NELFE Rabbit pAb
FKBP6 Rabbit pAb
DYRK2 Rabbit pAb
RGS5 Rabbit pAb
AP3B1 Rabbit pAb
CAMK1 Rabbit pAb
AP3B1 Rabbit pAb
LIPF Rabbit pAb
LIPF Rabbit pAb
PRC1 Rabbit pAb
DNAJA3 Rabbit pAb
TNFSF18 Rabbit pAb
USP8 Rabbit pAb
COPB2 Rabbit pAb
DDX21 Rabbit pAb
mH2A1 Rabbit pAb
GPSM1 Rabbit pAb
HAND2 Rabbit pAb
TRAF4 Rabbit pAb
TRAF4 Rabbit pAb
TOX Rabbit pAb
GJC1 Rabbit pAb
GJC1 Rabbit pAb
DNAJA2 Rabbit pAb
TUSC2 Rabbit pAb
OGFR Rabbit pAb
TUSC2 Rabbit pAb
MTF2 Rabbit pAb
TRIM32 Rabbit pAb
PRKD3 Rabbit pAb
ISCU Rabbit pAb
FKBP8 Rabbit pAb
PRND Rabbit pAb
PDIA6 Rabbit pAb
PDIA6 Rabbit pAb
LMOD1 Rabbit pAb
CLIC4 Rabbit pAb
NTMT1 Rabbit pAb
LAP3 Rabbit pAb
APIP Rabbit pAb
HSPA14 Rabbit pAb
NAA20 Rabbit pAb
ANAPC5 Rabbit pAb
GNB4 Rabbit pAb
RPIA Rabbit pAb
TRMT1 Rabbit pAb
TRMT1 Rabbit pAb
SOX6 Rabbit pAb
EAF2 Rabbit pAb
ARFGAP1 Rabbit pAb
EAF2 Rabbit pAb
NOL9 Rabbit pAb
WDR77 Rabbit pAb
THADA Rabbit pAb
BIRC8 Rabbit pAb
IGFL3 Rabbit pAb
Histone H4 Rabbit pAb
METTL20 Rabbit pAb
MYL12A Rabbit pAb
IGFL3 Rabbit pAb
BCL2L15 Rabbit pAb
LATS1 Rabbit pAb
KCNN1 Rabbit pAb
ACE2 Rabbit pAb
CYP7B1 Rabbit pAb
ABHD5 Rabbit pAb
S100A9 Rabbit pAb
FANCL Rabbit pAb
RPE65 Rabbit pAb
POLR2F Rabbit pAb
INADL Rabbit pAb
CYP4B1 Rabbit pAb
DGUOK Rabbit pAb
ITGAE Rabbit pAb
PPL Rabbit pAb
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
SSX2 Rabbit pAb
ZNF217 Rabbit pAb
RAB9A Rabbit pAb
SERPINA10 Rabbit pAb
ACTL6B Rabbit pAb
BRD9 Rabbit pAb
NOX5 Rabbit pAb
YARS Rabbit pAb
PBRM1 Rabbit pAb
BMP3 Rabbit pAb
C9orf114 Rabbit pAb
CDV3 Rabbit pAb
CENPT Rabbit pAb
WDR83 Rabbit pAb
ANKRD46 Rabbit pAb
IDS Rabbit pAb
POLR2I Rabbit pAb
EPHX2 Rabbit pAb
CD11a Rabbit mAb
IL11 Rabbit pAb
[KO Validated] FSCN1 Rabbit pAb
FADD Rabbit mAb
NEFH Rabbit mAb
P Glycoprotein Rabbit mAb
TNF Receptor II Rabbit mAb
CNTF Rabbit pAb
GPX4 Rabbit pAb
POU3F1 Rabbit pAb
EXO1 Rabbit pAb
POLI Rabbit pAb
POLI Rabbit pAb
ENPP2 Rabbit pAb
ZDHHC17 Rabbit pAb
LIN28B Rabbit pAb
TST Rabbit pAb
TCP1 Rabbit pAb
TCP1 Rabbit pAb
UBE2D1 Rabbit pAb
AHI1 Rabbit pAb
SH3KBP1 Rabbit pAb
ADORA2B Rabbit pAb
CDC27 Rabbit pAb
Tuberin Rabbit mAb
Chk2 Rabbit mAb
PKR Rabbit mAb
[KO Validated] Caspase-8 Rabbit mAb
MCM6 Rabbit pAb
BRG1 Rabbit mAb
Caspase-6 Rabbit mAb
PTMA Rabbit pAb
Tau Rabbit mAb
ERK1 Rabbit mAb
STAT1 alpha Rabbit mAb
MEK1 Rabbit mAb
MEK1 Rabbit mAb
[KO Validated] STAT3 Rabbit mAb
[KO Validated] STAT5b Rabbit mAb
[KO Validated] STAT5b Rabbit mAb
YY1 Rabbit mAb
TRIM21 Rabbit pAb
TRIM21 Rabbit pAb
[KO Validated] HDAC1 Rabbit mAb
[KO Validated] HDAC1 Rabbit mAb
SOD2 Rabbit mAb
p53 Rabbit mAb
BDKRB1 Rabbit pAb
ATG3 Rabbit mAb
ATG3 Rabbit mAb
[KO Validated] PARP Rabbit mAb
[KO Validated] PARP Rabbit mAb
NFAT2 Rabbit mAb
Drosha Rabbit mAb
ETS1 Rabbit mAb
ATG7 Rabbit mAb
ATG7 Rabbit mAb
IKK beta Rabbit mAb
Androgen Receptor Rabbit mAb
MCAM Rabbit pAb
Cullin 3 Rabbit mAb
CRM1 Rabbit mAb
JAK2 Rabbit mAb
MMP8 Rabbit pAb
[KO Validated] ERK2 Rabbit mAb
IL1 beta Rabbit mAb
Raf1 Rabbit mAb
MonoMethyl-Histone H3-R2 Rabbit mAb
[KO Validated] beta-catenin Rabbit mAb
[KO Validated] Dnmt3a Rabbit mAb
Caspase-3 p12 Rabbit mAb
[KO Validated] LC3B Rabbit mAb
[KO Validated] TTC11 Rabbit mAb
[KO Validated] SIRT1 Rabbit mAb
SMARCC2 Rabbit pAb
Mitofusin 2 Rabbit mAb
Mitofusin 2 Rabbit mAb
[KO Validated] Dnmt1 Rabbit mAb
Cathepsin D Rabbit mAb
Cathepsin D Rabbit mAb
[KO Validated] Bax Rabbit mAb
[KO Validated] Bax Rabbit mAb
MLKL Rabbit mAb
TNFRSF14 Rabbit pAb
Bcl-2 Rabbit mAb
Bcl-2 Rabbit mAb
IKK alpha Rabbit mAb
PIM1 Rabbit mAb
Progesterone Receptor Rabbit mAb
NR1I3 Rabbit pAb
[KO Validated] SQSTM1 / p62 Rabbit mAb
VDAC1 Rabbit mAb
VDAC1 Rabbit mAb
IKB alpha Rabbit mAb
KCNN4 Rabbit pAb
PSMB5 Rabbit pAb
RPL5 Rabbit pAb
RPL5 Rabbit pAb
MVP Rabbit pAb
ACVR2A Rabbit pAb
ACVR2A Rabbit pAb
ACVR2A Rabbit pAb
ACVR2A Rabbit pAb
CYP27A1 Rabbit pAb
IPO5 Rabbit pAb
IPO5 Rabbit pAb
IPO5 Rabbit pAb
[KO Validated] CDA Rabbit pAb
[KO Validated] SERPINB5 Rabbit pAb
[KO Validated] SERPINB5 Rabbit pAb
[KO Validated] DNAJC9 Rabbit pAb
[KO Validated] AK4 Rabbit pAb
[KO Validated] TFG Rabbit pAb
[KO Validated] ANXA3 Rabbit pAb
[KO Validated] ECH1 Rabbit pAb
[KO Validated] FKBP10 Rabbit pAb
[KO Validated] GBP2 Rabbit pAb
[KO Validated] NANS Rabbit pAb
[KO Validated] GANAB Rabbit pAb
[KO Validated] GANAB Rabbit pAb
[KO Validated] SLC25A23 Rabbit pAb
[KO Validated] SLC25A23 Rabbit pAb
[KO Validated] ASS1 Rabbit pAb
[KO Validated] ASS1 Rabbit pAb
[KO Validated] APEH Rabbit pAb
TBXAS1 Rabbit pAb
[KO Validated] CD98 Rabbit pAb
[KO Validated] PNP Rabbit pAb
[KO Validated] CD2BP2 Rabbit pAb
[KO Validated] GSTO1 Rabbit pAb
[KO Validated] NDUFA4 Rabbit pAb
[KO Validated] STIM1 Rabbit pAb
[KO Validated] STIM1 Rabbit pAb
[KO Validated] NUP210 Rabbit pAb
[KO Validated] NSDHL Rabbit pAb
[KO Validated] NSDHL Rabbit pAb
[KO Validated] GALT Rabbit pAb
[KO Validated] PGM1 Rabbit pAb
[KO Validated] PGM1 Rabbit pAb
[KO Validated] M6PR Rabbit pAb
GAL Rabbit pAb
[KO Validated] APEH Rabbit pAb
[KO Validated] SCYL1 Rabbit pAb
[KO Validated] GDA Rabbit pAb
[KO Validated] SEPHS1 Rabbit pAb
INSIG2 Rabbit pAb
[KO Validated] SEPHS1 Rabbit pAb
[KO Validated] MTCH2 Rabbit pAb
[KO Validated] MANF Rabbit pAb
[KO Validated] ATOX1 Rabbit pAb
[KO Validated] PMS2 Rabbit pAb
[KO Validated] TRMT2A Rabbit pAb
CD244 Rabbit pAb
[KO Validated] TXNDC5 Rabbit pAb
[KO Validated] NDUFV2 Rabbit pAb
[KO Validated] ETFA Rabbit pAb
[KO Validated] LTA4H Rabbit pAb
[KO Validated] PACSIN2 Rabbit pAb
[KO Validated] PACSIN2 Rabbit pAb
[KO Validated] ACAD9 Rabbit pAb
[KO Validated] ACAD9 Rabbit pAb
[KO Validated] RCN2 Rabbit pAb
[KO Validated] BAG2 Rabbit pAb
[KO Validated] ABCF2 Rabbit pAb
[KO Validated] ABCF2 Rabbit pAb
[KO Validated] ABCF2 Rabbit pAb
[KO Validated] SNAP29 Rabbit pAb
[KO Validated] SNAP29 Rabbit pAb
[KO Validated] NDUFB5 Rabbit pAb
[KO Validated] NHEJ1 Rabbit pAb
APCS Rabbit pAb
APCS Rabbit pAb
APCS Rabbit pAb
[KO Validated] TOMM34 Rabbit pAb
[KO Validated] CSTB Rabbit pAb
[KO Validated] LRRC59 Rabbit pAb
[KO Validated] LRRC59 Rabbit pAb
[KO Validated] RBM3 Rabbit pAb
[KO Validated] TPD52 Rabbit pAb
[KO Validated] TPD52 Rabbit pAb
[KO Validated] AIP Rabbit pAb
[KO Validated] PA2G4 Rabbit pAb
[KO Validated] ACADVL Rabbit pAb
[KO Validated] CPS1 Rabbit pAb
NFYA Rabbit pAb
NFYA Rabbit pAb
[KO Validated] MTAP Rabbit pAb
[KO Validated] LAMTOR1 Rabbit pAb
[KO Validated] HNRNPF Rabbit pAb
[KO Validated] CDK2AP1 Rabbit pAb
[KO Validated] ARF5 Rabbit pAb
[KO Validated] ARF5 Rabbit pAb
[KO Validated] TRMT2A Rabbit pAb
[KO Validated] CD276 Rabbit pAb
[KO Validated] ARL6IP1 Rabbit pAb
[KO Validated] EIF4G2 Rabbit pAb
[KO Validated] SPRY2 Rabbit pAb
PSMD2 Rabbit pAb
[KO Validated] CSDE1 Rabbit pAb
[KO Validated] CNPY2 Rabbit pAb
SMARCA5 Rabbit pAb
[KO Validated] USP14 Rabbit pAb
[KO Validated] CNPY2 Rabbit pAb
[KO Validated] CNPY2 Rabbit pAb
[KO Validated] USP24 Rabbit pAb
[KO Validated] USP19 Rabbit pAb
AOC3 Rabbit pAb
[KO Validated] USP19 Rabbit pAb
[KO Validated] CHCHD2 Rabbit pAb
BMPR1B Rabbit pAb
BAG6 Rabbit pAb
POSTN Rabbit pAb
IFI16 Rabbit pAb
BAG6 Rabbit pAb
POSTN Rabbit pAb
CDA Rabbit pAb
ASS1 Rabbit pAb
ASS1 Rabbit pAb
RPS27A Rabbit pAb
TAF9 Rabbit pAb
EXT1 Rabbit pAb
CD70 Rabbit pAb
CD79B Rabbit pAb
CD99 Rabbit pAb
CD79B Rabbit pAb
CD99 Rabbit pAb
CDKN2C Rabbit pAb
CD83 Rabbit pAb
CDKN2C Rabbit pAb
ICAM2 Rabbit pAb
CD83 Rabbit pAb
LHX8 Rabbit pAb
CDC45 Rabbit pAb
KLK3 Rabbit pAb
ADRBK2 Rabbit pAb
CD69 Rabbit pAb
CCNT1 Rabbit pAb
CAPZA2 Rabbit pAb
Androgen Receptor Rabbit pAb
CD33 Rabbit pAb
CCNT1 Rabbit pAb
EGFR Rabbit pAb
IKK alpha Rabbit pAb
KLRD1 Rabbit pAb
CDKN3 Rabbit pAb
TOR1A Rabbit pAb
EEF2 Rabbit pAb
FGR Rabbit pAb
FGFR1 Rabbit pAb
KU70 Rabbit pAb
EGFR Rabbit pAb
RUNX1 Rabbit pAb
IKK beta Rabbit pAb
Histone H2AX Rabbit pAb
Histone H2AX Rabbit pAb
IL13 Rabbit pAb
ITGAV Rabbit pAb
CTLA4 Rabbit pAb
NGFR Rabbit pAb
PDE1B Rabbit pAb
TrkB Rabbit pAb
NGFR Rabbit pAb
PDE1B Rabbit pAb
PPP4C Rabbit pAb
CD31 Rabbit pAb
CD31 Rabbit pAb
PIN1 Rabbit pAb
LCN2 Rabbit pAb
SORD Rabbit pAb
PTPRC Rabbit pAb
FAK Rabbit pAb
THBS1 Rabbit pAb
SYK Rabbit pAb
TNFRSF11B Rabbit pAb
THY1 Rabbit pAb
AURKA Rabbit pAb
Ubiquitin Rabbit pAb
XRCC3 Rabbit pAb
VEGFB Rabbit pAb
XRCC3 Rabbit pAb
ZYX Rabbit pAb
NUMBL Rabbit pAb
NDRG1 Rabbit pAb
HDAC3 Rabbit pAb
TNFSF10 Rabbit pAb
SCCPDH Rabbit pAb
SCCPDH Rabbit pAb
EPPIN Rabbit pAb
PIWIL1 Rabbit pAb
[KO Validated] Caspase-3 Rabbit pAb
SCN4B Rabbit pAb
MAX Rabbit pAb
MAX Rabbit pAb
Ubiquitin Rabbit pAb
SUMO1 Rabbit pAb
ZYX Rabbit pAb
HCLS1 Rabbit pAb
HCLS1 Rabbit pAb
HLA-A Rabbit pAb
EIF4E Rabbit pAb
NR3C1 Rabbit pAb
NR3C1 Rabbit pAb
GJA1 Rabbit pAb
CD18 Rabbit pAb
IL10 Rabbit pAb
IRF3 Rabbit pAb
IL1A Rabbit pAb
HLA-DQA1 Rabbit pAb
PDGFR beta Rabbit pAb
PLAU Rabbit pAb
LETMD1 Rabbit pAb
STMN1 Rabbit pAb
PDGFR beta Rabbit pAb
PDGFR beta Rabbit pAb
PSMA6 Rabbit pAb
PPP2R2A Rabbit pAb
MAP2K7 Rabbit pAb
[KO Validated] TBP Rabbit pAb
VDR Rabbit pAb
VDR Rabbit pAb
RAPGEF3 Rabbit pAb
Claudin 1 Rabbit pAb
VDR Rabbit pAb
CD24 Rabbit pAb
DCTN2 Rabbit pAb
TOLLIP Rabbit pAb
MYST1 Rabbit pAb
CKMT2 Rabbit pAb
MYST1 Rabbit pAb
TSG101 Rabbit pAb
ALIX / PDCD6IP Rabbit pAb
ALIX / PDCD6IP Rabbit pAb
ITGB1 Rabbit pAb
ALCAM Rabbit pAb
ALCAM Rabbit pAb
KAT2A Rabbit pAb
RPA2 Rabbit pAb
SMC1A Rabbit pAb
MTA2 Rabbit pAb
MBD2 Rabbit pAb
PATE3 Rabbit pAb
CKMT2 Rabbit pAb
TRIM28 Rabbit pAb
CARM1 Rabbit pAb
CARM1 Rabbit pAb
CARM1 Rabbit pAb
HAT1 Rabbit pAb
SMARCD3 Rabbit pAb
BRD3 Rabbit pAb
LEPREL2 Rabbit pAb
LEPREL2 Rabbit pAb
HINFP Rabbit pAb
GCN2 Rabbit mAb
SMC5 Rabbit pAb
BRD7 Rabbit pAb
MTA3 Rabbit pAb
SMYD4 Rabbit pAb
SMYD1 Rabbit pAb
SMYD1 Rabbit pAb
HMGB4 Rabbit pAb
UHRF1 Rabbit pAb
CD86 Rabbit pAb
TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
MonoMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
TRIB3 Rabbit pAb
TriMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
EGLN1 Rabbit pAb
DiMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
DiMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
MonoMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R26 Rabbit pAb
TGFBI Rabbit mAb
DNA Polymerase beta Rabbit mAb
ISG15 Rabbit mAb
SQLE Rabbit pAb
ISG15 Rabbit mAb
REST / NRSF Rabbit mAb
MMP3 Rabbit pAb
DiMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
DiMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
CDK1 Rabbit pAb
EEF1A2 Rabbit pAb
IKB alpha Rabbit pAb
NF2 Rabbit pAb
NF2 Rabbit pAb
SUMO2 Rabbit pAb
GTF2F1 Rabbit pAb
FLNB Rabbit pAb
FOXM1 Rabbit pAb
ITGB5 Rabbit pAb
CHAT Rabbit pAb
RIPK2 Rabbit pAb
LYZ Rabbit pAb
PSMC4 Rabbit pAb
SAT1 Rabbit pAb
HAVCR2 Rabbit pAb
HNMT Rabbit pAb
NEDD9 Rabbit pAb
SIAH1 Rabbit pAb
GJA4 Rabbit pAb
GRM3 Rabbit pAb
TNXB Rabbit pAb
PLK1 Rabbit pAb
TLR2 Rabbit pAb
Estrogen Receptor beta Rabbit pAb
GYS1 Rabbit pAb
HNMT Rabbit pAb
NF-kB p65 Rabbit pAb
VEGFC Rabbit pAb
[KO Validated] HMGB1 Rabbit pAb
CFLAR Rabbit pAb
RETN Rabbit pAb
IRF2 Rabbit pAb
VEGFC Rabbit pAb
GZMB Rabbit pAb
GNB2L1 Rabbit pAb
SUMO2 Rabbit pAb
LCP2 Rabbit pAb
TBK1 Rabbit pAb
KRT7 Rabbit pAb
PRNP Rabbit pAb
CCL28 Rabbit pAb
BTC Rabbit pAb
CRYBB1 Rabbit pAb
SDHA Rabbit pAb
SDHA Rabbit pAb
NRG4 Rabbit pAb
HDAC3 Mouse mAb
NRG4 Rabbit pAb
NRG4 Rabbit pAb
SYVN1 Rabbit pAb
TRIM38 Rabbit pAb
SYVN1 Rabbit pAb
MAPKBP1 Rabbit pAb
MAPRE1 Rabbit pAb
MAT1A Rabbit pAb
HNRNPA1 Rabbit pAb
HNRNPA1 Rabbit pAb
APLP1 Rabbit pAb
[KO Validated] APEX1 Rabbit pAb
STAT4 Rabbit pAb
BCL2L15 Rabbit pAb
COX6B1 Rabbit pAb
Caspase-9 Rabbit pAb
KRT5 Rabbit pAb
RAP1B Rabbit pAb
KRT15 Rabbit pAb
KRT15 Rabbit pAb
BTG3 Rabbit pAb
HDAC3 Mouse mAb
FGF12 Rabbit pAb
[KO Validated] Vimentin Rabbit pAb
CTSZ Rabbit pAb
CAMK1G Rabbit pAb
MSI1 Rabbit pAb
CDC25A Rabbit pAb
CCL24 Rabbit pAb
CDC25A Rabbit pAb
CDK5 Rabbit pAb
CCL24 Rabbit pAb
CNGA2 Rabbit pAb
DBH Rabbit pAb
CRMP1 Rabbit pAb
CNTFR Rabbit pAb
IL18R1 Rabbit pAb
ELN Rabbit pAb
DLK1 Rabbit pAb
EEF1G Rabbit pAb
EFNA3 Rabbit pAb
DLK1 Rabbit pAb
E2F6 Rabbit pAb
CAMK1G Rabbit pAb
DUSP4 Rabbit pAb
GNA11 Rabbit pAb
GNAS Rabbit pAb
GNA11 Rabbit pAb
LGALS2 Rabbit pAb
HSF2 Rabbit pAb
GDF9 Rabbit pAb
HMOX2 Rabbit pAb
IMMT Rabbit pAb
KLK15 Rabbit pAb
TRAP1 Rabbit pAb
IGF2BP3 Rabbit pAb
Vinculin Rabbit mAb
TRAP1 Rabbit pAb
DOK1 Rabbit pAb
E2F6 Rabbit pAb
MAP3K14 Rabbit pAb
MAGEB4 Rabbit pAb
NEUROG3 Rabbit pAb
OASL Rabbit pAb
FAM3A Rabbit pAb
FAM3A Rabbit pAb
TP73 Rabbit pAb
CDH23 Rabbit pAb
OCT4 Rabbit pAb
PAK4 Rabbit pAb
OCT4 Rabbit pAb
OPCML Rabbit pAb
FAM3A Rabbit pAb
DNAJC7 Rabbit pAb
PVALB Rabbit pAb
PTPN11 Rabbit pAb
USO1 Rabbit pAb
PSMD3 Rabbit pAb
Pepsinogen II Rabbit pAb
SERPINA3 Rabbit pAb
SERPINA3 Rabbit pAb
GPT Rabbit pAb
APC Rabbit pAb
AGAP2 Rabbit pAb
CKM Rabbit pAb
Rad51 Rabbit mAb
Rad51 Rabbit mAb
RHOB Rabbit pAb
ALX4 Rabbit pAb
RUNX2 Rabbit pAb
CCL13 Rabbit pAb
CCR8 Rabbit pAb
CCL13 Rabbit pAb
CCR2 Rabbit pAb
Bcl2 Rabbit pAb
CDK1 Rabbit pAb
CHGB Rabbit pAb
CHRM4 Rabbit pAb
CLDN19 Rabbit pAb
CDC6 Rabbit pAb
CHGB Rabbit pAb
CSNK2B Rabbit pAb
CDC37 Rabbit pAb
GJC2 Rabbit pAb
GJC2 Rabbit pAb
CPT2 Rabbit pAb
CX3CR1 Rabbit pAb
AQP10 Rabbit pAb
CX3CR1 Rabbit pAb
Cyclin A2 Rabbit pAb
CCR2 Rabbit pAb
DDB1 Rabbit pAb
SLC1A6 Rabbit pAb
SLC1A1 Rabbit pAb
DUT Rabbit pAb
PTGER2 Rabbit pAb
PTGER1 Rabbit pAb
ENPP7 Rabbit pAb
EGR4 Rabbit pAb
FOXL2 Rabbit pAb
FOXD3 Rabbit pAb
FOXL2 Rabbit pAb
CX3CR1 Rabbit pAb
FST Rabbit pAb
FOXO1 Rabbit pAb
GRPR Rabbit pAb
GABRR1 Rabbit pAb
FOXN2 Rabbit pAb
CCKBR Rabbit pAb
GAD1 Rabbit pAb
CLDND1 Rabbit pAb
CLDN3 Rabbit pAb
CMTM5 Rabbit pAb
CLDND1 Rabbit pAb
GHSR Rabbit pAb
UTS2R Rabbit pAb
GFRA3 Rabbit pAb
DUSP1 / MKP1 Rabbit pAb
HCN1 Rabbit pAb
HCN1 Rabbit pAb
HMGB3 Rabbit pAb
KISS1R Rabbit pAb
KCNH2 Rabbit pAb
KISS1R Rabbit pAb
HOXD11 Rabbit pAb
IL15RA Rabbit pAb
IL2RA Rabbit pAb
HOXD11 Rabbit pAb
HOXC8 Rabbit pAb
IGFBP7 Rabbit pAb
JNK1 Rabbit pAb
KCNA1 Rabbit pAb
BRAF Rabbit pAb
LAG3 Rabbit pAb
LHB Rabbit pAb
LHB Rabbit pAb
LRPAP1 Rabbit pAb
LEPR Rabbit pAb
BPIFB3 Rabbit pAb
MC3R Rabbit pAb
LRPAP1 Rabbit pAb
LEPR Rabbit pAb
HDAC5 Rabbit pAb
EPHA2 Rabbit pAb
EPHA2 Rabbit pAb
[KO Validated] LC3B Rabbit pAb
CDC16 Rabbit pAb
PECR Rabbit pAb
NAP1L3 Rabbit pAb
NAT9 Rabbit pAb
NSUN6 Rabbit pAb
SETBP1 Rabbit pAb
NAT8B Rabbit pAb
NAT9 Rabbit pAb
SMCHD1 Rabbit pAb
PHYHD1 Rabbit pAb
PTPRE Rabbit pAb
SMCHD1 Rabbit pAb
SNCA Rabbit pAb
GJA5 Rabbit pAb
UBE2Z Rabbit pAb
ATF4 Rabbit pAb
IGHMBP2 Rabbit pAb
UCP1 Rabbit pAb
ATR Rabbit pAb
ATR Rabbit pAb
ATG5 Rabbit pAb
SETD6 Rabbit pAb
Thioredoxin 2 Rabbit mAb
SF3A3 Rabbit pAb
EXOSC8 Rabbit pAb
ADNP Rabbit pAb
GLUR Rabbit mAb
CA14 Rabbit pAb
MOXD1 Rabbit pAb
GSTO1 Rabbit mAb
OLA1 Rabbit pAb
TIMM10 Rabbit pAb
LOXL2 Rabbit mAb
DCXR Rabbit pAb
LSM7 Rabbit pAb
CC2D1A Rabbit pAb
LPCAT2 Rabbit pAb
CDC37L1 Rabbit pAb
RGMA Rabbit pAb
CDH23 Rabbit pAb
MRPS26 Rabbit pAb
UGGT1 Rabbit pAb
UBE2Z Rabbit pAb
NUF2 Rabbit pAb
SUN5 Rabbit pAb
TTBK2 Rabbit pAb
CKMT1A Rabbit pAb
ISL1 Rabbit pAb
WWP1 Rabbit pAb
DiMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
ABAT Rabbit pAb
AHCY Rabbit pAb
GCLM Rabbit pAb
KLKB1 Rabbit pAb
G3BP1 Rabbit pAb
IL1RAP Rabbit pAb
PSMD7 Rabbit pAb
SDCBP Rabbit pAb
SFRP2 Rabbit pAb
RAD18 Rabbit pAb
BACH1 Rabbit pAb
ASH2L Rabbit pAb
CD48 Rabbit pAb
WNT7A Rabbit pAb
RIP3 Rabbit pAb
NQO2 Rabbit pAb
PTPRF Rabbit pAb
PSMB2 Rabbit pAb
UBE2C Rabbit pAb
[KO Validated] DNMT1 Rabbit pAb
[KO Validated] DNMT1 Rabbit pAb
PKP2 Rabbit pAb
MB Rabbit pAb
PRDM14 Rabbit pAb
JAK1 Rabbit pAb
GNAS Rabbit pAb
FZR1 Rabbit pAb
ASNS Rabbit pAb
TFCP2 Rabbit pAb
PSMF1 Rabbit pAb
MLKL Rabbit pAb
VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
TK1 Rabbit pAb
RAB6A Rabbit pAb
ROR2 Rabbit pAb
ROR2 Rabbit pAb
CD2 Rabbit pAb
PLTP Rabbit pAb
TPP1 Rabbit pAb
CLOCK Rabbit pAb
CTSG Rabbit pAb
ENG Rabbit pAb
HEXA Rabbit pAb
PIAS2 Rabbit pAb
IFNL3 Rabbit pAb
IL4 Rabbit pAb
TRPV4 Rabbit pAb
TNFRSF13B Rabbit pAb
IL3 Rabbit pAb
EFNB2 Rabbit pAb
IL3 Rabbit pAb
MME Rabbit pAb
CMA1 Rabbit pAb
RBPJ Rabbit pAb
MECOM Rabbit pAb
CBX4 Rabbit pAb
MERTK Rabbit pAb
FOXP2 Rabbit pAb
IQGAP1 Rabbit pAb
BNIP3 Rabbit pAb
CD58 Rabbit pAb
TET2 Rabbit pAb
MASP1 Rabbit pAb
PCM1 Rabbit pAb
SEMA3A Rabbit pAb
RPS6KA5 Rabbit pAb
ZEB2 Rabbit pAb
PRKCZ Rabbit pAb
PRKCZ Rabbit pAb
EHHADH Rabbit pAb
CD1A Rabbit pAb
INSL3 Rabbit pAb
INSL3 Rabbit pAb
BEST1 Rabbit pAb
CD14 Rabbit pAb
GABRR1 Rabbit pAb
IFNGR1 Rabbit pAb
PAEP Rabbit pAb
TCN2 Rabbit pAb
IFNGR1 Rabbit pAb
PVR Rabbit pAb
PVR Rabbit pAb
MOAP1 Rabbit pAb
MOAP1 Rabbit pAb
ATP5B Rabbit pAb
NDEL1 Rabbit pAb
PNP Rabbit pAb
P2RY2 Rabbit pAb
TSG101 / VPS23 Rabbit mAb
ANP32A Rabbit pAb
GRN Rabbit pAb
GSTO2 Rabbit pAb
Pea3 / ETV4 Rabbit pAb
ATF1 Rabbit pAb
ATP1B1 Rabbit pAb
CD22 Rabbit pAb
CYP2J2 Rabbit pAb
DEDD Rabbit pAb
p53 Rabbit pAb
BTAF1 Rabbit pAb
CYP2A6 Rabbit pAb
ALKBH3 Rabbit pAb
BTAF1 Rabbit pAb
BTAF1 Rabbit pAb
GOT1 Rabbit pAb
GOT1 Rabbit pAb
TTC11 / FIS1 Rabbit pAb
FADD Rabbit pAb
EZH1 Rabbit pAb
CYP2A6 Rabbit pAb
TTC11 / FIS1 Rabbit pAb
RMDN3 Rabbit pAb
GTF2F2 Rabbit pAb
NEIL1 Rabbit pAb
[KO Validated] HDAC8 Rabbit pAb
NAB2 Rabbit pAb
KDM4B Rabbit pAb
BBOX1 Rabbit pAb
ING4 Rabbit pAb
PRMT2 Rabbit pAb
[KO Validated] HELLS Rabbit pAb
PRKCQ Rabbit pAb
PRMT2 Rabbit pAb
[KO Validated] HELLS Rabbit pAb
JMJD6 Rabbit pAb
SKIL Rabbit pAb
ITGB3BP Rabbit pAb
NTRK3 Rabbit pAb
SKIL Rabbit pAb
RTN4R Rabbit pAb
TLR10 Rabbit pAb
SUV39H2 Rabbit pAb
SMARCAD1 Rabbit pAb
SRPK1 Rabbit pAb
TWF2 Rabbit pAb
SUV39H2 Rabbit pAb
PLZF Rabbit pAb
SUV39H2 Rabbit pAb
XRCC5 Rabbit pAb
ING3 Rabbit pAb
TFRC Rabbit pAb
Pan DiMethyl-lysine Rabbit pAb
HNRNPR Rabbit pAb
SBDS Rabbit pAb
KTN1 Rabbit pAb
DCTD Rabbit pAb
DCTD Rabbit pAb
RPL4 Rabbit pAb
EIF2S2 Rabbit pAb
CHD2 Rabbit pAb
NOLC1 Rabbit pAb
GLRX3 Rabbit pAb
MATR3 Rabbit pAb
ATM Rabbit pAb
NCL Rabbit pAb
DEK Rabbit pAb
NXF1 Rabbit pAb
CPEB1 Rabbit pAb
NCL Rabbit pAb
CSTF1 Rabbit pAb
MARK2 Rabbit pAb
HNRNPH1 Rabbit pAb
EIF5B Rabbit pAb
RPL17 Rabbit pAb
RPL7 Rabbit pAb
RPL17 Rabbit pAb
SRPR Rabbit pAb
UTP14A Rabbit pAb
RBM39 Rabbit pAb
UTP14A Rabbit pAb
UTP14A Rabbit pAb
CSDE1 Rabbit pAb
POP1 Rabbit pAb
CPSF6 Rabbit pAb
METAP2 Rabbit pAb
ZCCHC11 Rabbit pAb
TDRD3 Rabbit pAb
HTATSF1 Rabbit pAb
CELF2 Rabbit pAb
GRWD1 Rabbit pAb
ACO1 Rabbit pAb
HDLBP Rabbit pAb
LIN28 Rabbit pAb
Argonaute-2 Rabbit pAb
Argonaute-2 Rabbit pAb
LIN28 Rabbit pAb
G3BP2 Rabbit pAb
RPS10 Rabbit pAb
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
PTBP2 Rabbit pAb
RPS6 Rabbit pAb
SNRNP200 Rabbit pAb
RPS6 Rabbit pAb
NSUN5 Rabbit pAb
SRRM1 Rabbit pAb
U2AF1 Rabbit pAb
SFRS9 Rabbit pAb
SRRM1 Rabbit pAb
[KO Validated] HuR / ELAVL1 Rabbit pAb
IGF2BP3 Rabbit pAb
ELAVL3 Rabbit pAb
CTH Rabbit pAb
TNRC6A Rabbit pAb
POLK Rabbit pAb
CLCN2 Rabbit pAb
CSF2 Rabbit pAb
RICTOR Rabbit pAb
SCNN1G Rabbit pAb
FGF23 Rabbit pAb
PRPF4 Rabbit pAb
ST14 Rabbit pAb
ST14 Rabbit pAb
RICTOR Rabbit pAb
ERBB4 Rabbit pAb
ST14 Rabbit pAb
IGF2BP3 Rabbit pAb
KHDRBS1 Rabbit pAb
P4HTM Rabbit pAb
HMGN2 Rabbit pAb
GZMH Rabbit pAb
E2F6 Rabbit pAb
FAIM2 Rabbit pAb
OSM Rabbit pAb
MSLN Rabbit pAb
CSF3 Rabbit pAb
[KO Validated] GSK3B Rabbit pAb
UGT1A1 Rabbit pAb
HDAC10 Rabbit pAb
SMYD5 Rabbit pAb
FOXA2 Rabbit pAb
KMT2E Rabbit pAb
RAD54L2 Rabbit pAb
CXCL11 Rabbit pAb
DLG4 Rabbit pAb
COMT Rabbit pAb
CXCL11 Rabbit pAb
TAP1 Rabbit pAb
FANCG Rabbit pAb
ITGA5 Rabbit pAb
IRAK4 Rabbit pAb
NRP1 Rabbit pAb
SCNN1G Rabbit pAb
PRPF4 Rabbit pAb
CSDE1 Rabbit pAb
POLR2B Rabbit pAb
RPL10A Rabbit pAb
AQP1 Rabbit pAb
BGLAP Rabbit pAb
SERPINE1 Rabbit pAb
SERPINE1 Rabbit pAb
ATXN1 Rabbit pAb
ATXN1 Rabbit pAb
TUBG1 Rabbit pAb
HDAC10 Rabbit pAb
LY86 Rabbit pAb
TUBG1 Rabbit pAb
CBX4 Rabbit pAb
ALPI Rabbit pAb
DUSP19 Rabbit pAb
ESD Rabbit pAb
GIP Rabbit pAb
GZMA Rabbit pAb
GZMA Rabbit pAb
GIP Rabbit pAb
MMP2 Rabbit pAb
ALKBH1 Rabbit pAb
GAB1 Rabbit pAb
PNPLA2 Rabbit pAb
PHLDA2 Rabbit pAb
AOC1 Rabbit pAb
ETV7 Rabbit pAb
CLEC12A Rabbit pAb
HSD17B13 Rabbit pAb
AOC1 Rabbit pAb
CHAF1B Rabbit pAb
LHCGR Rabbit pAb
SPRY4 Rabbit pAb
CHAF1B Rabbit pAb
BNIP2 Rabbit pAb
HSP90B1 Rabbit pAb
LRP12 Rabbit pAb
PLIN2 Rabbit pAb
KCNJ5 Rabbit pAb
BTD Rabbit pAb
C8orf4 Rabbit pAb
MMP2 Rabbit pAb
DLAT Rabbit pAb
DPEP1 Rabbit pAb
DPEP1 Rabbit pAb
DCT Rabbit pAb
DCT Rabbit pAb
FUCA1 Rabbit pAb
AGFG1 Rabbit pAb
KCNA2 Rabbit pAb
PLEK Rabbit pAb
SPRY2 Rabbit pAb
PLEK Rabbit pAb
PENK Rabbit pAb
SERPINA7 Rabbit pAb
RARS Rabbit pAb
RARS Rabbit pAb
TXNL1 Rabbit pAb
UBE2V1 Rabbit pAb
CFDP1 Rabbit pAb
DHRS9 Rabbit pAb
NOL3 Rabbit pAb
MPP1 Rabbit pAb
SIVA1 Rabbit pAb
ZWINT Rabbit pAb
PHF21A Rabbit pAb
ZWINT Rabbit pAb
CFDP1 Rabbit pAb
PDP1 Rabbit pAb
ALKBH2 Rabbit pAb
BCAP29 Rabbit pAb
ACY1 Rabbit pAb
AGTR2 Rabbit pAb
PDLIM3 Rabbit pAb
AMPD3 Rabbit pAb
AMPD3 Rabbit pAb
ARG2 Rabbit pAb
BTG1 Rabbit pAb
C4BPB Rabbit pAb
NDUFS4 Rabbit pAb
LMX1B Rabbit pAb
DHPS Rabbit pAb
PNLIP Rabbit pAb
PTPN3 Rabbit pAb
RCVRN Rabbit pAb
RPL11 Rabbit pAb
RPL9 Rabbit pAb
TCN1 Rabbit pAb
ISL1 Rabbit pAb
XCL1 Rabbit pAb
OGDH Rabbit pAb
OGDH Rabbit pAb
SLC16A14 Rabbit pAb
SLC16A4 Rabbit pAb
TPP2 Rabbit pAb
PNLIP Rabbit pAb
STMN4 Rabbit pAb
MRP1 / ABCC1 Rabbit pAb
C21orf33 Rabbit pAb
BEST1 Rabbit pAb
Flotillin 1 Rabbit mAb
AAAS Rabbit pAb
C21orf33 Rabbit pAb
MMP11 Rabbit pAb
MMP27 Rabbit pAb
YWHAG Rabbit pAb
CD84 Rabbit pAb
MYL9 Rabbit pAb
SKAP2 Rabbit pAb
PJA2 Rabbit pAb
H6PD Rabbit pAb
PJA2 Rabbit pAb
NeuN Rabbit pAb
PAICS Rabbit pAb
MCT1/SLC16A1 Rabbit pAb
C1QTNF5 Rabbit pAb
HCRTR2 Rabbit pAb
P2RY4 Rabbit pAb
Flotillin 1 Rabbit mAb
PRAME Rabbit pAb
PXN Rabbit pAb
AIPL1 Rabbit pAb
PDK4 Rabbit pAb
PAX5 Rabbit pAb
RHOD Rabbit pAb
PRAME Rabbit pAb
PAX2 Rabbit pAb
SKAP2 Rabbit pAb
RAD52 Rabbit pAb
[KO Validated] POLE3 Rabbit pAb
AHSP Rabbit pAb
PFN2 Rabbit pAb
PRDX3 Rabbit pAb
AHSP Rabbit pAb
PRDX3 Rabbit pAb
TRAF7 Rabbit pAb
BCL2L14 Rabbit pAb
TRPV5 Rabbit pAb
SOX1 Rabbit pAb
LMNB2 Rabbit pAb
PRAME Rabbit pAb
DDAH2 Rabbit pAb
TPM2 Rabbit pAb
POMGNT2 Rabbit pAb
DNMT3A Rabbit pAb
RTN4 Rabbit pAb
INA Rabbit pAb
PPAR alpha Rabbit pAb
DNMT3A Rabbit pAb
ASF1B Rabbit pAb
[KO Validated] AK2 Rabbit pAb
SSTR5 Rabbit pAb
SSTR2 Rabbit pAb
ATP6AP2 Rabbit pAb
CGB5 Rabbit pAb
QDPR Rabbit pAb
Symmetric DiMethyl-Histone H3-R17 Rabbit pAb
ATP6AP2 Rabbit pAb
NPY1R Rabbit pAb
BAP1 Rabbit pAb
BAP1 Rabbit pAb
Iba1 Rabbit pAb
CARS Rabbit pAb
BLMH Rabbit pAb
BUB3 Rabbit pAb
ACTC1 Rabbit pAb
MonoMethyl-Histone H3-R26 Rabbit pAb
CCT2 Rabbit pAb
ARF6 Rabbit pAb
CSF2RA Rabbit pAb
CD200 Rabbit pAb
SLC32A1 Rabbit pAb
CDKN2D Rabbit pAb
DUSP6 Rabbit pAb
CD200 Rabbit pAb
FSHR Rabbit pAb
CD177 Rabbit pAb
CD1B Rabbit pAb
MonoMethyl-Histone H3-R17 Rabbit pAb
CENPC Rabbit pAb
COCH Rabbit pAb
CD31 Rabbit pAb
SLC22A6 Rabbit pAb
PTHLH Rabbit pAb
p53 Rabbit pAb
CMPK1 Rabbit pAb
SLC22A6 Rabbit pAb
Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8 Rabbit pAb
CARS Rabbit pAb
CRHBP Rabbit pAb
CSRP3 Rabbit pAb
CTNNBL1 Rabbit pAb
FAM160B2 Rabbit pAb
CPSF3L Rabbit pAb
UBC Rabbit pAb
MTX2 Rabbit pAb
PER2 Rabbit pAb
GSK3B Rabbit pAb
CDKN2AIP Rabbit pAb
EIF5 Rabbit pAb
CDKN2AIP Rabbit pAb
ENTPD2 Rabbit pAb
CDKN2AIP Rabbit pAb
ENTPD2 Rabbit pAb
ETFDH Rabbit pAb
UFD1L Rabbit pAb
CTBP1 Rabbit pAb
GALE Rabbit pAb
GABBR2 Rabbit pAb
RAB11A Rabbit mAb
NELFE Rabbit pAb
GALE Rabbit pAb
GALE Rabbit pAb
GAMT Rabbit pAb
GDAP1 Rabbit pAb
GLRX2 Rabbit pAb
GLP2R Rabbit pAb
GM2A Rabbit pAb
GBE1 Rabbit pAb
GLUD2 Rabbit pAb
CNGA3 Rabbit pAb
GNMT Rabbit pAb
GPD2 Rabbit pAb
HAGH Rabbit pAb
HAPLN1 Rabbit pAb
HOXB1 Rabbit pAb
FRZB Rabbit pAb
HYAL2 Rabbit pAb
TIE1 Rabbit pAb
IL20 Rabbit pAb
IL20 Rabbit pAb
INTS10 Rabbit pAb
IL9R Rabbit pAb
INTS10 Rabbit pAb
INTS5 Rabbit pAb
WISP1 Rabbit pAb
INTS6 Rabbit pAb
RPA70 Rabbit mAb
LRAT Rabbit pAb
LRAT Rabbit pAb
EXOG Rabbit pAb
MAPKAP1 Rabbit pAb
MGLL Rabbit pAb
ATP8A1 Rabbit pAb
SEC23IP Rabbit pAb
MGLL Rabbit pAb
EIF2AK1 Rabbit pAb
MPP2 Rabbit pAb
MTA3 Rabbit pAb
POLA2 Rabbit pAb
CHIA Rabbit pAb
MYLK3 Rabbit pAb
NEK3 Rabbit pAb
RRM2 Rabbit mAb
NFS1 Rabbit pAb
NHLRC1 Rabbit pAb
C9orf156 Rabbit pAb
UBE4A Rabbit pAb
C14orf166 Rabbit pAb
FANCI Rabbit pAb
NSFL1C Rabbit pAb